”Time in the market” viktigare än ”timing the market”
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Oro för fortsatt inflation och skenande energipriser pressar börsen nedåt
 

Börsglädjen från juli blev kortvarig och under augusti sjönk börserna tillbaka på grund av oro för att det eventuellt kommer krävas fler räntehöjningar för att hålla ned inflationen samt rädsla för de ökande energipriserna.

Breda Stockholmsindex som återhämtade sig så fint i juli föll tillbaka och sjönk med 6,25 procent under augusti. Den uppgång som i efterhand bara blev ett glädjeskutt raderades snabbt ut när inflationsoron återigen steg. Mest orolig är man för energipriserna som med all säkerhet kommer skena ännu mer när vi närmar oss vintern. Det kommer med största sannolikhet bli tufft, inte bara för hushållen, men även för energitunga industrier som kommer få svårt att höja sina priser för att kompensera för de ökade kostnaderna.

Även det amerikanskaindexet S&P 500 sjönk under månaden, i svenska kronor mätt landade nedgången på 4,1 procent. I USA ser det nu ut som att man sannolikt kommer klara sig undan recession, även om landet enligt vissa mått redan befinner sig i recession. Inflationen sjönk från 9,1 procent i juli till 8,5 procent för augusti. Kongressen godkände ett förslag för att minska inflationen genom att sänka budgetunderskottet och investera i hållbar energi. Arbetsmarknaden står emot bra och sysselsättningsgraden ökade under månaden mer än väntat.

I Europa har Tyskland och Storbritannien haft det tufft. Tyska börsen har tyngts främst av energikrisen där Ryssland nu senast valt att stoppa gasledningen Nordstream 1 som svar på Europas och resten omvärldens sanktioner. I Storbritannien har det dessutom varit lite politisk osäkerhet inför vem som ska efterträda Boris Johnson som premiärminister.

Läs hela fondkommentaren
 
”Time in the market” viktigare än ”timing the market”
 

Vår portföljförvaltare Richard berättar mer om våra Aktiva Fondportföljer och hur han har agerat under det svårnavigerade året.

Hej Richard, du ansvarar för Fondmarknaden.se´s Aktiva Fondportföljer, berätta lite om din bakgrund.
Jag har arbetat inom fondbranschen sedan 2016. Sedan 2020 arbetar jag på Fondmarknaden.se som ansvarig förvaltare för våra Aktiva Fondportföljer och har även ansvaret för fondutbudet på plattformen.

Hur fungerar Fondmarknaden.se´s Aktiva fondportföljer?
Våra Aktiva Fondportföljer är diskretionärt förvaltade. Det innebär kortfattat att vi har din tillåtelse att utföra portföljförändringar utan att du behöver vara inblandad och godkänna varje enskild förändring, såklart inom de ramar vi kommit överens om. I vårt fall har vi fyra olika portföljer med olika risknivåer och du väljer själv vilken portfölj som passar dig bäst. Genom denna tjänst kan du alltså lägga din tid på sådant du tycker om, så tar vi hand om och förvaltar fondportföljen.

Läs mer
 
Aktiva Fondportföljer
Utveckling för våra Aktiva Fondportföljer senaste månaden:

Aktiv Defensiv: - 0,09%
Defensiv mixindex: + 0,03%

Aktiv Balanserad: + 0,05%
Balanserad mixindex: + 0,01%

Aktiv Offensiv: + 0,14%
MSCI World: - 0,06%

Aktiv Tillväxt: + 2,12%
MSCI EM: + 4,73%


(Siffror per 31/8, 30 dagar bakåt, innan avgifter)
 
 
 
Månadens fonder
Månadens bästa aktiefond
HSBC GIF Turkey Equity AC +32,46%
 
Månadens bästa hedgefond
Man AHL Trend Alternative DNY H EUR Acc +7,34%
 
Månadens bästa räntefond
Eastspring Inv Asian HY Bd A-USD +9,74 %
 

Avkastning per 2022-09-12, 30 dagar bakåt
Se våra topplistor här
 
Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Fondandelars värde kan såväl öka som minska och som investerare kan man förlora det investerade kapitalet. Värdet av fondandelarna kan öka och minska till följd av förändringar i växelkursen för den valuta fonden är noterad i.