SKR:s nyhetsbrev om Regional utveckling
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Den politiska regionkartan 
 
Den nya politiska regionkartan börjar ta form. (har du uppdateringar/ justering så säg till) Socialdemokraterna får posten som regionstyrelsens ordförande i tolv regioner, moderaterna i åtta regioner. Intressant är ökning av blocköverskridande styren och minoritetsstyren. Se hela kartan!
Reglab - så styrs regionerna 
 
 
 
 
Lärdomar från regionplaneprocessen
 
Region Skåne delar med sig av erfarenheterna kring sitt arbete med framtagande av Regionplan för Skåne 2022-2040. Läs mer på Region Skånes hemsida om gemensam kunskapsuppbyggnad kring regional fysisk planering, strategisk planering och regional utveckling i en politisk organisation.
Lärdomar i Region Skåne
 
 
Kreativa Sverige
 
Ett remissarbete pågår kring utredningen "Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher". En utredning som berör många politikområden och samhällsniver, främst nationell nivå men även kommuner och regioner. Innan den 16 december vill Kulturdepartementet ha in remissvar. 
Kontaktperson på SKR, Erik Peurell, erik.peurell@skr.se
Kreativa Sverige
 
 
Fördjupning 
 
 
Många skillnader mellan dansk och svensk valrörelse  
Det bildas nya partier, det pratas om Köpenhamn vs landet och användandet av sociala medier i Danmark. Stefan Ketelsen, universitetsadjunkt i retorik och danska på Göteborgs universitet har följt den danska valrörelsen och debatten. 
Dansk valrörelse och debatt

Utvecklingen i norra Sverige
Samhällsomvandling i norr är ett forskningsprojekt om de ekonomiska, sociala och politiska utmaningar och möjligheter som följer med den pågående industriella omvandlingen i norra Sverige. Tvärvetenskaplig grundforskning som kan bidra med insikter om förutsättnigar och hinder för en hållbar samhällsomvandling. Rikard Eriksson, professor i ekonomisk geografi, Umeå universitet håller i jobbet.
Samhällsomvandling i norr

Så satsar Sveriges regioner
Om det konkreta arbete för ett hållbart samhälle, med exempel på regionernas insatser inom strategiska områden, kan man läsa om i denna rapport från Tillväxtverket. Rapporten inkluderar också en beskrivning av den regionala utvecklingspolitiken.
Rapport Sveriges regioner
 
 
Tipset
 

 
Den osynliga regionpolitiken 
Läs bloggen "Uppdrag landsbygd" där skriver Jörgen Johansson, docent i statsvetenskap, och Magnus Persson, fd regiondirektör Regionförbundet Örebro, om Regionboken: Sverige på regional nivå. Regionens nya roll kräver sin egen logik när det gäller förmer för ansvarsutkrävande och demokratisk förankring. 
Blogg om den regionala samhällsnivån
 
 
Mötesplatser
 
 
Besöksnäring på agendan
Turismens och besöksnäringens roll för platsutveckling är årets tema för besöksnäringskonferensen. Diskussion kring hur vi kan stödja en aktiv samverkan mellan olika aktörer och intressen vad gäller målsättningar, resursfördelning, markanvändning, infrastruktur och tjänsteutbud?
När 30 november 2022, kl 09.30-17.30
Var Stockholm, Vasateatern
Hur Besöksnäring på agendan
 
Regionalt kompetensbehov 
Reglab bjuder in till en nätverkskonferens  för erfarenhetsutbyte om regionala utbildnings och arbetsmarknadsprognoser. Möt både inspiratörer och kollegor och ta del av ny forskning. 
När 16 november 2022, kl 09.00-16.00
Var  Norrköping, Louis de Geer Konsert och Kongress
Hur  Regional kompetensbehov Reglab
 
Mötesplats Digitala Västerbotten
Fokus på inspiration, ökad kunskap och samverkan mellan individer, företag och organisationer under denna konferens om digitalisering och verksamhetsutveckling. Självklart öppen för hela landet! Du kan delta digitalt eller på plats i Umeå. 
När  14-15 december 2022
Var  Umeå Folkets Hus alternativt digitalt
Hur  Mötesplats Digitala Västerbotten
 
Redaktör
Lisbet Mellgren
Sektionen för Lokal och regional utveckling
Lisbet.mellgren@skr.se
08-452 78 22

Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
Regional utveckling är ett nyhetsbrev från SKR för dig som vill veta vad som är på gång inom regional utveckling. Utkommer ca 10 gånger per år. Frågor och funderingar? Kontakta gärna mig
/Lisbet