Läs på webben | Vidarebefordra | Avregistrera | avfallsverige.se | Prenumerera
Regeringen vill höja momsen på reparationer
 
Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har kommit överens om att mervärdesskatten för reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne ska höjas från 6 procent till 12 procent.
 
Förra regeringen sänkte momsen på dessa varor först 2017, och i ett andra steg så sent som i somras, för att få fler att laga och ändra redan tillverkade varor i stället för att köpa nytt.
Avfall Sverige är kritiskt till det nya förslag som nu lagts.

– Skomakare, cykelreparatörer och sömmerskor är viktiga aktörer i den omställning som vi vet att vi måste göra. Det är ofta småföretagare, de behöver ingen momshöjning, de behöver stabila villkor. Regeringens förslag sänder också helt fel signaler till invånarna, om cirkulärt arbete beskattas högt, säger Åsa Hagelin, rådgivare på Avfall Sverige.
 
Här är vår framtid
 
På Avfall Sveriges digitala höstmöte spanar vi in de stora förändringar som är på väg:
Energigivande gamechangers • Lagstiftarnas gamechangers • Innovativa gamechangers
Vi undersöker vilka krafter som styr avfallshanteringen, vem som sitter på framtidens lösningar och hur avfallshanteringen på bästa sätt kan förbereda sig.
Forskare presenterar unikt plastförslag
 
Det går att ersätta dagens alla plastvarianter med ett färre antal. Det framgår av ett projekt vid Linköpings universitet som finansierats av Avfall Sverige, Naturvårdsverket och Vinnova. Resultatet presenteras vid ett öppet webbinarium den 23 november kl 9–10.

Läs mer
Nu kan du söka biogasstöd
 
Utlysningen för 2023 års stöd till biogasproduktion har öppnat. 
Sista dag för ansökan är den 1 december. Stödet riktar sig till de som producerar biogas och uppgraderar den.

Läs mer
Räknesnurra visar förpackningsersättning
 
Avfall Sverige har tagit fram en modell som kan användas av kommuner för att beräkna vilken ersättning de får för insamlingen av förpackningsavfallet med de belopp som finns i Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter.

Läs mer – bara för inloggade medlemmar
Linn tar del i gödselutredning
 
Avfall Sveriges rådgivare Linn Andersson har bjudits in att delta i referensgruppen för Jordbruksverkets uppdrag att analysera Sveriges kapacitet samt förutsättningarna för ökad gödselmedelproduktion.

Läs mer
Rätt begrepp på nya anläggningar
 
Det byggs och planeras för flera anläggningar där avfall för materialåtervinning sorteras ut från restavfall. Avfall Sverige rekommenderar att de ska benämnas 'förbehandling inför energiåtervinning'. "Vi vill sända rätt signaler", säger Avfall Sveriges kommunikationschef.

Läs mer
Vägen mot hållbar textil
 
Under Europa minskar avfallet-veckan arrangerar Avfall Sverige och Naturvårdsverket ett frukostwebbinarium om textil. Vi presenterar EU-kommissionens strategi för hållbara och cirkulära textilier och goda exempel på hur man kan arbeta med textil.
När: 25 november kl 8.30–9.30

Läs mer och anmäl dig
Uppdaterad kampanj: Gör det inte svårare
 
Hur kan vi få boende i flerbostadshus att sortera ut mer av sitt matavfall? Lösningar ges i matavfallskampanjen ”Gör det inte svårare”. Under hösten 2022 kommer nytt material som kompletterar det befintliga, bl.a. dekaler att använda i miljöhus och en escape-bin. I början av 2023 kommer sker kampanjstart. 

Anmäl ditt intresse här
Alla KSO informerade om reformen
 
Alla Sveriges kommunstyrelseordförande fick den 7 november mail från Avfall Sverige om de förändringar som väntar när kommunerna tar över insamlingsansvaret för förpackningar.
Genom brevet vill vi uppmärksamma kommunernas beslutande organ om de många frågor som måste behandlas och beslutas.

Läs mer – bara för inloggade medlemmar
Ris och ros om schaktmassor
 
Naturvårdsverkets skrivelse om schaktmassor för anläggningsändamål innehåller flera bra förslag. Bra att återanvändning av icke förorenad jord underlättas, men inte att jord med invasiva arter automatiskt ska klassas som avfall.

Läs remissvaret
Bättre tillsyn av miljöfarligt
 
Avfall Sverige tillstyrker Naturvårdsverkets förslag om avgifter för miljöfarlig verksamhet – timavgift för extraordinär tillsyn av miljöfarlig verksamhet är ett verkningsfullt påtryckningsmedel mot verksamhetsutövare som inte följt gällande regler.

