Nytt stöd för ETIM-klassning, Se över ert sortiment innan årsskiftet, import och export av ETIM-data
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
NYTT STÖD FÖR ETIM-KLASSNING

Nytt stöd vid ETIM-klassning samt valideringsregel för förbättrad produktinformation.
Från den 16 november kommer man få ett förfinat förslag på vilket ETIM-klass man ska välja utifrån vald produktgrupp.

Därmed införs det också en validering på att korrekt ETIM-klass är vald utifrån produktgrupp. Skulle det vara så att ni har produkter som har fel ETIM-klass kan ni enkel själva ändra det, antingen via artikelbilden eller via en massuppdatering. Skulle det vara så att ETIM-klassen stämmer, men att produktgruppen är fel får ni kontakta oss så hjälper vi er med att ändra den åt er. Detta inför vi då vi ser detta som ett steg i att underlätta för er vid valet av ETIM-klass, samt för ökad datakvalité i RSK-databasen.
 
 
PASSA PÅ ATT SE ÖVER ERT SORTIMENT i RSK-DATABASEN

I januari går årsfakturan ut för era aktiva artiklar. Eftersom RSK-databasen är ett nav för flera led i VVS-branschen är det viktigt att alla artiklar är aktuella och uppdaterade. De artiklar som inte längre säljs på VVS-marknaden bör avregistreras.

Detta för att användarna av RSK-databasen ska fortsätta att se det som den men mest kompletta och aktuella källan för information om VVS- och VA-artiklar i Sverige.
 
 
EXPORT & IMPORT AV ETIM-DATA

Vi ser ett ökat intresse av att exportera den ETIM-data man lagt in i RSK-databasen till andra databaser i norden.

Får man bara reda på hur andra kan ta emot ETIM-datan så är det enkelt att exportera in inläsningsbar fil.

ETIM International rekommenderar överföringsformatet BMEcat®, vilket är det vanligaste överföringsformatet för ETIM-data. I VVSin kan man välja BMEcat- och ETIM-version vid export.


Vi ser sambandet mellan exporterna av ETIM-data och det ökande intresset av att använda ETIM i de andra nordiska länderna. Tack vare att ETIM är språkoberoende är det ett arbete man bara behöver göra en gång. Informationen kan sedan återanvändas i andra databaser.
 
PLATSER KVAR PÅ ETIM-SEMINARIET

Det finns fortfarande tid att anmäla sig till ETIM-seminariet "Att använda ETIM i RSK-databasen" den 23 november.

Seminariet ger en inblick i vad ETIM är och hur man kan använda det i databasen. Du kan läsa mer och anmäla dig på vår hemsida.