Höstens utgåva av ”På gång inom EU” ute nu
 
I höstens utgåva kan du bland annat läsa om EU:s senaste initiativ på energiområdet, aktuella EU-arbetsrättsliga frågor och EU:s arbete med att skapa en hälsounion. Du kan även läsa om förberedelserna inför Sveriges kommande EU-ordförandeskap samt en rad andra frågor som ligger på unionens bord under hösten 2022 och den närmsta framtiden.
I ”På gång inom EU” kan du läsa om aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner och regioner. Texterna är skrivna av experter på Sveriges Kommuner och Regioner i samarbete med Internationella sektionen. SKR ger ut skriften två gånger om året.

Ta del av rapporten här.
 
© European Commission
Kommissionens arbetsprogram för 2023
 
EU-kommissionen presenterade i förra veckan sitt arbetsprogram som ger en översikt över vilka lagförslag som är att vänta under 2023.
Arbetsprogrammet är givetvis starkt påverkat av Rysslands brutala invasion av Ukraina och den efterföljande inflationen och energikrisen. Kommissionen konstaterar att de kriser som just nu utspelar sig enbart kan bemötas framgångsrikt genom en enad Union och man listar ett antal åtgärder som föreslagits och kommer föreslås för att tackla kriserna.

Läs mer här.
 
Dagsaktuella rättighetsfrågor på Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter (CLRAE) i Strasbourg
 
© Council of Europe
De svenska delegaterna var engagerade i debatten om aktuella frågor om demokrati och mänskliga rättigheter under CLRAE 25-27 oktober.
 
Demokratin i Europa hotas av inte enbart av Rysslands angreppskrig mot Ukraina, ett ämne som debatterades efter inlägg från Kievs borgmästare Vitali Klitschko om den svåra situationen för städer, regioner och människor i Ukraina. Den utmanas även dagligen runt om i Europa genom hatretorik och falska nyheter. Den svenska delegaten Kristoffer Tamsons presenterade rapporten Hatretorik och falska nyheter tillsammans med sin medrapportör.
 
Rapporten utgår från en forskarstudie som analyserat effekterna, identifierat behov och verktyg. Den innehåller resolution och rekommendationer till såväl stater som kommuner och regioner. Läs mer om rapporten här.

Även demokratin i Sverige diskuterades då övervakningsrapporten över svensk lokal och regional demokrati behandlades. Överlag prisas det lokala självstyret i Sverige men det finns utrymme för förbättringar. Statsbidrag är inte indexreglerade, den statliga detaljstyrningen ökar och särskilt bristen på en formell konsultationsprocess mellan staten å ena sidan och kommuner och regioner å andra sidan pekas ut som en brist.
 
© Committee of the Regions
Regionkommitténs 151:a plenarsession
 
Den 10-12 oktober var det dags för Regionkommitténs 151:a plenarsession. Hela 15 yttranden presenterades, debatterades och antogs, bland annat EU:s kommuners och regioners roll i återuppbyggnaden av Ukraina och Riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).
 
Dagordningen innehöll även andra punkter, bland annat en debatt kring den årliga rapporten om tillståndet i EU:s regioner och kommuner och ledamöterna antog en brådskande resolution om detsamma i sessionens sista skälvande minuter. Resolutionen framhöll bland annat konsekvenserna av Rysslands krig mot Ukraina, covid-19 pandemin och de allt snabbare klimatförändringarna för EU:s kommuner och regioner, samtidigt som Regionkommittén betonar betydelsen av gränsöverskridande samarbete för att ytterligare stärka EU både samhälleligt, ekonomiskt och administrativt. 
 
Efter ungefär 10 års tjänst innebar plenarsessionen Ulrika Landergrens sista framträdande i Regionkommittén. Hon passade på att begära ordet och tacka för sig, varefter hon fick ta emot långa applåder från sina kollegor.
 
Regionkommitténs nästa plenarsession hålls 29 november – 1 december.
 
 
EU-ordförandeskapet i ministerrådet våren 2023
 
 
Den 1 januari 2023 tar Sverige över ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Uppgiften ställer krav på att agera neutralt, professionellt och effektivt i hela unionens intresse, i en tid av stora utmaningar och krig i EU:s närområde.
© Council of Ministers
Här kommer två tips till dig som behöver lära dig mer om hur det påverkar kommuner och regioner i Sverige.

