Aktuell information inom plan- och byggfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Sista chansen att anmäla sig till årets bygglovchefskonferens den 7 oktober
 
På fredag hålls årets konferens fylld med aktuella och intressanta ämnen inom bygglovsområdet.
Under dagen tar vi upp aktuella och intressanta ämnen, rättsfall och lagändringar, liksom det senaste från oss på SKR. Vi kommer bland annat att få höra mer om Boverkets översyn av byggreglerna och vi får ta del av goda exempel från Simrishamn och Sollentuna om god arkitektur och digital verksamhetsutveckling. Dessutom får vi lära oss mer om klarspråk och kommunikation utifrån ett myndighetsperspektiv.
Program och anmälan
 
Snart dags för Detaljplanekonferens 2022
 
Välkommen till den årliga detaljplanekonferensen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i form av två digitala halvdagar den 10-11 november. Årets konferens lyfter hållbar planering med särskilt fokus på vattenfrågorna och bjuder på flera inspirerande kommunexempel. Du får också höra mer om pågående nationella digitaliseringsuppdrag samt ta del av exempel från kommuner kring deras omställning till en digital planprocess. Dessutom blir det omvärldsspaning från SKR, aktuella rättsfall och panelsamtal med Boverket och Lantmäteriet kring förslagen om digitalisering av befintliga detaljplaner.
 
Konferensen vänder sig till handläggare och chefer som arbetar med detaljplanering. Fullständigt program kommer inom kort men det går bra att anmäla sig redan nu.
Mer information och anmälan
 
Välkommen till seminariet Vindkraft som planeringsfråga - en lägesavstämning den 8 november
 
Den översiktliga planeringen är ett av kommunens viktigaste instrument för att fatta strategiska beslut gällande vindkraft. På detta seminarium, den 8 november 2022 kl. 09.00-12.00, tittar vi på var några frågor kring vindkraften befinner sig idag och hur det kan påverka kommunens planeringsförutsättningar. Dessutom får vi ta del av hur ett par olika kommuner arbetar med att planera för vindkraft och föra dialog med sina invånare. Seminariet vänder sig till dig i kommunen som arbetar med översiktlig planering eller med andra frågor rörande vindkraft.
Mer information och anmälan
 
Välkommen till seminariet Plan- och bygglagen för förtroendevalda den 17 mars
 
Är du ny som förtroendevald när det gäller frågor inom planering och byggande? Eller vill du få dina kunskaper om plan- och bygglagen (PBL) uppdaterade? Under detta digitala halvdagsseminarium sätter vi fokus på PBL och din roll som förtroendevald i en byggnadsnämnd eller motsvarande. Vi beskriver lagstiftningen och kommunens roll. Dessutom tar vi upp annat viktigt att känna till i rollen som förtroendevald, som exempelvis jäv, finansiering, roller och ansvar. Du får också tillfälle att kommentera och ställa frågor. Seminariet äger rum fredagen den 17 mars 2023, kl. 08.30-12.00.

Mer information och kommer att läggas upp i SKR:s kalendarium/evenemang.
 
SMHI ordnar kurs för dig som arbetar med klimatanpassning den 22-23 november
 
Kursen "Hantering av osäkerhet i klimatunderlag" syftar till att ge dig inspiration, motivation och även konkreta exempel av hantering av framtida risker. Du får även chansen att utbyta kunskap och erfarenheter med andra yrkesverksamma inom klimatanpassning.

Kursen, som är avgiftsfri, hålls den 22-23 november på Louis de Geer Konsert & Kongress i Norrköping.
Mer information och anmälan
 
Uppdaterat taxeunderlag för byggnadsnämndens tillsyn av IMD
 
Från den 1 juli 2021 gäller krav på individuell mätning och debitering (IMD) av värme och tappvarmvatten i flerbostadshus. Enligt lagen om energimätning i byggnader har byggnadsnämnden rätt att ta ut en avgift för sin tillsyn. Därför tillhandahåller SKR ett underlag för konstruktion av taxa för byggnadsnämndens tillsyn. Från den 1 juni 2022 gäller en ny Lag om energimätning i byggnader som ersätter den tidigare lagen. Den nya lagen innebär inga förändringar avseende byggnadsnämndens tillsyn men medför att SKR:s taxeunderlag har justerats med nya laghänvisningar.
 
Offentlig sektor bidrar till ett socialt hållbart samhälle
 
Offentlig sektor upphandlar tjänster inom bygg och anläggning för ungefär 200 miljarder varje år. Därför kan ett systematiskt arbete med hållbarhetsfrågor ge en stor effekt och göra skillnad inom bland annat socialt hållbar samhällsbyggnad. Upphandlingsmyndigheten har därför tagit fram och samlat relevant stöd och inspirerande exempel för social hänsyn vid bygg- och anläggningsupphandlingar.
Läs mer på Upphandlingsmyndighetens webbsida
 
SKR startar upp medlemsnätverk inom drönarområdet
 
Frågorna kring drönare börjar bli allt större i samhället och påverkar både kommuner och regioner på olika sätt. SKR bjuder därför nu in representanter från alla kommuner och regioner till ett nätverk som ska ta upp frågor som rör drönare från olika perspektiv. Det kan handla om tjänstepersoner som använder drönare i sin verksamhet, den som är så kallad drönaroperatör i kommunen eller regionen. Det rör även tjänstepersoner som stöter på frågor kring drönare utifrån ett planeringsperspektiv bland annat inom den fysiska planeringen kopplat mot luftrumsplanering.

Syftet med nätverket är att stärka SKR:s intressebevakningsarbete genom att våra medlemmar bidrar med erfarenheter, kunskaper och perspektiv i aktuella frågor kring drönare. Nätverket ska också ge inspel om frågor som är relevanta för SKR att intressebevaka kring. Det kan handla om regelverk kring drönare, utveckling av tjänster och användande i verksamheter men även kopplingen till den fysiska planeringen och hur vi planerar för drönare i framtiden mm.
Vi söker personer både från kommuner och regioner som är:
  • Formellt utsedd drönaroperatör
  • Ledande tjänsteperson för drönarverksamhet – dvs använder drönare i sin verksamhet tex karta/GIS, fastigheter, tillsyn, mätning mm.
  • Ledande tjänstepersoner som börjat eller planerar arbeta med hur drönare kommer påverka den fysiska planeringen i kommunen och dess koppling till luftrumsplanering.
Nätverket kommer att träffas digitalt vid behov och då lyfta frågor som är aktuella. Passar du in på beskrivningen, och vill du bidra till att kommuners och regioners intressen bevakas när lagar, regler och stöd utformas?

Kontakta Ulrika Nordenfjäll, SKR, för mer information och för att anmäla ditt intresse för att delta i nätverket.
 
Ansvarig utgivare 
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se 
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se