Nyheter från Pilgrim's Walk for Future
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
VANDRINGSBREV

LYSSNA TILL DE UNGAS ROP!
 
Vi har vandrat från Åbo mot Stockholm från den 14 augusti. Vi har gått på bortglömda skogsvägar, genom skogar som till dels skövlats, mil efter mil utmed dånande bilvägar. Vi har mött mycket gästfrihet, vi har förundrats över naturens skönhet, vi har hunnit reflektera över våra liv.
 
Vi hade önskat att ni partiledare kunnat gå med oss en dag eller två. Vandringen lär oss mycket om livets väsentligheter. Vi övar oss i att lyssna till varandra och se varandras behov. När man vandrar kan man inte blunda.
 
Som samhälle står vi inför avgörande vägval. Ska vi fortsätta att förbruka resurser som borde tillhöra framtidens generationer? Förstöra de ungas möjligheter för att det blir bekvämast för oss? Vi kallar vår rörelse Walk for Future eftersom vi vill stå med de unga inom Fridays for Future, och de har ropat i fyra år nu: Lyssna till vetenskapen - ställ om!
Vårt land är ett av de rikaste i världen. Det förpliktigar - vi har använt en mycket stor del av vår koldioxidbudget. I vår bönbok läser vi ord från 300-talet av biskop Ambrosius: "Världen har skapats för alla, men ni rika försöker lägga beslag på den för er själva." Må detta inte gälla för oss. Må vi som samhälle välja att se mänskligheten som en gemenskap, och tackla de utmaningar vi står inför sida vid sida med alla människor av god vilja.

Nu närmar vi oss storstaden! För en liten stund sedan lämnade vi pingstkyrkan i Täby där vi blivit bjudna på soppa och haft ett samtal om klimatengagemang med församlingsmedlemmar. Ett av många fina möten under denna vandring. Så många människor vill vara med och bidra till positiv förändring! Kom gärna med oss dessa sista dagar av Walk for Future inför valet! Det är viktiga dagar för vårt land, för samtid och framtid.

Annika Spalde
Vandringsledare
SLUTSPURTEN
ONSDAG 7 SEP, DANDERYD - SOLNA

Kl. 8.30-13.00 Pilgrimsvandring
Från Sätraängskyrkan vid Sätra prästgård i Danderyd till Bergshamra kyrka i Solna. Biskop Andreas och biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan Karin Wiborn vandrar tillsammans med pilgrimsvandrarna från Danderyd. Välkommen att vandra med! 
 
Kl. 13.00 Pilgrimsmässa i Bergshamra kyrka
Mässa med biskop Andreas och biträdande kyrkoledare Karin Wiborn.
 
Kl. 13.45-14.30 Pilgrimsvandring
Bergshamra kyrka-Ulriksdals slott Välkommen att vandra med!
 
Kl. 14.30-15.30 Samtal med WWF - Livestream
Världsnaturfonden WWFs generalsekreterare Gustaf Lind och David Mjureke, senior rådgivare klimat och energi samtalar tillsammans med biskop Anderas Holmberg och Annika Spalde från Pilgrim's Walk for Future. Samtalet är öppet för publik på plats vid Ulriksdals slott vid WWFs kontor. Men vid dåligt väder och om samtalet behöver flyttas inomhus finns det dock endast plats för 10 personer utöver vandrarna och medverkande.
Samtalet kommer livesändas via Pilgrim's Walk for Futures Facebooksida.
 
Kl. 15.30-17.00 Pilgrimsvandring: Ulriksdals slottskapell-Ekensbergskyrkan
Välkommen att vandra med!

 
TORSDAG 8 sep, SOLNA (AKTIVITETSDAG)
 
 
Kl. 9.00 Morgonbön i Ekensbergskyrkan
Möjlighet till samtal med pilgrimsvandrarna efter morgonbönen.
 
Kl. 11.00–12.30 Sång, musik & samtal på stan
Närheten av Solna centrum. Pilgrimsvandrarna finns tillgängliga för samtal.
 
Kl. 17.00–18.30 Föredrag med Aurora Ekensbergskyrkan
Möt de unga som tar till juridiken i klimatkampen! Aurora är ett nätverk av ungdomar som förbereder rättsliga åtgärder mot svenska staten för bristande klimatåtgärder. Kom och lyssna till Smilla Ubbe, klimataktivist och konstnär, om det arbete som sker inom Auroramålet. Därefter vandring till Råsunda kyrka.
 
Kl. 19.00 Musik & tal för klimatet i Råsunda kyrka
En kväll med musik och tal för klimatet och framtiden med Klimatkören, Bergshamra kyrkas Diskantkör & James Hollingsworth.

 
FREDAG 9 sep, SOLNA-RIKSDAGSHUSET
 
 
Kl. 9.00 Morgonbön Solna kyrka
 
Kl. 9.30 Gemensam pilgrimsvandring
Sista etappen till målet i centrala Stockholm. Pilgrim’s Walk for Future lämnar sitt budskap vid Riksdagshuset kl. 12:40. Tid för lunchpaus.
 
Kl. 13.00–15.30 Demonstration för klimaträttvisa på Sergels torg
Anslutning till demonstration med ungdomsrörelsen Fridays for Future.
 
Kl. 16.00 Avslutande gudstjänst
S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12

Se Pilgrim´s Walk for Future - Solna för senaste uppdateringar i programmet >>
 
HÄLSNING FRÅN Zimbabwe
Sostina Takure om Klimatförändringarnas konsekvenser
 
Sostina Takure arbetar med Act Alliance i Zimbabwe. Vi frågade henne hur klimatförändringarna påverkar livet för dem hon arbetar med, och hur de försöker säkra människors tillgång till vatten. Klicka på knappen och se filmen!
UTMANA DIG SJÄLV

Utmana dig själv på din Pilgrimsvandring för klimatet
 
Sex åtgärder för ett bättre, roligare, hållbarare liv!
Vad kan jag göra själv? Som en hjälp till oss alla som jobbar för våra personliga färdplaner för klimatet har vi här sex åtgärder alla kan ta till sig och testa leva efter. 

Läs mer om åtgärderna här >>
 
Guds fred och allt gott, vi ses på vandringstigarna!