Omställningsinsatser stärker kompetensen i välfärdens yrken
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Omställningsinsatser stärker kompetensen i välfärdens yrken
 
Ett nytt omställningsavtal och ett nytt studiestöd för yrkesverksamma stärker möjligheterna till omställning och kompetensutveckling för medarbetare i kommuner och regioner. Förändringarna som träder i kraft den 1 oktober 2022 är nödvändiga och kraftfulla åtgärder för att möta välfärdens kompetensutmaning. Det skriver Jeanette Hedberg, förhandlingschef på SKR. 
Arbetsgivarbloggen
 
Fortsatt ökade kostnader för hyrpersonal i vården
 
Första halvåret 2022 ökade regionernas kostnader för inhyrd personal i hälso- och sjukvården jämfört med samma period i fjol. Ökningen beror delvis på ihållande pandemieffekter. 
– Alla regioner eftersträvar att minska beroendet av inhyrd personal i vården. Första halvåret i år tvingades dock många regioner att hyra in mer personal, bland annat på grund av höga sjukskrivningstal och behov av återhämtning. Det säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKR.
Bemanningstrend inhyrd personal
 
Kompetensutmaningen kräver satsningar inom funktionshinderområdet
 
För att möta de växande kompetensutmaningarna inom funktionshinderområdet krävs nationella satsningar. Vi behöver ett kompetenslyft, mer forskning och nya arbetssätt. Det skriver Åsa Furén-Thulin, chef för socialtjänstsektionen på SKR.
Socialtjänstbloggen
 
Publikationer
 
 
Arbetsrätten i kommuner och regioner (ny upplaga)
Boken ger en översikt av arbetsrättsliga lagar och avtal som gäller för kommuner, regioner, kommunalförbund och kommunala företag och vänder sig till vänder sig till chefer, personalhandläggare och andra som i sitt arbete förväntas känna till vilka regler som är tillämpliga i olika situationer.
Jag vill beställa boken
 
Yttrandefrihet och lojalitet (ny upplaga)
Var går gränsen mellan yttrandefrihet och lojalitet för den personal som är anställd i kommuner och regioner?
Skriften tar upp lagar, arbetsrättsliga regler och vilka regler som gäller för anställdas yttrande- och meddelarfrihet.
Jag vill beställa skriften
 
Anställningsförmåner 
 
 
Kollektivavtalade försäkringar är en värdefull anställningsförmån
Alla chefer behöver informera sina medarbetare om kollektivavtalade försäkringar. Afa försäkringar har lanserat ett presentationsmaterial som kan kommuniceras internt så att ingen missar en ersättning. 
Informationsmaterial för arbetsgivare
 
Informera anställda om deras tjänstepension
Tjänstepensionens dag uppmärksammades i september. Alla anställda vet inte att de har tjänstepension, eller hur mycket som betalas in. Därför är det viktigt att arbetsgivare pratar med anställda om den här förmånen, på lönesamtalet exempelvis. 
Informationsmaterial för arbetsgivare
 
Evenemang
 
 
Lärdomar från distansarbete under covid-19-pandemin (12 oktober)
Afa Försäkring arrangerar ett livesänt hybridseminarium med samtal och nedslag i pågående forskning om arbete på distans och övergång till hybridarbete. Vi undersöker hur covid-19-pandemin har påverkat arbetsmiljö, individ, organisation och ledarskap med fyra forskare inom området.
Jag vill anmäla mig
 
Avtal inom räddningstjänstens område (18 oktober)
SKR och Sobona erbjuder en grundkurs i kollektivavtalet RiB och Bilaga R till Allmänna Bestämmelser. Kursen vänder sig till chefer och personalhandläggare som arbetar inom räddningstjänstområdet eller med avtalen.
Jag vill anmäla mig
 
Grundkurs i Bilaga U (19 oktober)
SKR erbjuder en grundkurs i bestämmelserna om uppehållsanställning inom skolans område. Kursen syftar till att ge kunskap om anställningsformen i Bilaga U och dess konstruktion med fokus på arbetstid och löneberäkning.
Jag vill anmäla mig
 
Grundkurs om förhandlingar, regler och formalia i MBL och kollektivavtal (20 oktober)
SKR erbjuder en kurs om lag- och avtalsfrågor i samband med olika typer av förhandlingar enligt medbestämmandelagen. Kursen vänder sig till personal- och förhandlingschefer samt personalhandläggare som arbetar inom HR.
Jag vill anmäla mig
 
Välfärdens kompetensförsörjning (8 november)
Anmäl dig till höstens stora konferens om hur vi möter kompetensutmaningen i kommuner, regioner och kommunala bolag. Konferensen vänder sig till verksamhetschefer och stödfunktioner i kommuner, regioner och kommunala bolag som till exempel HR, ledning inom personal- och kompetensförsörjning, och/eller arbetsgivarvarumärke.
Jag vill anmäla mig
 
Heltidsresan (24 november)
SKR och Kommunal bjuder in till en inspirationskonferens som stöd för lokalt förändringsarbete. Syftet är att genom det övergripande temat 'framgångsfaktorer' inspirera lokala parter att fortsätta det viktiga utvecklingsarbetet att göra heltidsarbete till norm i välfärdens kvinnodominerade yrken.
Jag vill anmäla mig
 
Lästips!
 
 
Styrelsen och politiker spelar roll för arbetsmiljön
Sätt arbetsmiljön på agendan. Använd proaktiva nyckeltal, ha ett öppet samtalsklimat och säkerställ att det finns kompetens inom arbetsmiljö. 
Så kan politiker och styrelsen bidra till verksamhetens fokus på arbetsmiljö (Suntarbetsliv)
 
Redaktör
Dena Akaber

Tidigare nyhetsbrev
SKR Arbetsgivarfrågor
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00