Läs på webben | Vidarebefordra | Avregistrera | avfallsverige.se | Prenumerera
Avfall Sveriges Höstmöte 2022:
 
Avfallshanteringens game changers
 
Vi lever i en spännande tid. Stora utmaningar väntar, men också stora möjligheter.
Inom avfallshanteringen ser vi nya lösningar ta form, och många av dem kommer att innebära verkliga genombrott i vår syn på avfallet och hur det hanteras.

Några av framtidens snackisar kommer att presenteras på Avfall Sveriges höstmöte. Programmet bjuder på spännande presentationer som ger avfallsbranschen inspiration och kunskap för att utveckla, testa och genomföra, men kanske framförallt utmana sina tankesätt för att nå vår vision: Det finns inget avfall.

Dessutom serveras det aktualiteter, bland annat kring insamling av förpackningar, och presentation av nya rapporter.
 
Förbränningsskatten slopas
 
Vid årsskiftet kan skatten på avfallsförbränning tas bort. Förslaget från Finansdepartementet, som nu skickats på remiss, välkomnas av Avfall Sverige.

Läs mer
Nya avfallsverige.se
 
Nu har nya avfallsverige.se lanserats. Vår förhoppning är att det ska bli lättare för besökare att hitta det de söker. Bättre sökfunktion och enkla genvägar ska göra det till ett bra redskap. Den nya sajten ska också bli en digital mötesplats där våra associerade medlemmar kan presentera sig – kontakta Josefin Lindh för mer information.

Läs mer
Biogas för vetgiriga
 
Biogasen har en enorm potential att skapa hållbara och stabila samhällen. Dess många vinster gör det till en stabil plattform för att kunna hantera många av dagens stora utmaningar. Vid Nordic Biogas Conference får du möjlighet att bredda din syn på biogasen och hur den påverkar såväl lokalt som regionalt och globalt.
När: 4–5 oktober

Läs mer och anmäl dig
Vinnova stödjer innovationsupphandling
 
Fram till den 11 oktober kan upphandlande organisationer söka bidrag för att bekosta extern kompetens eller extern infrastruktur för att testa, verifiera och validera nya lösningar. Projekten ska bidra till omställningen mot klimatneutralitet eller till en cirkulär ekonomi.

Läs mer
Internationella matsvinnsdagen 29/9
 
Internationella matsvinnsdagen är instiftad av FN. Från den 26/9 finns material att ladda ner från Livsmedelsverket, som visar hur mycket mat som slängs i onödan. Det är öppet och gratis för alla att använda i den egna kommunikationen.

Läs mer på Livsmedelsverket.se
Bra strategi för hållbar konsumtion
 
Miljömålsberedningen har föreslagit en strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtion. Avfall Sverige välkomnar avsnittet om kommuners och regioners klimatarbete. Vidare kommenteras att hållbar design, produktion och konsumtion samt minskade mängder avfall har större effekt för klimatet och miljön.

Läs hela remissvaret
Nu startar nätverket för kundservice
 
Välkomna till Avfall Sveriges första träff för alla som arbetar med avfallsbranschens kundservice, där vi ska utbyta kunskap och erfarenheter och lyssna på inspirerande föreläsningar.
När: 10 november
Var: Gävle
Han har receptet på hållbara inköp
 
Michael Kazmierczak har drygt 20 års erfarenhet av offentlig upphandling och har flera gånger nominerats till olika priser för sitt arbete. Power BI är ett av hans viktigaste redskap – att samla fakta och göra den överskådlig har sparat Gästrike återvinnare stora pengar.

Läs mer i nya numret av Avfall och Miljö
Strandstädning del av omställningen
 
Niterói är en av 11 brasilianska städer i ett projekt som stöds av bland andra Avfall Sverige för att skapa en hållbar avfallshantering. Läs mer i Atribuna
Nya medlemmar i Avfall Sverige
 
Vi hälsar välkomna till
• Futuense: konsult, påverkansarbete & juridisk rådgivning Läs mer på Futuense.com
• Plagazi: vätgas ur icke återvinningsbart avfall Läs mer på Plagazi.com
Mer hållbart med bättre test av slaggrus
 
Avfall Sverige har i samarbete med nordiska forskare tagit fram ett förslag till testmetod för klassning av slaggrus, som också inkluderar ekotoxicitet, HP14. Det kan öppna för ökad återvinning.
 
Nytt sätt att granska biogödseln
 
Med en ändrad beräkning av metallinnehållet kan problemet med att halten koncentreras i förädlade biogödselprodukter kommas runt utan att mängden metall som cirkuleras tillbaka till åkermark ökar.
 
 
Avfall Sverige utbildning och konferens
 
Grundkurs inom energiåtervinning
 
När: 26–28 september
Var: Malmö

Här ges erfarenhetsutbyte och en ökad förståelse om hur du kan minska miljöpåverkan, öka vinsten från er panna och påverka säkerhetskulturen på din arbetsplats. Kursen vänder sig till personal inom drift, underhåll, miljö, arbetsmiljö, bränsle, kvalitet eller administration och kommunikation.

