September 2022
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
                                                       Anders Printz, tf sektionschef Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR
Tillsammans orkar vi 
 
Jag var en av många som träffade och deltog i seminarier med Ing-Marie Wieselgren i Almedalen. Det brutala dåd som ledde till hennes bortgång var en stor chock, Ing-Marie betydde mycket för många. Jag har haft förmånen att arbeta med henne i olika sammanhang i många år. 
I augusti blev jag uppringd av SKR med en förfrågan om att tillfälligt ta över rodret för satsningen på psykisk hälsa som regeringen och SKR har en överenskommelse om, samt initiativet Kraftsamling för psykisk hälsa. Jag har tackat ja eftersom det är så oerhört viktigt att det arbete Ing-Marie och hennes team driver fortsätter. Uppdraget har främst ett internt fokus och jag tar inte över rollen som psykiatrisamordnare på SKR. Teamet som arbetade med Ing-Marie på SKR är intakt och vi tittar tillsammans på nya strukturer för hur arbetet med psykisk hälsa ska leva vidare, även utan Ing-Maries fantastiska energi i arbetet. Vi har samma övertygelse; att få bukt med den psykiska ohälsan klarar inte en aktör ensam. Vi måste kraftsamla och orka tillsammans.
Jag avslutar med ett av Ing-Maries alla citat; "Man agerar sig ur kriser!". 
Och det försöker vi alla göra nu, drygt två månader efter Almedalen och med många inplanerade aktiviteter under hösten som vi genomför. 
Jag hoppas att vi nu orkar kroka arm framåt, oavsett vilka roller vi sitter på behöver arbetet fortsätta i Ing-Maries anda. På olika sätt kommer vi att finna vägar framåt i att främja, förebygga och förbättra förutsättningarna för de mest utsatta och svårast sjuka. 

Anders Printz
tf Sektionschef, Uppdrag Psykisk Hälsa
 
Till minne av Ing-Marie Wieselgren
 
Mitt i det snabba steget, på väg från en viktig diskussion om psykisk hälsa till en annan, rycktes Ing-Marie ifrån oss. Mitt i Visby, omgiven av Almedalsdeltagare och turister, blev hon brutalt attackerad och hennes liv gick inte att rädda. De närmaste förlorade en älskad anhörig och vän. Sverige förlorade en av sina starkaste röster för hur den psykiska hälsan behöver förbättras och SKR förlorade en engagerad, kunnig och godhjärtad medarbetare och kollega. 
Minnessida Ing-Marie Wieselgren
 
Aktuellt från SKR
 
Reflektion med kollegor ger återhämtning
 
Erfarenheter och olika studier har visat att reflektion tillsammans med kollegor är en form av återhämtning. Kollegiala samtalsgrupper kan även öka kompetens inom ledarskap och teamarbete.
Under 2019 genomförde SKR en pilotstudie i kollegial handledning inom Helsingborgs stad för chefer och medarbetare i olika kontaktyrken. Utifrån dessa erfarenheter, och 
en forskningsrapport från Lunds universitet, erbjuder SKR i samarbete med Helsingborgs stad en utbildning som riktar sig till kommuner, regioner och kommunala bolag. Utbildningen genomförs digitalt vid två tillfällen. 
Innehåll och anmälan
 
Trygg och meningsfull heldygnsvård - välkommen på öppna samordningsmöten
 
Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR, vill stödja utvecklingen mot en trygg och meningsfull heldygnsvård med minsta möjliga behov av tvång.
Under hösten anordnas som en del i detta öppna samordningsmöten i syfte att skapa plattform för dialog, erfarenhetsutbyte och samordning av initiativ.
Alla som vill bidra till att utveckla psykiatrisk heldygnsvård är välkomna att delta. Inom kort publiceras en skrift på uph.se som beskriver grundkomponenter för en trygg och meningsfull heldygnsvård med minsta möjliga behov av tvång samt en affisch. Grundkomponenterna syftar till att bidra till nationell samsyn kring och tydliggörande av vad heldygnsvården behöver erbjuda för insatser för att alla som vårdas ska påbörja sin återhämtning.
Information och mötestider
 
Friskare arbetsplatser stärker kompetensförsörjningen i Botkyrka kommun
 
Psykisk ohälsa är idag den främsta orsaken till sjukskrivning. Tidiga och förebyggande insatser kan bidra till friskare arbetsplatser och minskad sjukfrånvaro. SKR erbjuder stöd för kommuner och regioner som vill förstärka det systematiska arbetsmiljöarbetet på liknande sätt som Botkyrka kommun har gjort.
Klicka på bilden ovan för att höra HR-utvecklare Ankie Blomberg berätta om arbetet i Botkyrka kommun. 
Välkommen till höstens informationsträffar!
 
