Läge att söka dispens för matavfallsinsamling
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Läs på webben | Vidarebefordra | Avregistrera | avfallsverige.se | Prenumerera
Snart olagligt slänga förpackat avfall
 

Från årsskiftet måste avfall skiljas från sin förpackning innan det slängs. Det kommer att ge livsmedelshandeln en del att göra.

Ändringar i Avfallsförordningen innebär att alla avfallslämnare måste öppna eventuella förpackningar vid källan och lämna förpackningen till förpackningsinsamling. Om innehållet är livsmedlet ska det läggas bland matavfallet.

– Idag slänger verksamheter ofta förpackat livsmedel som restavfall, vilket ofta omöjliggör materialåtervinning av såväl förpackning som innehåll. Att lämna förpackat livsmedelsavfall till biogasproduktion ger en ökad risk att delar av förpackningen, exempelvis plastbitar, hamnar i biogödseln, eftersom mekanisk förbehandling har sina begränsningar. Därtill kan inte alla förpackningsslag hanteras i förbehandlingsanläggningarna. Så vi välkomnar detta beslut, säger Caroline Steinwig, rådgivare på Avfall Sverige.

Förutom att öka materialåtervinningen, förväntas det nya kravet öka incitamenten att minska avfallsmängderna i hela livsmedelskedjan.
 
Läge att söka dispens för matavfallsinsamling
 
2024 ska kommunerna tillhandahålla ett separat insamlingssystem för matavfall från hushåll. Avfall Sverige uppmanar kommunerna att redan nu söka dispen hos Naturvårdsverket, även de som redan har viss matavfallsinsamling.

Läs mer – bara för inloggade medlemmar
Användningen av biogas slår rekord
 
Den svenska biogasproduktionen steg med 5 procent under 2021 till 2,3 TWh, samtidigt som nettoimporten steg med hela 34 procent. Sammantaget innebär det rekordstor användning av biogas i Sverige – 4,8 TWh.

Läs mer
"I mål med matavfallet" startar nyhetsbrev
 
Projektet "I mål med matavfallet" erbjuder verktyg för att nå 75% återvinning av matavfall senast 2023. Nu finns ett nyhetsbrev för dig som vill hålla dig uppdaterad om vad som händer i projektet och kring matavfall.

Anmäl dig till nyhetsbrevet 
Läs mer om projektet
Gratis reklam för företagsmedlemmar
 
På nya Avfallsverige.se finns en digital mötesplats där våra associerade medlemmar kan presentera sig. Ladda upp er information så ser vi till att ni syns och är lätt sökbara för alla.

Lägg upp er information här
Verktyg för hållbar konsumtion
 
RUS, som bistår i uppföljningen av miljömålen, bjuder in till fyra webbinarier om konsumtion: 
6 oktober avfallsförebyggande
10 oktober textil
13 ktober cirkulär ekonomi
14 oktober plastupphandling

Läs mer och anmäl dig
Energibidrag att söka
 
Energimyndigheten har öppnat en ny utlysning för medel till internationella forskningssamarbeten kring bland annat elproduktion, koldioxidlagring, energilagring och integrerade regionala energisystem. 
Den 13 oktober, kl 12-13 hålls ett digitalt informationsmöte om utlysningen.

Läs mer
Policybidrag att söka
 
En utlysning från Naturvårdsverket och Vinnova ska bidra till en nationell kraftsamling kring policyfrågor av relevans för en hållbar industri. Särskilt intressant är spårbarhet, definitioner, mätbarhet, finansieringsmodeller och upphandling.
Utlysningen stänger den 26 oktober.

Läs mer
Vem blir årets Minimeringsmästare?
 
Under ett år har 250 hushåll utmanats i att minska sitt avfall så mycket som möjligt. Nu är det dags att se vem som vinner. Under finalen, som livesänds på Youtube, kommer årets Minimeringsmästare att utses och vi får veta hur mycket avfallet har minskat.
När: 16 oktober

Se LinkedIn för länk till finalen
Leverantörerna står redo för FNI
 
Det kommer att finnas både kärl och fordon för att kommunerna ska kunna ordna fastighetsnära insamling av förpackningar till 2027. Men vänta inte med beställningar, ber tillverkarna i en intervju i Avfall och Miljö.

Läs mer i digitala Avfall och Miljö
Välkommen till träff i Lakvattennätverket 
 
Äntligen en fysisk träff med lakvattennätverket! Dagen kommer vara fullproppad med spännande ämnen att diskutera, bland annat dagvatten, PFAS och klimatförändringar.
När: 24 november
Var: Södertälje

Läs mer och anmäl dig
Nu startar nätverket för kundservice
 
Välkomna till Avfall Sveriges första träff för alla som arbetar med avfallsbranschens kundservice, där vi ska utbyta kunskap och erfarenheter och inspireras av föreläsningar.
När: 10 november
Var: Gävle
Avgift för säkerhet välkomnas
 
Avfall Sverige tillstyrker att verksamhetsutövare ska betala avgift för länsstyrelsens handläggning rörande säkerhet för anmälningspliktig verksamhet, under förutsättning att länsstyrelsen får de resurser som behövs.

Läs hela remissvaret
Bra att slopa förbränningsskatten
 
Avfall Sverige tillstyrker i sitt remissvar förslaget om avskaffandet av en skatt på avfall till förbränning, eftersom skatt på energiåtervinning och andra pålagor har liten – om ens någon – möjlighet att styra mot ökad materialåtervinning.

