Plast, nej tack – energiåtervinnare jobbar för cirkulära flöden
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Läs på webben | Vidarebefordra | Avregistrera | avfallsverige.se | Prenumerera
Naturvårdsverkets förslag på ersättning för förpackningsinsamlingen
 

Naturvårdsverket har remitterat ett förslag på föreskrifter om ersättning till kommunerna för insamling av förpackningar som omfattas av producentansvar. ”Avfall Sverige välkomnar förslaget, men vissa justeringar bör göras för att kompensera för kostnadsökningar”, säger Jenny Westin, rådgivare för Avfall Sverige.

Föreskrifterna syftar till att säkerställa ett enhetligt och ändamålsenligt beräkningsunderlag. Ersättningen baseras på schabloner där kommuner med liknande förutsättningar för sin hantering av förpackningar har samma typ av ersättning, men föreskrifterna ger utrymme för att också ta hänsyn till ytterligare grunder för ersättning i enskilda kommuner. Naturvårdsverket anger bland annat att befolkningstäthet och problem med framkomlighet kan vara skäl för ytterligare ersättning.
 
Energiåtervinnare nobbar plasten
 
Allt fler anläggningar som energiåtervinner avfall nekar att ta emot avfall som går att materialåtervinna. Men det finns också många andra åtgärder för att styra avfallet rätt, framför allt i samarbete med andra aktörer. Det visar en färsk rapport från Avfall Sverige.

Läs mer
Dags att diskutera nya insamlingsansvaret
 
Avfall Sverige har tagit fram ett faktaunderlag om de förändringar som väntar, då kommunen övertar ansvaret för förpackningsinsamling och då obligatorisk insamling av matavfall införs. ”Sprid det i kommunerna”, uppmanar Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige.

Läs mer
Andrea expert i utredning om miljöbrott
 
Regeringen har förordnat Avfall Sveriges seniorjurist Andrea Hjärne till expert i Miljöstraffrättsutredningen. De ska se över sanktionssystemet i miljöbalken och hur miljöbrottsbekämpningen kan stärkas, med särskilt fokus på organiserad brottslighet.
EU-samarbete ska boosta biogasen
 
EU-kommissionen och företag med koppling till biogasbranschen har lanserat en ny plattform för samarbete kring biogas – Biomethane Industrial Partnership, BIP. Det är ett bidrag till EU:s energisatsning, RepowerEU.

Läs Mer
Avfall Sverige söker en assisterande rådgivare
 
Vi söker dig som är nyutexaminerad, alternativt har något års arbetslivserfarenhet, och som vill göra en insats för miljö och samhälle. I första hand kommer du att arbeta med biologisk återvinning och energiåtervinning.

Läs mer
Finalisterna till Återvinningsgalan klara
 
Nio pris kommer att delas ut vid Återvinningsvinningsgalan den 24 november. Till Avfall Sveriges pris, Årets förebyggare, har följande tre nominerats av juryn: Karin Fritz, Livsmedelsverket, PartGroup och kampanjen Krama byggnaden!, Vakansa/Codesign.

Läs mer på Recyclingnet.se
Kunskapscentrum ska maxa biokolen
 
NSR håller på att bygga ett nav för utvecklingen av biokol. Här ska teori och praktik mötas för att kunna ta tillvara den fulla potentialen. Möjligheterna är stora, bland annat för att kunna bidra till ett mer hållbart lantbruk, grön betong och klimatneutralt stål.

Läs mer i Avfall och Miljö
Dags att söka utvecklingsbidrag
 
Den 2 november är sista ansökningsdag för nästa utlysning i Avfall Sveriges utvecklingssatsning. Denna gång vill vi särskilt lyfta projekt kring digitalisering, men som vanligt är alla ansökningar välkomna.

Läs mer
Gemensamt bildspråk förenklar återvinningen
 
2020 lanserades ett nytt gemensamt system för avfallssortering av Avfall Sverige. De nya skyltarna på avfallsstationerna gör det enklare för alla att sortera rätt. Läs mer i Infrastrukturnyheter
 
Plagazi AB ny medlem i Avfall Sverige
 
"Tillsammans med Avfall Sverige är målsättningen att nå ut med Plagazis unika lösning till hur avfallshantering kan förbättras men även att ta del av Avfall Sveriges expertis inom det svenska avfallsklimatet", säger Torsten Granberg, vd Plagazi AB. Läs mer i Dagens Industri
Skumfraktionering fixar inte korta PFAS
 
SAFF, en teknik för att genom skumfraktionering rena lakvatten från PFAS, har testats på NSR. Resultatet visar på bara 50 procents rening.
 
