Nyhetsbrev nr.12 år 2022
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Välkomna till SKR:s nyhetsbrev om medborgardialog
 
Utmaningar!
"Valet är över och såväl nationellt, regionalt som lokalt pågår förhandlingar om hur den politiska styrningen ska se ut de närmaste fyra åren. Ett av de första uppdragen att sätta tänderna i blir att besluta budget under en ekonomiskt tuff tid." så skriver SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog i sin blogg.  Läs hela bloggen här

Genom att bjuda in medborgare till dialog går deta att få fler perspektiv på hur svåra och komplexa frågor kan lösas, vi på SKR kan ge stöd i hur man tar sig an dessa dialoger.

Vi vill också tipsa er som är nyvalda förtroendevalda om vår e-utbildning som ger en introduktion till medborgardialog, mer info nedan.

Vi tar gärna emot tips på nyheter från er, kontakta i första hand: anders.nordh@skr.se

Om ni vill ta direkt kontakt med oss är våra mailadresser: fnamn.enamn@skr.se  
Lena Langlet, Anders Nordh, Nils Munthe, Anna-Lena Pogulis
 
SKR: Demokratiresan en podcast från SKR
#77 Socuiala företag
Sociala företag är ett nytt begrepp som vi beskriver i dagens avsnitt. Vi får också exempel på hur en kommun kan göra affärer med sociala företag för att bidra till en framgångsrik samhällsutveckling och breddad arbetsmarknad.
Medverkande: Åsa Bengtsson, handläggare, arbetsmarknadssektionen, SKR, och Bente Sandström, enhetschef, Nordanstigs kommun.
Samtalsledare, Nils Munthe, SKR
 
Länk till avnsitt 77

#78 Tillitsbaserad styrning
Vilken betydelse har den tillitsbaserade styrningen för den politiska styrningen? Vi samtalar med Rolf Solli och Christine Feuk som ger oss flera perspektiv utifrån en aktuell undersökning han genomfört på uppdrag av SKR.
Medverkande: Rolf Solli, professor i företagsekonomi, Högskolan i Borås, Christine Feuk, SKR.
Samtalsledare, Anders Nordh, SKR.

Länk till avsnitt 78
 
SKR: E-utbildning medborgardialog
E-utbildningen ger dig som förtroendevald och tjänsteperson grundkunskaper i hur du kan skapa system, struktur och kultur för medborgardialog som en del i styrningen.
Utbildningen har ett uppdaterat innehåll från och med 2021 och består av fem moduler som visar nyttan med medborgardialog samt hur du skapar goda förutsättningar för ett lyckat resultat.
  • Varje modul tar cirka 10 min att genomföra och kan göras oberoende av varandra.
  • En stor del av utbildningen bygger på egen reflektion – ta dig gärna tid att fundera över frågorna i slutet på varje modul.
  • Du kan göra utbildningen individuellt eller i grupp.
 
SKR: Risk- och konfliktanalys, Riskguiden
Riskguiden är en digital tjänst för risk- och konfliktanalys i ett förebyggande skede. Verktyget ger ett systematiskt stöd för en risk- och konfliktbedömning i tre steg.

En tidig riskbedömning, när processen planeras ger större möjligheter att vidta åtgärder och anpassa processen.

Läs mer på SKR:s hemsida

Länk till Riskguiden
 
 
GrumsGrumsinitiativ
Grumsinitiativ är vårt alternativ till medborgarförslag. Ett Grumsinitiativ är initiativ från medborgare i Grums kommun om något som bör göras i kommunen.
 
Sedan Grumsinitiativ infördes har arbetet med kommunens budget förändrats. Det innebär att de initiativ som man önskat genomföra kommit in sent i arbetet med kommunens budget. För att få med dem i arbetet från början kommer inlämningsperioden att flyttas.
 
Från och med 2022 kommer du att kunna lämna in initiativ från den1 juni till 31 augusti. Alla initiativ kommer då ha hunnit behandlats färdigt innan vårens budgetarbete börjar.
 
 
Söderhamn: Trygghet i Söderhamn
Det görs ett pågående arbete för att göra Söderhamns kommun till en tryggare plats. Regelbundna lägesrapporter är en viktig grund för detta trygghetsarbete. Rapporterna sammnställs varje månad med uppgifter från myndigheter, civilsamhället och näringslivet.
 
Läs mer på Söderhamns hemsida
 
Gävle: Lämna in ditt förslag till Gävle kommun
Alla har möjlighet att lämna ett förslag som handlar om en fråga som kommunen ansvarar för. Förslagen kallas också e-förslag eller e-petition och det innebär att ditt förslag publiceras på kommunens webbplats så att andra har möjlighet att stödja och kommentera det.
 
Falkenberg: Lokal agenda 2030 med hållbarometer
Vi har skapat en sida som vi kallar Hållbarometern. Här är det enkelt att se hur hela Falkenberg, som plats, står sig mot de globala målen som FN har satt upp. Även kallad Agenda 2030. Här i Falkenberg kallar vi vårt arbete för Lokal agenda 30.

Hållbarometern visar insatser som företag, organisationer och andra aktörer i samhället gör. Den kan också inspirera dig eller andra i din närhet att ta kliv i en hållbar riktning.
 
Läs mer på Falkenbergs hemsida
 
Göteborg: Unga påverkar i Angered
Vi är en verksamhet i Angered som arbetar med att öka barn och ungas inflytande, delaktighet och möjlighet att påverka. Hit kan barn och unga komma med sina idéer eller funderingar. Vi hjälper dem att göra sin röst hörd.
 
SKR: Erbjudande - Medborgardialog i fokus - digital föreläsning inom medborgardialog
Grunden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. Utöver de teman som erbjuds kan anpassning göras efter lokala behov. I vilket sammanhang föredragen genomförs avgörs lokalt.
 
Läs mer på SKR:s hemsida

Gör din intresseanmälan här

Frågor: anna-Lena.pogulis@skr.se
 
SKR: Webbinarier under eMedborgarveckan 
eMedborgarveckan är en nationella kampanj vars syfte är att främjar ökad användning av e-tjänster och ökad digital delaktighet.

Under eMedborgarveckan den 10-16 oktober 2022 kommer SKR att arrangera ett antal seminarier för att belysa frågan om delaktighet och utanförskap på olika sätt. SKR deltar även i Digitalidag som anordnas fredagen den 14 oktober.

Läs mer på SKR:s hemsida
 
Redaktör
Anders Nordh
fornamn.efternamn@skr.se
08-452 74 35
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se