Läs hela remissvaret
Krav på insamling av matavfall
 
Från och med januari 2024 ska alla kommunerna erbjuda möjlighet att sortera matavfall i egen påse. "För att nå målet om 75 % återvinning av matavfallet är den här regleringen en åtgärd", säger Jenny Westin, rådgivare på Avfall Sverige. Se inslaget på SVT.se
 
Matavfallsinsamling närmar sig
 
"Idag har ca 85 % av landets kommuner antingen en fungerande, eller i vart fall påbörjad insamling av matavfall, men då återstår alltså 15 % eller drygt 40 stycken som nu inte har jättelång tid på sig att dra igång det här", säger Jon Djerf, rådgivare på Avfall Sverige. Läs artikeln i Recycling
 
 
Avfall Sverige utbildning och konferens
 
För kommunikatörer: Konsumera hållbart
 
När: 25–26 oktober
Var: Stockholm

Hur får vi våra kommuninvånare att konsumera och leva hållbart? Hur kan vi arbeta för att öka livslängden på produkter? Detta och mycket merdiskuterar vi vid temadagarna om kommunikation.

Läs mer och anmäl dig
Avfallslagstiftning, fördjupning
 
När: 26–27 oktober
Var: Umeå

Kursen ger en djupdykning i relevant lagstiftning och rättspraxis med anknytning till det kommunala avfallsansvaret samt konstruktion av avfallsföreskrifter.

Läs mer och anmäl dig
Grundkurs avfallsanläggningar
 
När: 8–9 november
Var: Plats meddelas senare

Hår får du en helhetsbild av arbetet och de verksamheter som bedrivs på en modern avfallsanläggning. Erfarenhetsutbyte och utveckling av kontaktnät är viktiga inslag.

Läs mer och anmäl intresse
Höstmöte om game changers
 
När: 16–17 november

Några av framtidens snackisar kommer att presenteras på Avfall Sveriges digitala höstmöte. Programmet bjuder på inspiration och kunskap för att utveckla, testa och genomföra det nya.

Läs mer och anmäl dig
Hushållens farliga avfall vid ÅVC
 
När: 22–23 november
Var: Plats meddelas senare

Denna grundkurs för ÅVC-personal ger kunskap och motivation för en säker hantering av hushållens farliga avfall. Faktagenomgång varvas med praktiska övningar på en ÅVC.

Läs mer och anmäl intresse
Grundkurs avfallsplanering
 
När: 23–24 november
Var: Nykvarn

Gör avfallsplanen till ett bättre och mera aktivt verktyg i arbetet för ett hållbart samhälle. Här lär du dig också revidera en kommunal avfallsplan och vi tittar på Naturvårdsverkets förändrade föreskrifter.

Läs mer och anmäl dig
Grundkurs avfallsekonomi
 
När: 29 november

Här är on line-kursen för avfallsansvariga som vill lära mer om ekonomi, och för ekonomer som vill fördjupa sig i avfallsekonomi. Kursen tar upp redovisningsfrågor med särskild inriktning mot självkostnadsprincipen.

Läs mer och anmäl intresse
En effektiv avfallstillsyn
 
När: 1–2 december
Var: Linköping

En kurs för tillsynsmyndigheterna på miljöområdet, som stärker tillsynens roll som styrmedel för cirkulär ekonomi och bidrar till ökad samverkan mellan renhållning och tillsyn. Här ges kunskap om avfallsförebyggande, avfallshantering, avfallsbrottslighet samt tillsynsmyndigheternas olika verktyg.

Läs mer och anmäl dig
Certifiering av biogödsel
 
När: 6–7 december

Sedan 1999 kan tillverkare av biogödsel kvalitetscertifiera sin produkt (SPCR 120). Enhetliga krav och oberoende kontroll ska ge slutprodukten hög kvalitet och stor trovärdighet. Denna on line-kurs ger praktisk vägledning i hur man uppnår de krav på kvalitet och kontroll som ställs.

Läs mer och anmäl intresse
Branschen rekryterar
 
 
Hässleholm Miljö AB: Kvalitetsutvecklare
 
Ansök senast 6 oktober Läs mer
 
Stockholm Vatten och Avfall: teknisk utredare fokus drift och avtalsuppföljning
 
Ansök senast 9 oktober Läs mer
 
Borås Energi och Miljö: chaufför med C-körkort till flerfacksbilar
 
Ansök senast 14 oktober Läs mer
 
Merad: driftchef ÅVC
 
Ansök senast 16 oktober Läs mer
 
Stockholm Vatten och Avfall: teknisk utredare fokus förpackningsinsamling
 
Ansök senast 16 oktober Läs mer
 
SRV Återvinning: chaufför
 
Ansök senast 19 oktober Läs mer
 
Stockholm Vatten och Avfall: teknisk utredare, Utredningsenheten
 
Ansök senast 23 oktober Läs mer
 
Borås Energi och Miljö: miljöingenjör till cirkulär masshantering
 
Ansök senast 26 oktober Läs mer
 
SRV Återvinning: miljöarbetare – återvinningscentral
 
Ansök sen 26 oktober Läs mer
 
SRV Återvinning: anläggningsingenjör brand/säkerhet
 
Ansök senast 28 oktober Läs mer
 
SRV Återvinning: avfallsspecialist
 
Ansök senast den 31 oktober 2022 Läs mer
 
SRV Återvinning: avfallsexpert
 
Ansök senast 31 oktober Läs mer
 
SRV Återvinning: avfallstekniker
 
Ansök senast 31 oktober Läs mer