Nyhetsbrev - oktober 2022
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Trafikverkets utredning kan bli ett viktigt steg mot en ny Öresundsförbindelse
 
 
”Vi bör inte tappa tempo i förberedelserna av en ny fast Öresundsförbindelse. Därför ger vi Trafikverket och dess danska motsvarighet ett bredare uppdrag: att titta på olika alternativ till en sådan förbindelse”. Så uttalade dåvarande infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) till Sydsvenskan innan sommaren och pekade på Europaspåret som ett alternativ som ska ingå i Trafikverkets utredning.

Eneroths besked var efterlängtad och mycket positivt. Vi har genom flera år argumenterat för att alla förslag till en ny Öresundsförbindelse ska utredas däribland Europaspåret mellan Landskrona och Köpenhamn. Det är helt enkelt en förutsättning för att kunna hitta bästa lösning på kapacitetsproblem och trafikutmaningar. I den nationella infrastrukturplan framgår det att Trafikverkets officiella uppdrag är att utreda ”kapacitet och redundans för transporter över Öresund, inklusive fortsatt fördjupning Helsingborg-Helsingör.” Nu är det den nya svenska regering och infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlsons (KD) uppgift att i dialog med Trafikverket konkretisera denna utredning. 

Utredningen har potential att bli ett viktigt steg framåt i processen om en ny Öresundsförbindelse. Frågorna om järnvägskapacitet och redundans över Öresund är centrala för godstransporterna, svensk industri, konkurrenskraften, klimatomställningen och för att skapa snabba tågförbindelser mellan Skandinaviens huvudstäder. Om få år öppnar Fehmarn Bält-förbindelsen vilket skapar nya möjligheter för fler och snabbare järnvägstransporter, men det kommer också ställa problemen med kapacitet och redundans över Öresund på sin spets.

Europaspåret är enda förslag som skapar kapacitet och redundans för både gods-, fjärr- och regionaltåg. Europaspåret tar avstamp i de konkreta kapacitetsutmaningar som Trafikverket nu ska utreda och därför är det helt naturligt att Europaspåret ingår i Trafikverkets utredning – precis som dåvarande infrastrukturministern sa innan sommaren.

/Christian Alexandersson, projektägare Europaspåret
 
Kapacitet och redundans över Öresund – hur hänger det ihop?

Har Öresundsbron och dess landanslutningar kapacitetsbrist i dag eller finns det plats för fler tåg? Varför är det viktigt med redundans och hur kommer Fehmarn Bält-förbindelsen påverka trafiken? Vi försöker ge en överblick över frågorna om kapacitet och redundans för järnvägstrafiken över Öresund.

Läs mer
 
Broschyr om Europaspåret

Europaspåret tar avstamp i de trafikutmaningar och kapacitetsproblem som finns i Öresundsregionen och projektet utvecklas löpande.

I vår senaste broschyr kan du bland annat läsa hur Europaspåret kan byggas som en kombinerad väg- och järnvägsförbindelse på samma sätt som Fehmarn Bält-förbindelsen och hur Europaspåret kan finansiera sig själv genom framtida trafik och EU-stöd. 

Läs broshyren