SKR:s nyhetsbrev om Regional utveckling
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nu är den politiska regionkartan klar 
 
Sist ut i det regionala pusslet är Region Västernorrland och nu är hela kartan klar. Jämfört med tidigare mandatperioder är det en ökning av blocköverskridande styren och flera breda konstellationer i minoritet. 
Politiska regionkartan 
 
 
 
 
Ny RUFS på gång
 
Region Stockholm har påbörjat arbetet med att ta fram en regional utvecklingsplan enligt plan och bygglagen och lag om regionalt utvecklingsansvar. Utvecklingsplanen ska fylla flera funktioner; den ska vara hela Region Stockholms styrdokument, ange grunddragen för användning av mark- och vattenområden, vägledande för kommunernas översiktsplan, den ska också vara en sektorsövergripande strategi för det regionala tillväxtarbete.
RUFS Region Stockholm
 
 
Reglab ─  cirkulera mera
 
Välkommen till Sveriges största mötesplats för regionala utvecklare! Nu är det dags att ses på riktigt igen efter två år av digitala möten. Vi ses på Reglabs årskonferens den 15-16 mars i Göteborg, på Lindholmens conference med Västra Götalandsregionen som värd.
Reglab årskonferens 2023
 
 
Fördjupning 
 
 
Nyttan med Europeiska regionalfondsprogrammen?  
Regionalfondsprogrammen har nått viktiga företagsgrupper med utvecklingspotential utanför storstadsregionerna. Tillväxtanalys utvärdering visar att insatserna har varit kunskapshöjande och lett till konkreta förändringar i företagen.  
Tillväxtanalys utvärderar ERUF

Nytt om validering
En helt ny valideringsförordning är beslutad. Syftet är att skapa enhetlighet när det gäller validering inom hela utbildnings- och arbetsmarknadsområdet. Myndigheten för yrkeshögskolans ska följa och stödja utvecklingsarbetet inom valideringsområdet, ett uppdrag som nu har permanentats. Kontakt: anders.gunnarsson@skr.se
Myndigheten för yrkeshögskolan
Helt ny valideringsförordning

Välkommen lagändring 
Riksdagen har klubbat igenom en ny lag om undantag från lokaliseringsprincipen för utbyggnad av kommunala bredbandsnät. Lagändringen innebär att kommunala bolag, stiftelser och föreningar nu kan bygga ut ett eget eller delägt bredbandsnät utanför den egna kommunens område. SKR välkomnar undantaget.
Undantag från lokaliseringsprincipen
 
 
Tipset
 

 
Funktionell specialisering  vad menas?
Hur specialiserar sig regioner egentligen i en modern internationell ekonomi? Det klassiska sättet att förstå specialisering, via branscher, har fått konkurrens. Göteborgs universitets podd diskuterar funktionell specialisering, hur man kan mäta den, och vilka konsekvenser synsättet har för regionala analyser.
På tal om regional utveckling
 
Mötesplatser
 
 
Internationella dagen 2023
Aktuella frågor i EU och internationellt som berör din kommun och region. Diskutera globala och lokala utmaningar och utbyt erfarenheter med kollegor!
När 25 januari 2023, kl 10.00-15.00
Var Digitalt eller fysiskt på plats, Saturnus, Hornsgatan 15, Stockholm
Hur SKR Internationella dagen 2023
 
Uppdrag kulturpolitik  
Ett seminarium för förtroendevalda om uppdraget som politiker och samtal om kulturpolitiska förutsättningar, möjligheter och utmaningar tillsammans med andra förtroendevalda.
När 8 februari kl 13.30-17.30 
Var  Folk och kultur, Eskilstuna, lokal: Eskilstuna folkhögskola
Hur  Uppdrag kulturpolitik
 
SKR  Regional utveckling 2023
Notera dagen i kalendern redan nu. 
När  11 maj kl 09.30-15.30
Var  Digital eller fysiskt på plats i Stockholm
Hur  Återkommer med anmälningslänk
 
Redaktör
Lisbet Mellgren
Sektionen för Lokal och regional utveckling
Lisbet.mellgren@skr.se
08-452 78 22

Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
Regional utveckling är ett nyhetsbrev från SKR för dig som vill veta vad som är på gång inom regional utveckling. Utkommer ca 10 gånger per år. Frågor och funderingar? Kontakta gärna mig
/Lisbet