Läs remissvaret
En grönare miljöprövning
 
Den gröna omställningen kan gynnas av de föreslagna ändringarna kring miljöprövning. Men centrala myndigheter behöver ökade resurser för effektivisering av samråds- och tillståndsprocesserna redan inom befintligt regelverk.
 
Klimatutredning missar avfallet
 
Klimaträttsutredningen hade kunnat vara mycket mer långtgående i fråga om krav på förebyggande av att avfall uppstår, och kunnat granska förbättringspotentialen i icke tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter.
 
 
Avfallshantering allt dyrare för bostadsbolagen
 
– Nu ska servicen öka när huvudregeln blir att sorteringen ska ske fastighetsnära och när kommunerna får ett formellt ansvar att samla in förpackningar. Det kommer att bidra till att de här problemet minskar. Läs mer på Altinget
 
Älvdalen vill höja avfallstaxan med 15%
 
– Fler kommer att behöva höja sina taxor ganska rejält under nästa år. Vi ser kostnadsökningar för insamlingen, men också för behandlingen av avfall, säger Jenny Westin, rådgivare för avfallstaxor på Avfall Sverige. Lyssna på inslaget i Sveriges radio1:46:50 in i programmet
 
How Sweden turns waste into gold
 
According to the Avfall Sverige Swedish Waste Management Association, Sweden now recycles more than 99% of household waste. Titta på Innovative Techs inslag
Så kan certifieringen utvecklas 
 
Avfall Sveriges certifiering av biogödsel fungerar bra, enligt den utvärdering som Sweco genomfört. Men för komposten finns förbättringspotential.
2022:20 Utvärdering av certifieringssystemen för biogödsel och kompost, SPCR 120 och SPCR 152
 
 
Avfall Sverige utbildning och konferens
 
Grundkurs avfallsanläggningar
 
När: 8–9 november
Var: Solna

Hår får du en helhetsbild av arbetet och de verksamheter som bedrivs på en modern avfallsanläggning. Erfarenhetsutbyte och utveckling av kontaktnät är viktiga inslag.

Läs mer och anmäl intresse
Höstmöte om game changers
 
När: 16–17 november

Några av framtidens snackisar kommer att presenteras på Avfall Sveriges digitala höstmöte. Programmet bjuder på inspiration och kunskap för att utveckla, testa och genomföra det nya.

Läs mer och anmäl dig
Hushållens farliga avfall vid ÅVC
 
När: 22–23 november
Var: Linköping

Denna grundkurs för ÅVC-personal ger kunskap och motivation för en säker hantering av hushållens farliga avfall. Faktagenomgång varvas med praktiska övningar på en ÅVC.

Läs mer och anmäl intresse
Grundkurs avfallsplanering
 
När: 23–24 november
Var: Nykvarn

Gör avfallsplanen till ett bättre och mera aktivt verktyg i arbetet för ett hållbart samhälle. Här lär du dig också revidera en kommunal avfallsplan och vi tittar på Naturvårdsverkets förändrade föreskrifter.

Läs mer och anmäl dig
Grundkurs avfallsekonomi
 
När: 29 november

Här är on line-kursen för avfallsansvariga som vill lära mer om ekonomi, och för ekonomer som vill fördjupa sig i avfallsekonomi. Kursen tar upp redovisningsfrågor med särskild inriktning mot självkostnadsprincipen.

Läs mer och anmäl intresse
En effektiv avfallstillsyn
 
När: 1–2 december
Var: Linköping

En kurs för tillsynsmyndigheterna på miljöområdet, som stärker tillsynens roll som styrmedel för cirkulär ekonomi och bidrar till ökad samverkan mellan renhållning och tillsyn. Här ges kunskap om avfallsförebyggande, avfallshantering, avfallsbrottslighet samt tillsynsmyndigheternas olika verktyg.

Läs mer och anmäl dig
Biokol från avfall
 
När: 1 december
Var: Helsingborg

På denna temadag får du lära dig mer om biokol samt dess klimat- och miljönyttor. Kommunala avfallsbolag berättar om sina anläggningar och tillståndsprocessen. Dessutom räknar vi på kolsänkan som biokolet bidrar med.

Läs mer och anmäl dig
Certifiering av biogödsel
 
När: 6–7 december

Sedan 1999 kan tillverkare av biogödsel kvalitetscertifiera sin produkt (SPCR 120). Enhetliga krav och oberoende kontroll ska ge slutprodukten hög kvalitet och stor trovärdighet. Denna on line-kurs ger praktisk vägledning i hur man uppnår de krav på kvalitet och kontroll som ställs.

Läs mer och anmäl dig
Branschen rekryterar
 
 

Avfall Sverige: assisterande rådgivare
 
Ansök senast 18 november Läs mer
 
Tyresö kommun söker förpackningssamordnare
 
Ansök senast 28 november Läs mer