Avhandling om elevers perspektiv på sömn utsedd till Lärarpanelens favorit
 
Malin Jacobsson. Foto: Fredrik Jalhed
Skolan och elevhälsan behöver arbeta med sömn som en främjande faktor för att eleverna ska vara framgångsrika. Det konstaterar forskaren Malin Jacobsson vars avhandling valts till favorit av Lärarpanelen.

I sin forskning har hon undersökt vad 940 elever i årskurs 9 upplever försvårar respektive främjar god sömn. Avhandlingen visar att över hälften av de tillfrågade eleverna sover mindre än rekommenderade 8-10 timmar. 19 procent upplever sömnsvårigheter. Det som främst försvårar sömnen är oro, existentiella tankar, brist på rutiner, skolstress och teknikanvändning.

– Många ungdomar har svårt att hantera den tystnad som plötsligt uppstår när det gått och lagt sig. De beskriver att hela dagen är full av ljud och input. Det är först när de lägger sig som de har tid att tänka. Ofta blir tankarna obekväma och ältande och behöver distraheras med mobilen, säger Malin Jacobsson i en intervju med Skolportens magasin.

Likafullt överraskade eleverna med stor insikt om vad de själva behöver för att få bättre sömn. Vad de främst efterfrågar är involverad föräldrar som stöttar med rutiner. Forskningsresultaten visar också att eleverna inte vet hur de kan förbättra sin sömn, och från skolans håll efterlyser de mer kunskap om sömn. 

– Jag menar att skolan och elevhälsan behöver arbeta med sömnen som en hälsofrämjande faktor för att eleverna ska lyckas i skolan, säger hon. 

”I skolans uppdrag ingår förebyggande elevhälsoarbete. När det handlar om elever med svårigheter finns sömnen ofta med som ett problem. Där bidrar Malin Jacobssons avhandling med betydelsefull kunskap om hur för lite sömn påverkar ungdomars dagliga liv och förmåga att lära sig i skolan", skriver Lärarpanelen i sin motivering.

Skolportens intervju med Malin Jacobsson hittar du här. Den är publicerad i Skolportens forskningsmagasin nr 5/2022.

Avhandlingen som lades fram vid Högskolan i Borås hittar du här.

Alla avhandlingar som valts till favorit av Lärarpanelen hittar du här.

Lärarpanelen består av tolv verksamma inom skolan och förskolan som till varje nummer av Skolportens forskningsmagasin väljer ut läsvärda avhandlingar bland de senast publicerade på Skolporten.se. Mer om Lärarpanelen hittar du här.

För mer information vänligen kontakta:

Susanne Sawander, forskningsredaktör, tel 070- 310 18 29, susanne.sawander@skolporten.se

Moa Duvarci Engman, chefredaktör, forskningsmagasinet Skolporten, tel 073-506 46 49, moa.engman@skolporten.se
 
Om Skolporten
 
 
Presskontakt
 
John Miller

Redaktör
john.miller@skolporten.se
076-321 08 61