November 2022
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Innehåll
 
Nya regler för tryckimpregnerat trä från företag
Skapa ett fungerande miljörum/miljöställe
Abonnemang på fyrfackskärl
Använd gärna självservice på vår hemsida
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nya regler för tryckimpregnerat trä från företag
 
Från och med den 1 december 2022 kan företag och verksamheter inte längre lämna tryckimpregnerat trä på MERAB:s återvinningscentraler. Stoppet är en följd av hårdare lagkrav om spårbarhet av farligt avfall.
 
Skapa ett fungerande miljörum/miljöställe
 
För att få ett fungerande miljörum har vi några generella råd och tips. Det finns mycket som fastighetsägare/verksamhetsutövare kan göra för att få ett trivsamt och fungerande miljörum eller soprum men vi har här samlat på vår hemsida de vi tycker är viktigast.
 
Abonnemang på fyrfackskärl
 
Verksamheter och företag kan teckna abonnemang med en eller flera uppsättningar fyrfackskärl.
 
Fyrfackskärl
Källsortering i åtta fraktioner i två stycken 370 liters kärl med vardera fyra fack. Förutom matavfall och restavfall hämtas också tidningar och förpackningar. 
Kärl 1 töms en gång varannan vecka och Kärl 2 töms en gång var fjärde vecka. I avgiften ingår möjlighet att lämna batterier samt ljuskällor i en box som hängs på Kärl 2.
Pris för en uppsättning fyrfackskärl
 
Rörlig avgift är 2126 kr per år. Grundavgift tillkommer.
 
Använd gärna självservice på vår hemsida
 
 
Vi strävar efter att kunna erbjuda våra kunder en hög servicenivå via internet. På vår hemsida kan du t.ex. beställa tömning av container, beställa matavfallspåsar/säckar samt anmäla utebliven tömning med mera.
 
Vi nar samlat alla våra genvägar till de tjänster och den service som du i dagsläget kan nå via webbplatsen merab.se