Vad krävs för att möta dagens och morgondagens utmaningar?
En utforskande seminarieserie om styrning och ledning
 
Välkommen att delta i en seminarieserie i tre delar, där vi tillsammans med forskare, författare och SKRs medlemmar utforskar hur och varför styrningen av våra kommuner och regioner behöver utvecklas.

Hur löser vi våra uppdrag när vi inte har resurser att utföra dessa själva? Hur styr vi tillsammans i realiteten och hur säkrar vi att styrningen ger önskad effekt hos dem vi finns till för? Ingen sitter på alla svar men alla sitter på många tankar och erfarenheter.

Den primära målgruppen är ledningsgrupper i kommuner och regioner men även andra intresserade är välkomna. 

Syftet är att de deltagande ledningsgrupper får en gemensam utgångspunkt samt delar tankar, idéer och perspektiv att vidareutveckla på hemmaplan.

Seminarierna sker digitalt och äger rum följande tider:
  • Nya perspektiv på styrning när våra organisationer utmanas           18 november kl. 10-12
  • Ensam är inte stark – vad behövs för att lösa uppdrag tillsammans? -  9 december kl. 10-12
  • Med fokus på dem vi finns till för – att styra för effekt i det offentliga uppdraget - 2 februari kl. 10-12
Läs mer om seminarierna och anmäl er här.
 
Ny omgång av utbildningen Styra för resultat!
 
Nu bjuder vi in till en ny omgång av SKR:s utbildning Styra för resultat!

Utbildningen, som genomförs i fyra block, ger ökade kunskaper i övergripande strategisk styrning, ledning, kvalitets- och verksamhetsutveckling. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar centralt med dessa frågor.

Utbildningen fokuserar på mål- och resultatstyrning samt vikten av att arbeta med såväl struktur, kultur och systematik för att nå önskade resultat. Utbildningen tar även upp vad som krävs i rollen som strategisk utvecklingsledare för att skapa förutsättningar för resultatstyrning samt för att bedriva förändringsarbete.

Utbildningen pågår under cirka tio månader och startar i februari 2023.
Sista anmälningsdag är den 1 december 2022.

Läs mer och anmäl dig till utbildningsprogrammet Styra för resultat.
 
En seminarieserie om att skapa rätt förutsättningar för digitaliseringsresan
 
För att kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter är styrning och ledning avgörande.

Nu erbjuder SKR, tillsammans med Forskningskonsortiet Digital Förvaltning vid SCDI och Göteborgs universitet, en seminarieserie inriktad på att delge erfarenheter från ett antal studier genomförda hos kommuner och regioner. Syftet är att ge inspiration till andra inom sektorn kring det fortsatta arbetet med att skapa rätt styrningsmässiga och organisatoriska förutsättningar för sin digitaliseringsresa.

Läs mer om seminarierna och anmäl dig på SKR:s hemsida. 
 
Utvärdera din kommun med Kommunkompassen
 
Det finns fortfarande lediga tider kvar för en Kommunkompass-utvärdering under 2023. 

Vilka förutsättningar har just er kommun för att hantera dagens och framtidens utmaningar?

Ta vara på chansen och gör en utvärdering om hur styrning, ledarskap och samverkan fungerar hos er. Som resultat får ni en rapport med utpekade styrkor och utvecklingsområden som fungerar som ett ypperligt underlag för att ta er styrning till nästa nivå.

Läs mer om Kommunkompassen och anmäl er här. 
 
Ska din kommun ansöka om utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun?

Kommuner som ämnar söka utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun 2023 behöver höra av sig till SKR för att boka en Kommunkompass-utvärdering.

De kommuner som ska ansöka om utmärkelsen behöver ha ett aktuellt Kommunkompassresultat i sin ansökan.

Deadline för utvärderingar kopplade till utmärkelsen är mars 2023.

Läs mer om utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun och hur din kommun ansöker om utmärkelsen.
 
Få koll på omsorgen i din kommun!
 
SKR arrangerar tillsammans med RKA digitala utbildningar som hjälper dig att få perspektiv på kostnader, volymer och resultat inom olika verksamhetsområden.

Tillsammans undersöker vi frågor av typen; Har vi högre kostnader än andra kommuner? Hänger kostnader och volymer ihop? Förklarar skillnader i struktur och skillnader i kostnader?

Vi vägleder dig genom vårt framtagna analysverktyg där du tittar på statistik för din kommun. Genomgångar varvas med eget arbete. Med hjälp av diagram, tabeller och frågor att ställa sig i analysarbetet får du stöd att förmedla budskapet på hemmaplan.
  • Koll på IFO - 6 oktober kl. 9-12
  • Koll på äldreomsorgen - 13 oktober kl. 9 - 14.30
  • Koll på funktionshinderområdet - 27 oktober kl. 9 - 12 
 
GötaPriset efterlyser goda exempel
 
Har du och dina kollegor genomfört ett riktigt framgångsrikt utvecklingsarbete?

Genom att anmäla er till GötaPriset är ni med och tävlar om 100.000 kr. Dessutom en chans att sprida era erfarenheter till kollegor i hela landet och på så sätt bidra till en bättre välfärd.

Det kan vara stora och övergripande utvecklingsprojekt eller vardagsförbättringar. Alla är lika välkomna.

Det viktiga är resultatet: en bättre verksamhet för de pengar vi gemensamt satsar på välfärd och ett väl fungerande samhälle.

Skicka in ert bidrag senast den 13 decemberwww.gotapriset.se
 
 
Dags för Innovationsveckan 2022
 
Nu är det bara två veckor kvar till Innovationsveckan och du kan redan nu ta del av det växande programmet.

Den 3-7 oktober bjuder vi in alla som arbetar med innovation inom offentlig sektor till att dela med sig av sina bästa lösningar, sina arbetssätt och sina perspektiv! Programmet bygger vi tillsammans genom att de som vill, arrangerar aktiviteter som vi lägger upp i vårt gemensamma program! Alla aktörer som bidrar till att offentlig sektor kan möta framtidens utmaningar, är välkomna att arrangera aktiviteter under veckan. Vill du vara med går det bra att anmäla aktiviteter fram till den 30 september.
 
Lätt att sprida-priset
Har din verksamhet tagit fram en smart lösning som ni tror att andra skulle ha nytta av? Då kan ni vara med och tävla om Lätt att sprida-priset! Det är en utmärkelse som delas ut under Innovationsveckan för att lyfta fram och sprida smarta lösningar i offentlig sektor som är lätta för andra verksamheter att ta till sig och återanvända.

Bakom Innovationsveckan står Sveriges Kommuner och Regioner, Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet, Upphandlingsmyndigheten och DIGG – Myndigheten för digital förvaltning.

Tillsammans skapar vi Innovationsveckan för mer innovation i offentlig sektor.

Vill du vara säker på att inte missa något? Följ oss på LinkedIn
 
 
Visst är du medlem i vårt Nätverk för resultat?
 
SKR erbjuder dig möjlighet att delta i ett nätverk för att få stöd att utveckla styrningen i din kommun.

Nätverk för resultat riktar sig främst till dig som arbetar på ledningsnivå och är controller eller kvalitetsstrateg. I nätverket får du möjlighet att tillsammans med SKR och andra kommuner diskutera och jobba tillsammans med aktuella frågor som rör kommunövergripande styrning och ledning med fokus på att styra för resultat.
Inte medlem i nätverket idag men vill bli det?
 
Redaktör

Linda Nordberg
linda.nordberg@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se