Nyheter från SKR
 
 
Mer samverkan är nyckeln till framtidens socialtjänst
För att skapa en hållbar och kunskapsbaserad socialtjänst krävs alltmer specialiserad kompetens. Hur ska kommunerna lyckas möta behoven? En del av lösningen stavas avtalssamverkan.
Effektivisering och mindre sårbar bemanning
 
Privata digitala vårdtjänsters påverkan på konkurrensförhållanden
I SKR:s podd Vision e-hälsa 2025:s samtalar vi med Leif Nordquist, Konkurrensverket, om privata digitala vårdtjänster påverkat konkurrensen på primärvårdsmarknaden. Han lyfter alternativa lösningar till dagens förhållanden som också presenteras i Konkurrensverkets nyligen publicerade rapport.
2025podden 10 oktober 2022
 
Ge förutsättningar för sektorn att möta lågkonjunkturen
Regeringen måste ge kommuner och regioner förutsättningar att möta den ekonomiska nedgången och kompetensutmaningen. Stora organisationsöversyner riskerar att kraft läggs på fel saker.
Peter Danielsson, ordförande SKR
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Grundkurs i offentlig upphandling
En tre dagars grundkurs i offentlig upphandling som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Välkommen 6 - 8 december 2022
 
Överprövning och andra rättsmedel inom offentlig upphandling
Ett digitalt utbildningspass om rättsmedel inom upphandlingsområdet.
Välkommen digitalt 8 november 2022, klockan 9.00 – 11.00
 
Upphandling av innovation - hur gör man?
Ett seminarium med fokus på upphandling av innovativa lösningar. Karlstads kommun berättar om sin process för upphandling av nya tjänster och produkter inom vård och omsorg.
Seminariet är avgiftsfritt.
Välkommen digitalt 14 november klockan 10.00 – 11.30
 
Välfärdsteknikdagen 2022 - utmaningar och vägen framåt mot en digital äldreomsorg
En digital konferens där Kompetenscenter Välfärdsteknik delar med sig av erfarenheter och inspirerande föreläsare.
Konferensen är avgiftsfri.
Välkommen digitalt 1 december klockan 9.00 – 15.00
 
Hållbar upphandling för förtroendevalda
I upphandlingsprocessen kan dina beslut som förtroendevald göra skillnad!
Offentlig upphandling omsätter drygt 800 miljarder kronor årligen – genom kommunernas och regionernas gemensamma köpkraft kan vi bidra till en snabbare omställning och bidra till att uppfylla de globala målen i Agenda 2030.
Välkommen att delta i en e-kurs för hållbar upphandling
 
Nytt från omvärlden
 
 
Hur kan bakgrundskontroller förebygga att kommuner gör affärer med kriminella aktörer?
Webbinarium kring kommuners förbyggande arbete samt presentation av en färsk rapport där Look Closer intervjuat representanter för ett antal kommuner om deras förebyggande arbete i form av fördjupade bakgrundskontroller. Vid seminariet presenteras även en fallstudie där Look Closer analyserat huvudmän och ledningspersoner i 500 slumpvis utvalda företag som under förra året var leverantörer inom ramen för LSS. Webbinariet är avgiftsfritt.
Välkommen online 25 november, klockan 13.00 - Look Closer
 
Introduktion till livscykelperspektivet
Livscykelperspektivet används för att förstå och beakta produkters och tjänsters totala påverkan på miljö och samhälle sett över hela dess fysiska ”liv”. Därmed kan den totala mängden resurser, energiåtgång, avfall och emissioner som en produkt eller tjänst ger upphov till minimeras. Livscykelperspektivet ger kunskap och vägledning till hur man kan förbättra resurseffektiviteten i samhället samt bidra till mer hållbara energisystem.
Under vintern 2022-2023 startar en öppen seminarieserie online för alla som vill lära sig mer om livscykelperspektivet! Serien arrangeras av Swedish Life Cycle Center, som en del av projektet ”Innovationskluster för livscykelperspektivet” finansierat av Energimyndigheten.
Seminariet är avgiftsfritt.
Välkommen online 30 November, klockan 09:00 - 10:00
 
Så kan upphandlare och leverantörer öka konkurrensen i offentlig upphandling
Den 8 december är det dags för Konkurrensverkets digitala konferens om att främja konkurrens i upphandling. Konferensen återkommer för tredje året, med samma huvudfokus som tidigare men också med en hel del nyheter i programmet.
Konferensen är avgiftsfri.
Välkommen 8 december klockan 9:00 -15:00 - Konkurrensverket
 
Förbud mot att fullgöra offentliga kontrakt med ryska leverantörer börjar gälla
Från och med den 11 oktober 2022 får upphandlande organisationer inte längre fullgöra redan ingångna kontrakt med ryska leverantörer. Förbudet är en del av de ekonomiska sanktioner EU har infört som ett svar på Rysslands invasion av Ukraina.
Utöver dessa sanktioner finns det ett förbud mot att köpa, importera och transportera vissa varor och tjänster från Ryssland och Belarus - Upphandlingsmyndigheten
 
Ny rapport ger insikter om hur upphandling kan stödja innovation
Hur offentlig upphandling kan bidra till att stimulera utvecklingen av innovationer är en fråga som blivit alltmer aktuell de senaste åren. Den aktualiseras av klimatkrisen, den demografiska utvecklingen och digitaliseringens möjligheter. Den senaste uppdragsrapporten, Upphandling för att stödja innovation, ger förståelse och insikter om nuläget för innovationsupphandling.
En uppdaterad bild av nuläget för innovationsupphandling i Sverige - Upphandlingsmyndigheten
 
Aktuell debatt
 
 
"Sluta med det osakliga – tillsammans lyfter vi skolan"
Det är hög tid att i stället fokusera på hur vi löser skolans verkliga problem. Och vi behöver göra det tillsammans och i samverkan inom skolvärlden. Vi kan inte fortsätta ställa friskolor mot kommunala skolor. I stället vill jag fästa uppmärksamheten på de kommuner där just denna samverkan fungerar bra: till exempel Eskilstuna och Strängnäs.
Låt oss lämna osakligheterna bakom oss och tillsammans jobba för att förbättra svensk skola - Eskilstunakuriren
 
"Överskott för regiondriven primärvård 2021 – men vad händer när pandemin är över?"
Hållbara och likvärdiga villkor i regionernas vårdval i primärvården är en förutsättning för en utveckling av den nära vården. Därför följer Vårdföretagarna årligen de ekonomiska resultaten för landets regiondrivna vårdcentraler. De kraftigt ändrade förutsättningarna under 2020 och 2021, till följd av pandemin, gör det svårt att dra några slutsatser om primärvårdens ekonomiska utveckling dessa år.
För att omställningen till en nära vård ska fortsätta måste satsningarna på primärvården vara tillräckliga - Vårdföretagarna
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se