Vad krävs för att möta dagens och morgondagens utmaningar?
En utforskande seminarieserie om styrning och ledning
 
Välkommen att delta i en seminarieserie i tre delar, där vi tillsammans med forskare, författare och SKRs medlemmar utforskar hur och varför styrningen av våra kommuner och regioner behöver utvecklas.

Hur löser vi våra uppdrag när vi inte har resurser att utföra dessa själva? Hur styr vi tillsammans i realiteten och hur säkrar vi att styrningen ger önskad effekt hos dem vi finns till för? Ingen sitter på alla svar men alla sitter på många tankar och erfarenheter.

Den primära målgruppen är ledningsgrupper i kommuner och regioner men även andra intresserade är välkomna. 

Syftet är att de deltagande ledningsgrupper får en gemensam utgångspunkt samt delar tankar, idéer och perspektiv att vidareutveckla på hemmaplan.

Seminarierna sker digitalt och äger rum följande tider:

18 november kl. 10.00 - 12.00
Nya perspektiv på styrning när våra organisationer utmanas

9 december kl. 10.00 - 12.00
Ensam är inte stark – vad behövs för att lösa uppdrag tillsammans?
 

2 februari kl. 10.00 - 12.00
Med fokus på dem vi finns till för – att styra för effekt i det offentliga uppdraget


Läs mer om seminarierna och anmäl er här.
 
Än finns ett fåtal platser kvar på utbildningen Styra för resultat
 
Den kommande omgången av SKR:s utbildning Styra för resultat börjar bli fulltecknad, men än finns ett fåtal platser kvar.

Utbildningen, som genomförs i fyra block, ger ökade kunskaper i övergripande strategisk styrning, ledning, kvalitets- och verksamhetsutveckling. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar centralt med dessa frågor.

Utbildningen fokuserar på mål- och resultatstyrning samt vikten av att arbeta med såväl struktur, kultur och systematik för att nå önskade resultat. Utbildningen tar även upp vad som krävs i rollen som strategisk utvecklingsledare för att skapa förutsättningar för resultatstyrning samt för att bedriva förändringsarbete.

Utbildningen pågår under cirka tio månader och startar i februari 2023.
Sista anmälningsdag är den 1 december 2022.

Läs mer och anmäl dig till utbildningsprogrammet Styra för resultat.
 
Processledning för att styra och leda bättre tillsammans
 
SKR kan vara ett stöd i arbetet med att tydliggöra uppdrag, ansvar och utveckla samarbetet mellan ledande politiker och chefer. Processledningen kan genomföras på plats i kommunen eller regionen.
Syftet med dagen eller dagarna är att den politiska ledningen och ledningsgruppen tillsammans ska utveckla samarbetet genom att bygga vidare på kommunens eller regionens vision och mål samt gemensamt tydliggöra ansvar och samarbete.
 
 
Delta i SKR:s Servicemätning 2023
 
SKR lanserade i våras ett nytt koncept för att mäta invånarnas upplevelse av service och bemötande vid kontakt med kommunen.
Nästa omgång av mätningen sker våren 2023 och SKR bjuder nu in till ett digitalt uppstartsmöte den 8 november.

SKR:s samarbetspartner Brilliant Future berättar om nyheter i metoden och det finns möjlighet att ställa frågor.

Mötet riktar sig både till kommuner som deltog i mätningen i våras och till kommuner som är nyfikna på att anmäla sig till nästa omgång.

Digitalt uppstartsmöte för servicemätningen 8 november
 
SKR medverkar vid Mötesplats Digitala Västerbotten - Gör du?
 
Den 14-15 december äger Mötesplats Digitala Västerbotten rum! Det är norra Sveriges största konferens om digitalisering och verksamhetsutveckling, men självklart öppen för hela landet! Du kan delta digitalt eller på plats i Umeå.

Mötesplatsen anordnas av Digitala Västerbotten som arbetar med både bredd och spets för att driva den digitala utvecklingen framåt. Region Västerbotten står bakom, tillsammans med ett antal sponsorer och i samarbete med kommunerna i regionen.

SKR är partner för Guldmolnet, ett pris som delas ut under konferensen.

Mötesplats Digitala Västerbotten – Mötesplats för digital utveckling i Västerbotten
 
Utvärdera din kommun med Kommunkompassen
 
Det finns fortfarande lediga tider kvar för en Kommunkompass-utvärdering under 2023. 

Vilka förutsättningar har just er kommun för att hantera dagens och framtidens utmaningar?

Ta vara på chansen och gör en utvärdering om hur styrning, ledarskap och samverkan fungerar hos er. Som resultat får ni en rapport med utpekade styrkor och utvecklingsområden som fungerar som ett ypperligt underlag för att ta er styrning till nästa nivå.

Läs mer om Kommunkompassen och anmäl er här. 
 
Ska din kommun ansöka om utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun?

Kommuner som ämnar söka utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun 2023 behöver höra av sig till SKR för att boka en Kommunkompass-utvärdering.

De kommuner som ska ansöka om utmärkelsen behöver ha ett aktuellt Kommunkompassresultat i sin ansökan.

Deadline för utvärderingar kopplade till utmärkelsen är mars 2023.

Läs mer om utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun och hur din kommun ansöker om utmärkelsen.
 
Hallstahammars kommun satsar förebyggande på äldres hälsa - och det ger resultat
 
Det är alltmer nödvändigt att öka andelen friska levnadsår hos Sveriges seniorer.

Hallstahammar kommun har därför bestämt sig för ett samlat grepp för att förlänga debutåldern för socialtjänstens tjänster. Det långsiktiga politiska målet är att arbeta för äldrevänlighet utifrån ett koncernperspektiv – för nytta, ekonomi och kvalitet. 

Ta del av ett framgångsrikt samverkansarbete som innehåller en bredd av handfasta insatser som skapar goda levnadsmiljöer för seniorer. Ansvariga berättar om hur arbetet bedrivs och vad det innebär att ingå i Världshälsoorganisationens nätverk för äldrevänliga städer och kommuner.

Det digitala seminariet äger rum den 8 november kl. 10.30-11.30 och är kostnadsfritt. 

Anmäl dig till webbinariet här. 
 
 
 
Visst är du medlem i vårt Nätverk för resultat?
 
SKR erbjuder dig möjlighet att delta i ett nätverk för att få stöd att utveckla styrningen i din kommun.

Nätverk för resultat riktar sig främst till dig som arbetar på ledningsnivå och är controller eller kvalitetsstrateg. I nätverket får du möjlighet att tillsammans med SKR och andra kommuner diskutera och jobba tillsammans med aktuella frågor som rör kommunövergripande styrning och ledning med fokus på att styra för resultat.
Inte medlem i nätverket idag men vill bli det?
 
Redaktör

Linda Nordberg
linda.nordberg@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se