Läs mer och anmäl dig
Personal vid ÅVC
 
När: 28–29 september
Var: Umeå

Här ges en fördjupning i några av de viktigaste frågorna som rör ÅVC, och vad man behöver tänka på som ÅVC-personal i sitt dagliga arbete. Målet är att kursen ska ge kunskaper som bidrar till att ge en säkrare arbetsmiljö samt bättre hantering av avfall och bemötande av besökare på ÅVC.

Läs mer och anmäl dig
Enskilda avlopp – aktuella frågpr
 
När: 28 september
Var: Uppsala

En temadag om framtida utmaningar och möjligheter för insamling, behandling och avsättning av slam från enskilda avlopp. Samverkan avfall/VA och deltömning med enfacksbil är frågor som tas upp.

Läs mer och anmäl dig
Avfallsplanen som cirkulärt verktyg
 
När: 30 september

Ett webbinarium för dig som vill arbeta strategiskt för att bidra till den cirkulära ekonomin. Vi informerar om de juridiska möjligheterna, visar på synergier och samarbeten och inspirerande exempel från de kommuner som kommit längst.

Läs mer och anmäl dig
Nordic Biogas Conference
 
När: 4–5 oktober
Var: Linköping

Ett tillfället för biogasintresserade från hela världen att samlas för att ta del av den nordiska modellen för biogasproduktion. Bland talarna finns ledande experter från industrin, organisationer och akademin.

Läs mer och anmäl dig
För kommunikatörer: Konsumera hållbart
 
När: 25–26 oktober
Var: Stockholm

Hur får vi våra kommuninvånare att konsumera och leva hållbart? Hur kan vi arbeta för att öka livslängden på produkter? Detta och mycket merdiskuterar vi vid temadagarna om kommunikation.

Läs mer och anmäl dig
Avfallslagstiftning, fördjupning
 
När: 26–27 oktober
Var: Umeå

Kursen ger en djupdykning i relevant lagstiftning och rättspraxis med anknytning till det kommunala avfallsansvaret samt konstruktion av avfallsföreskrifter.

Läs mer och anmäl dig
Grundkurs avfallsanläggningar
 
När: 8–9 november
Var: Plats meddelas senare

Hår får du en helhetsbild av arbetet och de verksamheter som bedrivs på en modern avfallsanläggning. Erfarenhetsutbyte och utveckling av kontaktnät är viktiga inslag.

Läs mer och anmäl intresse
Höstmöte om game changers
 
När: 16–17 november

Några av framtidens snackisar kommer att presenteras på Avfall Sveriges digitala höstmöte. Programmet bjuder på inspiration och kunskap för att utveckla, testa och genomföra det nya.

Läs mer och anmäl dig
Hushållens farliga avfall vid ÅVC
 
När: 22–23 november
Var: Plats meddelas senare

Denna grundkurs för ÅVC-personal ger kunskap och motivation för en säker hantering av hushållens farliga avfall. Faktagenomgång varvas med praktiska övningar på en ÅVC.

Läs mer och anmäl intresse
Grundkurs avfallsplanering
 
När: 23–24 november
Var: Nykvarn

Gör avfallsplanen till ett bättre och mera aktivt verktyg i arbetet för ett hållbart samhälle. Här lär du dig också revidera en kommunal avfallsplan och vi tittar på Naturvårdsverkets förändrade föreskrifter.

Läs mer och anmäl intresse
Grundkurs avfallsekonomi
 
När: 29 november

Här är on line-kursen för avfallsansvariga som vill lära mer om ekonomi, och för ekonomer som vill fördjupa sig i avfallsekonomi. Kursen tar upp redovisningsfrågor med särskild inriktning mot självkostnadsprincipen.

Läs mer och anmäl intresse
Certifiering av biogödsel
 
När: 6–7 december

Sedan 1999 kan tillverkare av biogödsel kvalitetscertifiera sin produkt (SPCR 120). Enhetliga krav och oberoende kontroll ska ge slutprodukten hög kvalitet och stor trovärdighet. Denna on line-kurs ger praktisk vägledning i hur man uppnår de krav på kvalitet och kontroll som ställs.

Läs mer och anmäl intresse
Branschen rekryterar
 
 
SRV Återvinning: anläggningstekniker
 
Ansök senast 23 september Läs mer
 
SRV Återvinning: anläggningsingenjör
 
Ansök senast 23 september Läs mer
 
SRV Återvinning: sektionschef
 
Ansök seast den 23 september Läs mer
 
Tranås kommun: avfallsstrateg till VA- och avfallsavdelningen
 
Löpande rekrytering Läs mer

Sysav: miljöpedagod inriktning kommunnikation mot skolor
Ansök senast 3 oktober Läs mer

 
Hässleholm Milj AB: Kvalitetsutvecklare
 
Ansök senast 6 oktober Läs mer
 
Merad: driftchef ÅVC
 
Ansök senast 16 oktober Läs mer
 
SRV Återvinning: chaufför
 
Ansök senast 19 oktober Läs mer