Det nya pensionsavtalet stärker villkoren för välfärdens medarbetare
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Det nya pensionsavtalet stärker villkoren för välfärdens medarbetare
 
Det nya pensionsavtalet ger välfärdens medarbetare flera hundralappar mer i pension per månad. Det ökar den ekonomiska tryggheten, dels för den enskilde som får mer i plånboken efter ett långt arbetsliv, dels för kommuner och regioner som över tid får mer förutsägbara kostnader. Låt därför inte inflationseffekterna på pensionsskulden i närtid överskugga de kraftiga förbättringar som på sikt gör såväl arbetsgivare som medarbetare i kommuner och regioner till vinnare. Det skriver Caroline Olsson, avdelningschef SKR.
Arbetsgivarbloggen
 
Vår lönebildningsmodell har tjänat oss väl
 
Vi befinner oss i en historiskt tuff situation med krig i Europa. Pandemi och snabbt stigande priser samtidigt som det råder brist på personal inom flera yrkesgrupper på svensk arbetsmarknad. Detta har lett till krav på att löneökningarna ska kompensera för inflationen och ytterligare satsningar på olika bristyrken. Men vad händer egentligen om vi går den vägen? Det skriver Jeanette Hedberg, förhandlingschef SKR. 
Arbetsgivarbloggen
 
SKR erbjuder stöd och utbildning för nya förtroendevalda
 
SKR vill att alla nyvalda ska få en god grund för uppdraget som förtroendevald i kommuner och regioner. Här samlar vi olika former av stöd och utbildningar för dig som är förtroendevald och ny i ditt uppdrag.
Stöd och utbildning för nya förtroendevalda
 
Verktyg för arbetsmiljöarbete
 
 
Friskfaktorer bidrar till verksamhetsmålen 
Nu finns Suntarbetslivs nya verktyg Friskfaktorstarten! Med Friskfaktorstarten kommer ni igång med friskfaktorer på er arbetsplats. Ni får snabb kunskap om de åtta friskfaktorerna, samt material för en workshop, inventering och dialog om konkreta handlingar. 
Friskfaktorstarten (Suntarbetsliv)
 
Publikation
 
 
Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld
De kommunala tjänstepensionerna har en betydande inverkan på den kommunala ekonomin. Därför är det av vikt att det finns ett rättvisande, enhetligt och tydligt regelverk för värdering av kommunernas och regionernas pensionsförpliktelser.
RIPS 21
 
Evenemang
 
 
Chefer och medskapande möten (23 september)
Adda Kompetens erbjuder ett kostnadsfritt seminarium för dig som är chef och funderar på att öka organisationens kompetens att hålla medskapande möten. Seminariet syftar till att ge de verksamheter som väljer att delta i utbildningen ”medskapande möten” tips om hur de bäst kan få nytta av den kompetens medarbetarna får med sig.
Jag vill anmäla mig
 
Säkra personförflyttningar webbinarium (28 oktober)
Detta webbinarium kommer att redovisa resultaten från Arbetsmiljöverkets inspektioner och presentera en kommande vägledning på ämnet säkra personförflyttningar. Arrangörer är Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Arbetsmiljöverket, Arbetsgivarverket, Svenskt Näringsliv, LO, SKR, TCO, Saco, ALMI, PTK, Suntarbetsliv och Prevent.
Jag vill anmäla mig
 
Välfärdens kompetensförsörjning (8 november)
Välkommen till  höstens stora konferens om hur vi möter kompetensutmaningen i kommuner, regioner och kommunala bolag. Målgruppen är verksamhetschefer och stödfunktioner i kommuner, regioner och kommunala bolag som till exempel HR, ledning inom personal- och kompetensförsörjning, och/eller arbetsgivarvarumärke.
Jag vill anmäla mig
 
Utbildning Kollegial handledning (17 november)
SKR och Helsingborgs stad erbjuder en utbildning i Kollegial handledning för individuell utveckling. Utbildningen genomförs digitalt via Zoom under två halvdagar. Du behöver bara anmäla dig till första tillfället. Andra halvan av utbildningen äger rum 24 november.
Jag vill anmäla mig
 
Gilla Jobbet (flera datum)
Under hösten 2022 kommer konferensen Gilla Jobbet genomföras på fem orter; Luleå, Malmö, Göteborg, Karlstad och Växjö. Konferensen riktas till både arbetstagare och arbetsgivare och syftet är att inspirera till förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete. Fack och arbetsgivare står bakom arrangemanget. 
Jag vill anmäla mig
 
Kompetensförsörjning i samverkan  - dialogträffar (flera datum)
SKR genomför fem digitala träffar om kompetensförsörjning och på vilket sätt de olika samverkansarenorna från dialog mellan chef och medarbetare och arbetsplatsträffar till samverkansgrupper kan tillvaratas. Varje träff har ett givet tema. Först ut är på vilket sätt samverkan kan bidra till att nya arbetssätt frigör resurser och skapar en effektivare verksamhet.
Jag vill anmäla mig
 
Lästips!
 
 
Förebygg och förkorta sjukskrivningar
SKR ger stöd till kommuner och regioner som vill stärka sin kompetensförsörjning genom ett riskorienterat arbetssätt som bidrar till friskare arbetsplatser och förebygger sjukfrånvaro. Ta del av kunskapsunderlag och lärande exempel. Du kan också anmäla dig till informationsträffar.
Riskorienterat arbetssätt för minskad sjukfrånvaro
 
Redaktör
Dena Akaber
dena.akaber@skr.se

Tidigare nyhetsbrev
SKR Arbetsgivarfrågor
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00