Avisering om prishöjning 2023, redovisning av elektronik i iBVD, samt platser kvar på utbildningar
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
AVISERING OM PRISFÖRÄNDRING 2023

För 2023 aviserar vi härmed en prisjustering på årsavgiften för RSK-innehav med +8% på befintlig avgift.

Årsavgiften är som tidigare baserad på antalet aktiva RSK-nummer vid årets början. Kostnaden för RSK-nummeransökan är oförändrad tills vidare.


Prisförändringen innebär en anpassning till nuvarande förutsättningar för att möjliggöra en fortsatt kontinuerlig utveckling och service kring våra verktyg och tjänster runt RSK-systemet.
 
REDOVISNING AV ELEKTRONIK I iBVD

För att på ett enhetligt sätt redovisa elektronik i miljödeklarationen för installationsprodukter (iBVD) har vi infört möjligheten att ange om produkten innehåller elektronik.

För produkter som innehåller elektronik sker sedan redovisning av ingående elektronik samlat som en komponent ”Elektronik” i innehållsdeklarationen.
(Exempelbild på artikel hämtad från RSK-databasen)

På så sätt kan man ange andelen elektronik av totala varan i viktprocent, även om inte allt ämnesinnehåll kan särredovisas.
Förändringen ligger i linje med redovisning av elektronik enligt Byggvarubedömningens elektronikkriterier. Läs mer: https://byggvarubedomningen.se/bedomningar/elektronikkriterier/
 
 
TVÅ UTBILDNINGSTILLFÄLLEN KVAR

Det finns platser kvar på de två sista utbildningstillfällena för 2022.Det finns ett utbildningstillfälle 19 oktober och ett den 16 november.

Det finns också platser kvar på vårt seminarium om hur man använder ETIM i databasen den 23 november.

Man anmäler sig via formulär på vår hemsida: https://www.vvsinfo.se/rsk-databasen/aktuella-utbildningar/