Avhandling om digitala sexuella trakasserier bland elever utsedd till Lärarpanelens favorit
 
Kristina Hunehäll Berndtsson. Foto: Emelie Asplund
Digitala sexuella trakasserier är relativt vanliga bland unga, och ofta saknar ungdomarna både stöd och strategier för att hantera det. Det konstaterar Kristina Hunehäll Berndtsson vars avhandling valts till favorit av Lärarpanelen.

I sin forskning har hon undersökt elevers erfarenheter av digitala sexuella trakasserier. En generell iakttagelse är att dessa kränkningar påverkar relationerna i skolan och kan leda till mobbning.

– Eleverna saknar strategier för att hantera de digitala trakasserierna. Den vanligaste strategin för att hantera problemen är att blockera avsändaren, men det kan vara svårt om det exempelvis handlar om elever i samma klass, säger Kristina Hunehäll Berndtsson i en intervju med Skolportens magasin.

Eleverna i studien uttrycker att de tycker att sexuella trakasserier är fel och att de blir chockade och kränkta. Men ungdomarna beskriver samtidigt att det är svårt att vända sig till vuxenvärlden, trots att konsekvenserna av trakasserierna kan bli mycket svåra för enskilda elever.

En annan iakttagelse som hon har gjort i sin forskning är att både flickor och pojkar drabbas av digitala sexuella trakasserier.

– Generellt verkar flickor prata mer med sina närmaste vänner om de blir utsatta för trakasserier, medan pojkar oftare tycks sakna ett språk för att beskriva om de blivit utsatta. Eleverna förstår ofta inte heller att detta är en form av sexuella trakasserier eftersom det sker digitalt, säger hon.

”Sexting handlar om att skicka bilder eller filmer med sexuella innehåll digitalt. I sin forskning belyser Kristina Hunehäll Berndtsson högstadieelevers upplevelser av detta numera mycket vanliga fenomen. Alla som arbetar med ungdomar borde läsa denna avhandling för att få en ökad förståelse kring fenomenet och därmed bättre kunna agera mot de sexuella trakasserier som sker i skolan via sexting", skriver Lärarpanelen i sin motivering.

Skolportens intervju med Kristina Hunehäll Berndtsson hittar du här. Den är publicerad i Skolportens forskningsmagasin nr 4/2022.

Avhandlingen som lades fram vid Göteborgs universitet hittar du här.

Alla avhandlingar som valts till favorit av Lärarpanelen hittar du här.

Lärarpanelen består av tolv verksamma inom skolan och förskolan som till varje nummer av Skolportens forskningsmagasin väljer ut läsvärda avhandlingar bland de senast publicerade på Skolporten.se. Mer om Lärarpanelen hittar du här.

För mer information vänligen kontakta:

Moa Duvarci Engman, chefredaktör, forskningsmagasinet Skolporten, tel 073-506 46 49, moa.engman@skolporten.se

Susanne Sawander, forskningsredaktör, tel 070- 310 18 29, susanne.sawander@skolporten.se
 
Om Skolporten
 
 
Presskontakt
 
John Miller

Redaktör
john.miller@skolporten.se
076-321 08 61