Ses vi på Bokmässan?
 
Bokmässan i Göteborg äger rum den 22-25 september. Uppdrag Psykisk Hälsa från SKR ställer ut tillsammans med Nationell Samordning för Psykisk Hälsa (NSPH) samt NSPH Skåne. Kom gärna och prata med oss i monter C03:40. Freddot Carlsson Andersson kommer att signera sin bok ”B-laget. rapport från ett utanförskap” under vissa tider. 
 
Övriga nyheter
 
Elevhälsan.se lanserar Elevhälsoveckan
Elevhälsoveckan kommer att genomföras vecka 39 tillsammans med ett antal samarbetspartners som alla vill främja en god elevhälsa. Digitala kostnadsfria seminaruim samt instiftande av utmärkelsen "Årets Elevhälsoförbättrare" - var med och nominera någon du tycker gör ett riktigt bra jobb!
Information och kontakt
 
Socialstyrelsen: Tidiga och samordnade insatser för barn och unga 
Tidiga samordnade insatser (TSI) betyder att personal från skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst arbetar tillsammans. Samordningen behövs för att skapa en helhet kring insatser för barn och unga som är i behov av stöd från flera aktörer. Det ställer krav på att aktörer utvecklar kunskap och kompetens om långsiktig samverkan och samordning.
TSI är inte en viss metod, utan bygger på att verksamheterna har en gemensam struktur. På så vis ska alla barn och unga få stöd tidigt när det behövs.
Socialstyrelsen har samlat kunskap om TSI på kunskapsguiden, bland annat
SOFIA-studien, vikten av tillit, barns delaktighet i utvecklingsarbete och tidiga insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck.
 
Nya filmer för barn och ungdomar
Socialstyrelsen har tagit fram animerade filmer på webbplatsen "Koll på soc". Filmerna besvarar barn och ungdomars vanligaste frågor om socialtjänsten.
 
 
Föreningen SHEDO bjuder in till konferenser under hösten
Self harm and eating disorder organisation, SHEDO, arrangerar två kostnadsfria spridningskonferenser och ett webbinarium om självskadebeteende under hösten. Dessa riktar sig till professionella som i sitt yrke möter människor med självskadebeteende. Under konferenserna ges tips på konkreta verktyg som kan implementeras på den egna arbetsplatsen, samt inspirerande föreläsningar ur såväl brukarperspektiv som forskningsperspektiv.
Information och anmälan
 
 
Webbinarier och konferenser
 
20–21 september
Mötesplats social hållbarhet – nationell konferens 
SKR och Folkhälsomyndigheten bjuder in till två inspirerande dagar där vi tar tillvara på det bästa med att ses fysiskt. Interaktiva ”knytkalas” varvas med aktuell forskning och seminarier. För dig som har en strategisk roll inom hållbar utveckling, sociala frågor eller samhällsbyggnad.
Mötesplats social hållbarhet - nationell konferens

23 september
Psykisk ohälsa har ingen ålder
Missa inte anmälan till Nationell Samverkan för Psykisk Hälsas (NSPH) konferens om äldres psykiska ohälsa. Under dagen presenteras aktuell kunskap om äldres psykiska ohälsa, samt verktyg och resultat från projektet Åldras och må bra.
Konferensen vänder sig till beslutsfattare och profession inom vård och omsorg, myndighetspersoner och intresseorganisationer inom området psykisk hälsa, men är öppen för alla med intresse för området.
Konferens "Åldras och må bra"

 
27 september
Digital lanseringskonferens vårdförlopp Schizofreni
Nationellt programområde Psykisk hälsa bjuder in till en digital lanseringskonferens för vårdförlopp Schizofreni. Konferensen omfattar de två vårdförloppen för schizofreni, som ska ses som en sammanhållen process; från insatser vid förstagångsinsjuknade till insatser på längre sikt.
På konferensen får du ta del av goda exempel hur man kan göra t.ex. gapanalys och planering och implementering i både psykiatri och socialtjänst.
Lanseringskonferens vårdförlopp Schizofreni

4 oktober
Temadag hos Socialpsykiatriskt Forum
Socialpsykiatriskt Forum arrangerar en digital konferens med temat "Socialpsykiatriskt perspektiv på återhämtning vid psykisk ohälsa". En rad olika aktörer medverkar, bland annat berättar Socialstyrelsen om arbetet med Nationell strategi för psykisk hälsa.
Information och anmälan