Vad kommer hända ute i Sverige? Under våren 2023 kommer cirka 150 EU-möten att hållas i landet. Som ordförande kommer Sverige att leda cirka 2 000 möten i Bryssel och i Luxemburg, och cirka 150 möten i Sverige. Utöver ministrarna kommer ungefär 200 svenska tjänstepersoner att leda olika arbetsgrupper i rådet. Det blir en unik möjlighet att visa upp Sverige för övriga EU-länder. Här hittar du listan för några av mötena i Sverige. Hur ser det ut i din kommun eller region?

Därutöver, den 17 november kl 9.00-11.00, bjuder Sieps tillsammans med EU-kommissionen i Sverige in till ett seminarium för att belysa knäckfrågor som kan aktualiseras under ordförandeskapet, mot bakgrund av omvärldsläget och regeringens prioriteringar. I samband med seminariet presenterar forskare från Sieps en samlingspublikation om det kommande ordförandeskapet med nedslag på en rad områden – däribland migration, rättsstatens principer och biologisk mångfald. Seminariet filmas. Inspelningen kommer att vara tillgänglig på EU-kommissionens Youtube några dagar efter seminariet.

Läs mer här.
 
SKR på världskongress för kommuner och regioner
 
© UCLG
I mitten av oktober deltog SKR med en delegation på United Cities and Local Governments (UCLG) världkongress i Sydkorea. SKR:s 1:e vice ordförande, Carola Gunnarsson, återvaldes som vice president i UCLG och valdes till det nya uppdraget som särskilt sändebud för frihet, solidaritet och bekämpandet av våld mot förtroendevalda på lokal nivå.

Läs mer här.
 
 
Sida lyfter SKR:s projekt Decentralisation Support Project (DSP) i berättelser om biståndet
 
När kriget bröt ut ställde det svensk-ukrainska projektet Decentralisation Support Project (DSP) omedelbart om sitt arbete. Projektet drivs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) med ekonomiskt stöd från Sida. Förutom att stödja den demokratiska utvecklingen används pengarna till att hjälpa kommunerna att ta hand om människor som drabbats av kriget.

Artikeln finns att läsa på Sidas hemsida. 
 
Välkommen till Internationella dagen 2023!
 
Onsdagen den 25 januari anordnar vi på SKR:s internationella sektion återigen en heldag för dig som är förtroendevald eller tjänsteperson i kommun eller region med intresse för EU- och internationella frågor. Vid årets konferens är det möjligt att delta på plats i Stockholm eller följa konferensen digitalt. Under dagen kommer vi bland annat diskutera situationen i Ukraina och den roll svenska kommuner och regioner kan spela för landets återuppbyggnad. Detaljerat program presenteras senare i november, men du är redan nu välkommen med din anmälan.

Hoppas att vi ses den 25 januari!

Läs mer och anmäl dig här.
 
Nätverksträff för EU- och internationella samordnare
 
Den 24 januari kl. 13:00-16:00, back-to-back med Internationella dagen, vill vi bjuda in dig som är samordnare med ansvar för EU- och internationella frågor i kommun eller region till en nätverksträff. Då kan du passa på att komma i kontakt med dina kollegor ute i landet och med oss som arbetar med frågorna på SKR. Det går bra att medverka fysiskt på plats på SKR i Stockholm eller digitalt. Anmäl din medverkan till Gustaf Lundgren (gustaf.lundgren@skr.se) eller Malin Looberger (malin.looberger@skr.se). Ange om du tänkt delta fysiskt eller digitalt.
 
Plattform för partnerskap med ukrainska städer och kommuner
 
SKR har genom SALAR International skapat en plattform för partnerskap med kommuner i Ukraina. Det finns ett team i Ukraina som stödjer partnerskapen att förmedlas och sättas upp samt sprida goda exempel, metoder och kunskap. Svenska kommuner och regioner som är intresserade av att veta mer är också välkomna att kontakta SKR på info@skr.se.
 
 
 
 
 
Redaktör
Hassan El-Saghir
hassan.el-saghir@skr.se
+46 72 998 11 74
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se