Så minskar vi väntetiderna i vården
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
 
TEMA: TILLGÄNGLIG VÅRD
”Så minskar vi väntetiderna i vården”
 
För att minska väntetiderna i vården behövs insatser på både kort och lång sikt. Lösningarna kräver en helhetssyn på kompetensförsörjning, arbetssätt och kvalitetsutveckling. Det skriver Emma Spak, som i senaste inlägget på vårdbloggen listar sex insatser för att minska väntetiderna.
Digital konferens om förbättrad tillgänglighet
 
SKR arbetar med att stödja utvecklingen av god tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Under 2022 har team från verksamheter i regioner och kommuner erbjudits att delta i ett nationellt förbättringsarbete. Under konferensen får du möjlighet att ta del av deras arbeten.
Anmäl dig till konferensen Att leda utveckling för bättre tillgänglighet
 
Tuffa beslut banar väg för vård utan köer
 
Redan när den nationella vårdgarantin blev lag 2010 bestämde sig Region Halland för att arbeta bort köerna. Med hjälp av tydliga mål och en effektiv vårdlotsfunktion kan Region Halland idag erbjuda sina patienter vård inom 90 dagar på en nivå som är långt över riksgenomsnittet.
Lärande exempel: Vårdgarantiservice i Region Halland
 
Många insatser krävs för ökad tillgänglighet i vården
 
SKR stöder förslaget om att utöka vårdgarantin inom specialiserad vård. SKR saknar dock resonemang om konsekvenser exempelvis kring kompetensförsörjningen. Där krävs en djupare analys.
SKR har lämnat yttrande på utredning om ökad tillgänglighet
 
Mer från SKR
 
 
Ny rapport ger stöd att utveckla hälsa, vård och omsorg för äldre
 
Hur säkrar vi god hälsa, vård och omsorg för äldre, samtidigt som konkurrensen om arbetskraft hårdnar? SKR:s rapport ”Leva livet ut” lyfter utvecklingsområden, konkreta åtgärder och inspiration för kommuner och regioner att fortsätta utveckla välfärden.
Så ställer vi om inför framtiden
 
Friskare arbetsplatser stärker kompetens-försörjningen i Botkyrka kommun
 
Psykisk ohälsa är idag den främsta orsaken till sjukskrivning. Tidiga och förebyggande insatser kan bidra till friskare arbetsplatser. SKR erbjuder stöd för kommuner och regioner som vill förstärka det systematiska arbetsmiljöarbetet på liknande sätt som Botkyrka kommun har gjort.
Riskorienterat arbetssätt i Botkyrka
 
Nya handböcker inom patientsäkerhet
 
SKR:s handbok i händelse- och riskanalys har delats upp i två separata delar: "Utredning av allvarliga vårdskador – vägledning vid utredning och handbok för metoden händelseanalys" och "Utredning av risker – handbok för metoden riskanalys". Handböckerna riktar sig till beslutsfattare och personal inom hälso- och sjukvård i regioner och kommuner samt till privata vårdgivare och tandvård.
Utredning av allvarliga vårdskador
Utredning av risker
 
Fortsatt ökade kostnader för hyrpersonal i vården
 
Första halvåret 2022 ökade regionernas kostnader för inhyrd personal i hälso- och sjukvården jämfört med samma period i fjol. Ökningen beror på ihållande pandemieffekter som sjukfrånvaro och uppskjuten vård. Men det råder också brist på personal med rätt kompetens i stora delar av landet, vilket försvårar rekryteringar.
Bemanningstrenden: Fortsatt ökade kostnader för hyrpersonal i vården
 
Ny samlingsplats om välfärdsteknik
 
Nu finns Kompetenscenter välfärdstekniks webbsidor samlade på ett ställe. Syftet med webbplatsen är att underlätta för kommuner i arbetet med att verksamhetsutveckla äldreomsorgen genom digitalisering. Här finns stödmaterial, mallar och goda exempel som bidrar till att komma igång med arbetet och förstå nyttan med välfärdsteknik.
Besök skr.se/valfardsteknik
 
