SKR bjuder in till regionala MR-konferenser
SKR bjuder in till fyra regionala konferenser om mänskliga rättigheter. Konferenserna arrangeras tillsammans med Uppsala universitet och länsstyrelserna.

Konferenserna genomförs under hösten i Stockholm, Umeå, Göteborg och Malmö. De sker fysiskt på plats för att möjliggöra diskussioner och gemensamt lärande. Målgrupp är förtroendevalda och tjänstepersoner som arbetar med MR eller är intresserade av att fördjupa sig i arbetet med mänskliga rättigheter på lokal nivå, samt vill veta mer om det arbete som bedrivs på området nationellt. 
MER INFORMATION och anmälan
 
Seminarium om digitala samhällshinder 
Just nu pågår eMedborgarveckan där SKR arrangerar seminarier med olika teman kring digitalt utanförskap.

Den 13 oktober arrangeras ett seminarium där du får ta del av en undersökning framtagen av Region Västernorrland tillsammans med Mittuniversitetet och Digidel som undersökt hur länet arbetar med frågor som rör digitalt utanförskap.

Vi får också en inblick i hur biblioteken kan vara en lösningsaktör för de som är digitalt utanför.
MER INFORMATION OCH ANMÄLAN
 
Styra och leda bättre tillsammans
Hur styr och leder förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner ihop på bästa sätt? För att hantera välfärdens utmaningar och få genomslag och resultat av politiska beslut är ett bra samarbete en nödvändighet.

I en ny forskningsrapport delar ledande förtroendevalda och chefer med sig av erfarenheter och framgångsfaktorer. Rapporten innehåller både teori och praktik, i form av bland annat 13 case som belyser olika strategiska frågor, strukturförändringar och utmaningar.
Läs rapporten
 
Kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism
På uppdrag av och i samarbete med SKR har Segerstedtinstitutet arbetat fram en uppföljande rapport om kommunala handlingsplaner och lägesbilder i arbetet mot våldsbejakande extremism. Avsikten är att följa upp föregående undersökning av de kommunala handlingsplanerna mot våldsbejakande extremism från 2017.
 
Studien visar att bilden har förändrats och nyanserats något sedan 2017, och det är mer angeläget att de insatser som görs är anpassade och fungerar än att det finns en dokumenterad men daterad plan som tjänar ett symboliskt syfte mer än ett praktiskt.
Läs rapporten
 
Att utsättas för hot och hat som ung förtroendevald
Under hösten sänder SKR tre webbinarier med olika teman att förebygga hot och hat mot förtroendevalda. Vid det första tillfället pratar vi om att unga förtroendevalda har fem gånger så hög risk att bli utsatt för hot och hat i sitt demokratiska uppdrag än äldre förtroendevalda.

Vi diskuterar vikten av stödet från partiet och att det är viktigt att unga vill vara med och påverka och ha ett demokratiskt uppdrag.
Mer information och anmälan
 
Vill du veta mer om välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan?
SKR har sedan i våras har förstärkt arbetet mot välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan. Du kan bland annat prenumerera på ett nystartat nyhetsbrev med aktuell information.
LÄNK TILL Nyhetsbrevet
 
Fullmäktiges presidiekonferens
Under hösten arrangeras fullmäktiges presidiekonferenser runtom i landet för nyavalda presidier där tyngdpunkten ligger på kommunallagen med fördjupning i de avsnitt som särskilt rör fullmäktiges presidium. Vad reglerar kommunallagen kopplat till fullmäktiges arbete – och vad står det inget om? Vi diskuterar formfrågor och olika sätt att se på ordförandes och presidiets roll.

Under dagen delar Conny Brännberg med sig av sina erfarenheter från att som ordförande leda fullmäktiges arbete och sammanträden. SKR kommer även att presentera analyser av valresultatet i de 310 kommunala och regionala valen. Vilka valdes in och vilka styren har bildats runtom i landet? Vi reflekterar även över den kommunala självstyrelsen. Vilken betydelse har självstyrelsen för leveransen av välfärden?

Ett av tillfällena kommer att filmas och det kommer att gå att anmäla sig för att få del av en inspelning. Detta är inte en direktsändning utan  en inspelning som kommer att finnas tillgänglig i cirka 4 veckor från det att inspelningen tillgängliggjorts. 
Anmälan
 
Fullmäktigeutbildning efter valet 2022
SKR har på olika sätt uppmärksammat behov av att stärka fullmäktige i deras viktiga uppdrag. Under hösten kommer därför samtliga ordinarie fullmäktigeledamöter att få skriften ”Folkvald" samtidigt som en utbildningsdag erbjuds för fullmäktige.

Utbildningen "Stärk fullmäktige" är en processutbildning under en heldag som syftar till att stärka fullmäktige och dess arbetsformer. Lokala förutsättningar, rutiner och beslut kan med fördel kompletteras i en lokal utbildning.

Dagen består av delmoment där varje delmoment både innehåller teoridelar och gruppdiskussioner där deltagarna förväntas ta en aktiv roll
  • Uppdraget som förtroendevald
  • Kommuners och regioners uppdrag
  • Fullmäktiges uppdrag
  • Samspel i politikens olika funktioner
  • Samspel med andra organisationer, näringsliv och medborgare
Mer information och anmälan
 
Demokratiresan
Podcasten Demokratiresan handlar om medborgardialog, medskapande och demokrati på lokal och regional nivå. Avsnitten fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin samt stärker relationen mellan medborgare och kommunen eller regionen.
LYSSNA TILL DEMOKRATIRESAN
 
Demokratidagen arrangeras 19 april 2023
Program och anmälningslänk kommer senare under hösten.
 
 
 
Redaktör
Martin Lidhamn
martin.lidhamn@skr.se
08-452 76 66
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se