Senaste nytt om trafik och infrastruktur från SKR
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
I detta nyhetsbrev kan du bland annat läsa om medlemsnätverk inom drönarområdet samt uppdatering från senaste nationella cykelkonferensen.
 
SKR söker deltagare till medlemsnätverk inom drönarområdet
Frågorna kring drönare börjar bli allt större i samhället och påverkar både kommuner och regioner på olika sätt. SKR bjuder därför nu in representanter från kommuner och regioner till ett nätverk som ska ta upp frågor som rör drönare. Det kan handla om tjänstepersoner som använder drönare i sin verksamhet, den som är så kallad drönaroperatör i kommunen eller regionen samt ledande tjänstepersoner som stöter på frågor kring drönare utifrån ett planeringsperspektiv bland annat inom den fysiska planeringen.
 
En av SKR:s huvuduppgifter är att vara en aktiv bevakare av medlemmarnas intressen. SKR påverkar exempelvis myndigheter och regering genom att ge synpunkter och förslag. En avgörande framgångsfaktor i intressebevakningen är nära kontakter med våra medlemmar kring olika myndighetsuppdrag, utredningar och förslag och detta sker bland annat genom våra medlemsnätverk.

Syftet med nätverket är att stärka SKR:s intressebevakningsarbete genom att våra medlemmar bidrar med erfarenheter, kunskaper och perspektiv i aktuella frågor kring drönare. Nätverket ska också ge inspel om frågor som är relevanta för SKR att intressebevaka kring. Det kan handla om regelverk kring drönare, utveckling av tjänster och användande i verksamheter men även kopplingen till den fysiska planeringen och hur vi planerar för drönare i framtiden m.m.

Vi söker personer både från kommuner och regioner som är:
  • Formellt utsedd drönaroperatör
  • Ledande tjänsteperson för drönarverksamhet – dvs använder drönare i sin verksamhet.
  • Tjänstepersoner som börjat arbeta med frågor kring drönare i den fysiska planeringen.
Nätverket kommer att träffas digitalt vid behov och då lyfta frågor som är aktuella. Passar du in på beskrivningen, och vill du bidra till att kommuners och regioners intressen bevakas när lagar, regler och stöd utformas?
Kontakta Ulrika Nordenfjäll (SKR) på ulrika.nordenfjall@skr.se för mer information.
Har du en branschutmaning du vill ha hjälp med att lösa?
Under mässan och konferensen Persontrafik i Stockholm den 25-27 oktober arrangerar SKR och de övriga branschorganisationerna tävlingen ”Branschutmaningen” där studenter från universitet och högskolor får chansen att klura och ge sina lösningsförslag på kollektivtrafikens olösta problem.

Vilka utmaningar kan det handla om? Vi tror att det finns många olika problem i branschen som tål att synas av studenterna. Det kanske kan handla om trafikplanering, hur man minskar trängsel och ökar framkomlighet, om kompetensförsörjning, kommunikation med resenärerna, tekniska lösningar.

Ta chansen och få hjälp att komma vidare med en utmaning från din organisation! Skicka in dina branschutmaningar senast den 30 september här.
 
Publikationer
 
 
VTI har slutfört och publicerat en forskningsrapport om cykelflödesmätningar – ”Skattning av cykeltrafikarbete – En pilotstudie i tre kommuner”
Studien har finansierats genom SKR:s och Trafikverkets gemensamma forskningsportfölj och har genomförts i och i samverkan med Stockholms stad, Uppsala kommun och Östersunds kommun. Det övergripande syftet med pilotstudien har varit att ta fram en accepterad, tillförlitlig, tillämpbar och enhetlig metod för att skatta cykeltrafikarbetet genom flödesmätningar.
Länk till rapporten: Skattning av cykeltrafikarbetet: en pilotstudie i tre kommuner
 
Kurser och konferenser
 
 
Skolskjutsdagarna på Persontrafik
Nu är det nedräkning till Persontrafik och två dagar med fokus på Skolskjutsfrågor.
Läs mer och anmäl dig här.
Färdtjänstdagarna på Persontrafik
Jobbar du med färdtjänstfrågor i ditt arbete. Missa inte Färdtjänstdagarna på Persontrafik.
Läs mer och anmäl dig här.
Persontrafik
Vi ses väl på Persontrafik den 25-27 oktober 2022 på Stockholmsmässan? Persontrafik är en av Europas absolut viktigaste mötesplatser för alla verksamma inom kollektivtrafikbranschen. Syftet är att erbjuda attraktiva, miljövänliga och kundanpassade lösningar med resenären i centrum.
Läs mer och anmäl dig här.
Cykelkonferensen
Den 24-25 augusti genomfördes den Nationella Cykelkonferensen i samverkan mellan SKR, Trafikverket och Värnamo kommun.

Under dessa dagar diskuterades cykelmål, nationell, regional och kommunal cykelplanering och det genomfördes fantastiska cykelturer i den vackra Värnamobygden. Tack till alla som medverkade och deltog!

Nästa höst kommer cykelkonferensen gå av stapeln i Sundsvalls kommun. Vi återkommer med mer information om datum och innehåll.
 
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se