Evenemang och kurser
 
 
7 oktober
Folktandvårdens folkhälsofunktion gör skillnad för en jämlik munhälsa i Dalarna
Under detta studiebesök får du ta del av framgångsrikt samverkansarbete som sätter fokus på munhälsan genom hela livet. Ansvariga berättar om hur verksamheten på Folktandvårdens folkhälsofunktion bedrivs och utvecklas.
Digitalt studiebesök hos Region Dalarna
 
19 oktober
Glo och sno: Hälsa och vård för kvinnor som blivit könsstympade
Arbetar du med frågor som rör kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa? Missa inte SKR:s mötesplats "Glo och Sno" som är till för dig som arbetar med utveckling och förbättring och som vill dela med dig och lära av andra. Denna gång är temat vården för kvinnor som utsatts för könsstympning.
Glo och sno: Hälsa och vård för kvinnor som blivit könsstympade
 
8 november
Hallstahammar – en äldrevänlig kommun
Under detta studiebesök får du höra mer om Hallstahammar kommuns arbete med att arbeta för äldrevänlighet utifrån ett koncernperspektiv. En viktig utgångspunkt är att göra seniorer delaktiga i planering och beslut.
Digitalt studiebesök hos Halstahammar kommun
 
9 november
Nära vårds framtidsdag
Syftet med framtidsdagen är att samla kraft och öka hastighet i omställningen till Nära vård. Dagen tydliggör den robusta infrastruktur som nu finns för att lyckas med omställningsarbetet.
Nära vårds framtidsdag
 
17 november
Utbildning i kollegial handledning
Erfarenheter och olika studier har visat att reflektion tillsammans med kollegor är en form av återhämtning. Kollegiala samtalsgrupper kan även öka kompetens inom ledarskap och teamarbete. SKR och Helsingborgs stad erbjuder en utbildning i Kollegial handledning för individuell utveckling. Utbildningen sker under två halvdagar.
Kollegial handledning, två dagars utbildning
 
Oktober-november
Psykiatriveckan 2022
Flera kommuner och regioner bjuder under hösten in till föreläsningar, seminarier och aktiviteter om psykisk hälsa och ohälsa. Här har SKR samlat länkar till dessa evenemang.
Psykiatriveckan 2022
 
12 december
Nya tag med barnrättsarbetet inom hälso-och sjukvården samt tandvården
Barnkonventionen har varit svensk lag i två år. Konferensen lyfter fram goda exempel på hur hälso- och sjukvården samt tandvården kan arbeta barnrättsbaserat på en mängd olika sätt.
Konferens om barnrättsarbete inom hälso- och sjukvård samt tandvården
 
Start 18 januari
Barnrättsstrategsutbildning
Utbildningen till barnrättstrateg är en fyradagars utbildning förlagd under drygt tre månader. Deltagarna får övergripande kunskap om barnkonventionen och vad det innebär att implementera och tillämpa barnkonventionen i den egna verksamheten i praktiskt arbete. Utbildningen startar 18 januari.
Barnrättsstrategsutbildning
 
Lyssna på
 
 
”Det handlar om att leva ett hälsosamt liv och att få vara självständig"
 
Det här avsnittet handlar om förebyggande folkhälsoarbete och om jämlik hälsa, allas rätt att få information och få vara självständig. Dina Markos, hälsokommunikatör och Helena Linder samordnare Region Jönköpings län beskriver på ett inspirerande sätt hur de möter människor från hela världen, på alla språk och med ett framåtsyftande och nära arbetssätt.
Nära vård-podden #98
 
Uppsala eHälsokommun 2022 – om satsningar som höjer brukares och medarbetares digitala kompetens
 
Uppsala kommun har utsetts till Sveriges eHälsokommun 2022. I det här avsnittet av Podden om välfärdsteknik får du höra mer om Uppsalas arbete och förändringsresa.
Podden om välfärdsteknik #20
 
Redaktör
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00