6 oktober
Introduktionsutbildning: Riskorienterat arbetssätt för att förebygga och förkorta sjukskrivningar 
SKR har utifrån forskning på sjukfrånvaro och analyser i åtta kommuner och fem regioner genomfört ett utvecklingsarbete som fått positiva effekter på sjukfrånvaron.
Denna dag ges en introduktion i riskorienterade arbetssätt. I utbildningen får deltagarna möjlighet att genomföra ett självtest för att kartlägga nuläget i sin organisation och se vilka verktyg och metoder som kan vara en förstärkning.
Introduktionsutbildning: Riskorienterat arbetssätt för att förebygga och förkorta sjukskrivningar

7 oktober
Självvald inläggning - aspekter på patientsäkerhet 
Socialstyrelsen och SKR anordnar tillsammans en serie webbinarier om självvald inläggning (SI), även kallad brukarstyrd inläggning, inom psykiatrin.
Nästa tillfälle, den 7 oktober, riktar sig till ledning och styrning inom psykiatrisk verksamhet som idag redan erbjuder SI. Verksamheterna efterfrågar en fördjupad dialog i hur metoden kan förvaltas på ett sätt som skapar goda förutsättningar för en patientsäker vård, utan att göra avkall på personcentreringen.
Det första webbinariet genomfördes i juni, klicka här för mer information
Det tredje tillfället är den 9 december och riktar sig till vårdpersonal som arbetar med SI. Mer information om det kommer senare.
Information och anmälan 7 oktober


13 oktober
Nära vård för psykisk hälsa, tema Stegvis vård
Satsningen på nära vård på SKR bjuder in till webbinarie på temat stegvis vård.
Många regioner arbetar med att införa konceptet stegvis vård vid olika tillstånd. Vid psykisk ohälsa är det ett sätt att organisera och prioritera insatser för såväl psykiska besvär som psykiatriska tillstånd och psykisk sjukdom, utifrån var och ens behov. Under webbinariet presenteras exempel från olika regioner som utvecklar modeller för stegvis vård.
Information och anmälan

17 oktober
Från skyddat boende till eget hem – bättre stöd för våldsutsatta
Hur underlättar vi för utsatta kvinnor och barn att flytta från en våldsam man, partner eller pappa? SKR bjuder in forskare, myndigheter, kommuner och allmännytta för att under dagen gå igenom vad regeringens kommande reform för skyddat boende innebär.
Mer info, program och länk till anmälan

19 oktober
Glo och sno: Hälsa och vård för kvinnor som blivit könsstympade
Seminarium om vården för kvinnor som utsatts för könsstympning. Vid seminariet medverkar Amelmottagningen från Södersjukhuset, en specialistmottagning som förbättrar och utvecklar vården för patienter med erfarenhet av kvinnlig könsstympning. SKR presenterar rapporten: Vården för kvinnor som utsatts för könsstympning. Glo och sno är en seminarieserie från SKR för dig som arbetar med frågor som rör kvinnors hälsa och vården före, under och efter graviditet.
Mer info, program och länk till anmälan

20 oktober 
Webbinarium om våld mot barn med funktionsnedsättning
Socialstyrelsen bjuder in till webbinarium; Barn med funktionsnedsättning är ofta mer utsatta och riskerar i högre grad än andra barn att utsättas för våld. Hur vanligt är våldet? Var utövas våldet? Hur pratar man om våld med barn? Vad kan samhället göra för att förebygga? Vilka stöd och insatser finns det? 
Information och anmälan

26-27 oktober
drogFOKUS i Jönköping
SKR är medarrangör av drogFOKUS, Sveriges största konferens om förebyggande arbete, vård och behandling samt brottsförebyggande och hälsofrämjande arbete kring alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar som anordnas på Elmiamässan i Jönköping.
Det går nu att anmäla sig som utställare och/eller besökare till konferensen.
Drogfokus 2022


30 november
Skydda barnet – våld i barnavårdsutredningar
Att utsättas för våld får allvarliga konsekvenser för barn. Hur kan socialtjänsten handlägga barnavårdsärenden, skydda barnet och minska de negativa konsekvenserna på sikt? SKR arrangerar ett webbinarium för att diskutera frågan.
Information och anmälan (Program presenteras inom kort)

SKR:s aktuella webbinarier och konferenser inom psykisk hälsa
 
Redaktör
Ingela Larsen
ingela.larsen@skr.se 
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
Uppdrag Psykisk Hälsa
www.uppdragpsykiskhalsa.se