Nya remisser, rapport om riktade hälsosamtal och satsning på allergivård
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
 
 
Byte av visningsvy för Nationellt kliniskt kunskapsstöd dröjer till 2023
 
Lanseringen av ny visningsvy för webbplatsen Nationellt kliniskt kunskapsstöd har blivit fördröjd till slutet av mars 2023. Det beror på byte av leverantör för drift hos Inera.

Ny driftleverantör ger fördröjning
 
Remisser
 
Dessa kunskapsstöd är ute på öppen remiss till 14 november: 
 • Cancersjukdomar
  • Ett 10-tal nya och reviderade nationella vårdprogram och Min vårdplan cancer
 • Hud- och könssjukdomar
  • Svårläkta sår (vårdförlopp och vårdprogram)
 • Lung- och allergisjukdomar
  • Matallergi (vårdförlopp)
  • Obstruktiv sömnapné hos vuxna (vårdförlopp)
 • Ögonsjukdomar (vårdriktlinjer)
  • Optikusneurit
  • Infektiös keratit
  • Remiss efter synprövning vid fyraårsbesöket i barnhälsovården
  • Lebers hereditära optikusneuropati
Remisser
 
Vårdförlopp för stroke och TIA får en uppföljning
 
Ett uppföljande personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för stroke och TIA har nu blivit godkänt. Det första vårdförloppet handlade om det tidiga omhändertagandet. Det andra och nya vårdförloppet omfattar tiden efteråt, det vill säga utskrivning, rehabilitering och uppföljning livet ut.

Vårdförloppen ger sammanhängande process
 
Evenemang
 
 
27 september: Vårdförlopp schizofreni
NPO psykisk hälsa presenterar personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp schizofreni – förstagångsinsjuknande samt fortsatt vård och stöd.

5 oktober: Vårdprogram tumbasartros
NPO rörelseorganens sjukdomar presenterar vårdprogram tumbasartros.

6 oktober: Dialogmöte lung- och allergisjukdomar
Om vad som är aktuellt inom nationellt programområde lung- och allergisjukdomar och planer framöver.

19 oktober: Vårdförlopp kognitiv svikt vid demenssjukdom
Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp kognitiv svikt vid demenssjukdom publicerades våren 2021. Verksamheter som har arbetat med införandet delger sina erfarenheter och lärdomar.

8 november: Registerforskning 2022
Temat för årets konferens är hur forskning på registerdata kan bidra till att möta och förutse utmaningar i vår föränderliga värld.
Information på kvalitetsregister.se

30 november: Vårdförlopp diabetes med hög risk för fotsår
NPO endokrina sjukdomar presenterar personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp tumbasartros.

Till kalendariet
 
Riktade hälsosamtal
 
Riktade hälsosamtal har genomförts sedan mitten av 1980-talet, då några svenska landsting började att bjuda in personer i medelåldern till återkommande hälsoundersökningar och hälsosamtal. Syftet var att minska förekomsten av hjärtinfarkter, stroke och diabetes typ 2. Effekten av dessa hälsosamtal har nu utvärderats i en rapport. Ett webbinarium om rapporten går att se i efterhand.

Ladda ner rapporten och se webbinarium
 
Verktyg och expertråd för varaktig verksamhetsutveckling
 
Ständiga förbättringar är nödvändigt för att utveckling efter patientens behov ska ske, menar Brent James som har följt systemet för kunskapsstyrning sedan dess start. Verktyg, tips och metoder för planering finns på webben.

Nytt material för att arbeta med förbättringskunskap
 
Regeringssatsning och vårdförlopp för allergivård
 
Antalet människor som har behövt akut vård på grund av matallergi har fördubblats de senaste 15 åren. Regeringen satsar nu på en förstudie för allergivård. Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för matallergi håller även på att tas fram inom systemet för kunskapsstyrning.

Stor satsning på allergivård
 
Nationell arbetsgrupp stroke får pris
 
Mona Brittons pris 2022 tilldelas nationell arbetsgrupp (NAG) stroke, för det teamarbete som gjort att det finns ett vårdförlopp stroke som omfattar hela vårdkedjan, alla teammedlemmar och dessutom inkluderar patientperspektivet, samt till Lars Rosengren som samordnat, drivit och lett arbetet.

Pris för god strokevård
 
Medicinteknik
 
 
Produkter för ryggmärgsstimulering utvärderas
Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) har gett Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i uppdrag att göra en hälsoekonomisk utvärdering av ett antal produkter för elektrisk ryggmärgsstimulering (spinal cord stimulation). Utvärderingen är ett steg i processen för införande i vården.

Ryggmärgsstimulering för bättre behandling
 
Om nyhetsbrevet
 
Nyhetsbrevet riktar sig till dig som har ett uppdrag i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, samt till dig som arbetar med närliggande frågor.

Prenumerera på nyhetsbrevet
Om Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård