NYHETSBREV
 
 
MEDLEMSFÖRETAG HOS POLYMERCENTRUM?

Känner ni i så fall till att ni har tillgång till en mängd material på medlemssidan för utveckling av medarbetare och ert företag? 

Det finns även rapporter och arbetshäften kring ledarskap, juridiska mallar och blanketter samt förstås både kurser och webinarier, dessutom:

- Ställarhandboken som ljudbok
- Utbildningsfilmer med certifiering
- Textade utbildningsfilmer
- Seminarier från event (föreläsningar och paneldebatt)
- Nyttiga tips från säljutbildningen Polymercentrum Sales Academy
- Beräkningsprogrammet "Formsprutning 2.0"


Se vår nya film:  
Instruktionsfilm Polymercentrum medlemssida  den ger en bra uppfattning om innehållet på medlemssidan.
 
TEXTNING AV FILMER
 

Vi har denna sommar blivit klara med att texta våra utbildningsfilmer. Även dessa  finner ni på medlemssidan.

Gå gärna in och titta och tipsa de av era anställda som kan behöva detta stöd.
LJUDBOK - STÄLLARHANDBOKEN

Ställarhandboken erbjuds nu på medlemssidan som ljudbok, där du kan lyssna online. Då bilder, grafer och tabeller inte kan återges i ljudform är det bra att ha tillgång till den tryckta boken när du lyssnar. Då blir det lättare att förstå sammanhang och detaljer.
NY BOK - 
FIBERKOMPOSITER
 
En ny bok om fiberkompositer och dess uppbyggnad, för- och nackdelar med mera är under produktion och leverans beräknas under tredje kvartalet 2022.

Boken riktar sig till de som arbetar med utveckling och produktion av produkter baserade på polymera fiberkompositer.


Alla medlemsföretag erhåller boken gratis.
 
Författare:  Anders Sjögren, docent i polymera konstruktionsmaterial vid Chalmers Tekniska Högskola (CTH).

Han undervisar regelbundet om plast och kompositmaterial vid ett flertal av landets universitet och högskolor och agerar även lärare i några av Polymercentrums kurser.
 
NY START

STÄLLAR & OPERATÖRSSKOLAN
 
  • Har ni rekryteringsbehov?
  • Har ni tänkt på möjligheten att rekrytera via vår skolverksamhet?
HÖSTENS SKOLSTARTER ÄGER RUM:
  • 17 oktober
  • 5 december
INTRESSERAD AV ATT MEDVERKA?
Anmäl er som praktikföretag och låt oss sköta rekrytering av praktikelev så presenterar vi ett par elever som ni sedan har det slutliga avgörandet om de passar hos er.

Alternativet finns också att låta någon som redan finns i er verksamhet genomgå skolans utbildning som i sådant fall varar ca 6 månader och varvar teori (hos oss) och praktik (hos er).
 
Följ oss gärna i sociala medier för löpande information om vår verksamhet 
Polymercentrum Sverige AB - Oljevägen 1 - 334 32 Anderstorp

info@polymercentrum.se