Energiåtervinnare nobbar plasten
 
Allt fler anläggningar som energiåtervinner avfall nekar att ta emot avfall som går att materialåtervinna. Men det finns också många andra åtgärder för att styra avfallet rätt, framför allt i samarbete med andra aktörer.
 
 
Avfall Sverige utbildning och konferens
 
För kommunikatörer: Konsumera hållbart
 
När: 25–26 oktober
Var: Stockholm

Hur får vi våra kommuninvånare att konsumera och leva hållbart? Hur kan vi arbeta för att öka livslängden på produkter? Detta och mycket merdiskuterar vi vid temadagarna om kommunikation.

Läs mer och anmäl dig
Avfallslagstiftning, fördjupning
 
När: 26–27 oktober
Var: Umeå

Kursen ger en djupdykning i relevant lagstiftning och rättspraxis med anknytning till det kommunala avfallsansvaret samt konstruktion av avfallsföreskrifter.

Läs mer och anmäl dig
Grundkurs avfallsanläggningar
 
När: 8–9 november
Var: Plats meddelas senare

Hår får du en helhetsbild av arbetet och de verksamheter som bedrivs på en modern avfallsanläggning. Erfarenhetsutbyte och utveckling av kontaktnät är viktiga inslag.

Läs mer och anmäl intresse
Höstmöte om game changers
 
När: 16–17 november

Några av framtidens snackisar kommer att presenteras på Avfall Sveriges digitala höstmöte. Programmet bjuder på inspiration och kunskap för att utveckla, testa och genomföra det nya.

Läs mer och anmäl dig
Hushållens farliga avfall vid ÅVC
 
När: 22–23 november
Var: Plats meddelas senare

Denna grundkurs för ÅVC-personal ger kunskap och motivation för en säker hantering av hushållens farliga avfall. Faktagenomgång varvas med praktiska övningar på en ÅVC.

Läs mer och anmäl intresse
Grundkurs avfallsplanering
 
När: 23–24 november
Var: Nykvarn

Gör avfallsplanen till ett bättre och mera aktivt verktyg i arbetet för ett hållbart samhälle. Här lär du dig också revidera en kommunal avfallsplan och vi tittar på Naturvårdsverkets förändrade föreskrifter.

Läs mer och anmäl dig
Grundkurs avfallsekonomi
 
När: 29 november

Här är on line-kursen för avfallsansvariga som vill lära mer om ekonomi, och för ekonomer som vill fördjupa sig i avfallsekonomi. Kursen tar upp redovisningsfrågor med särskild inriktning mot självkostnadsprincipen.

Läs mer och anmäl intresse
En effektiv avfallstillsyn
 
När: 1–2 december
Var: Linköping

En kurs för tillsynsmyndigheterna på miljöområdet, som stärker tillsynens roll som styrmedel för cirkulär ekonomi och bidrar till ökad samverkan mellan renhållning och tillsyn. Här ges kunskap om avfallsförebyggande, avfallshantering, avfallsbrottslighet samt tillsynsmyndigheternas olika verktyg.

Läs mer och anmäl dig
Biokol från avfall
 
När: 1 december
Var: Helsingborg

På denna temadag får du lära dig mer om biokol samt dess klimat- och miljönyttor. Kommunala avfallsbolag berättar om sina anläggningar och tillståndsprocessen. Dessutom räknar vi på kolsänkan som biokolet bidrar med.

Läs mer och anmäl dig
Certifiering av biogödsel
 
När: 6–7 december

Sedan 1999 kan tillverkare av biogödsel kvalitetscertifiera sin produkt (SPCR 120). Enhetliga krav och oberoende kontroll ska ge slutprodukten hög kvalitet och stor trovärdighet. Denna on line-kurs ger praktisk vägledning i hur man uppnår de krav på kvalitet och kontroll som ställs.

Läs mer och anmäl dig
Branschen rekryterar
 
 

Avfall Sverige: assisterande rådgivare
 
Ansök senast 18 november Läs mer
 
Borås Energi och Miljö: miljöingenjör till cirkulär masshantering
 
Ansök senast 26 oktober Läs mer
 
SRV Återvinning: miljöarbetare – återvinningscentral
 
Ansök sen 26 oktober Läs mer
 
SRV Återvinning: anläggningsingenjör brand/säkerhet
 
Ansök senast 28 oktober Läs mer
 
SRV Återvinning: avfallsspecialist
 
Ansök senast den 31 oktober 2022 Läs mer
 
SRV Återvinning: avfallsexpert
 
Ansök senast 31 oktober Läs mer
 
SRV Återvinning: avfallstekniker
 
Ansök senast 31 oktober Läs mer
'
Stockholm Vatten och Avfall: drift- och underhållschef
 
Ansök senast 31 oktober Läs mer