S och M vill slopa skatt på förbränning
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Läs på webben | Vidarebefordra | Avregistrera | avfallsverige.se | Prenumerera
De vill justera kommunernas ansvar
 
Naturvårdsverket föreslår att ansvaret för tre avfallsströmmar förändras: kommmunernas ansvar för kommunalt avfall från detaljhandeln stärks, matfett från restauranger och storkök undantas från det kommunala ansvaret och kommunerna får ansvaret för jordmassor med invasiva främmande arter från hushållen.

Läs mer
S och M vill slopa skatt på förbränning
 
Både Moderaterna och Socialdemokraterna gjorde i veckan utspel som innebär att avfallsförbränningsskatten ska avskaffas.
– Det är mycket glädjande att politiken nu instämmer i att avfallsförbränningsskatten var ett misstag, säger Klas Svensson, rådgivare på Avfall Sverige.

Läs mer
Hållbarhet och stabilitet i en orolig tid
 
Tillgången till stabil, planerbar och reglerbar kraft har blivit än mer akut nu när hela Europa på kort tid behöver ställa om sin energiförsörjning. Avfall Sverige vill visa på potentialen som finns i avfall både för energi och biogas, något som – hittills – inte framkommit i debatten.

Läs mer
Lustgas ger problem i förbränningen
 
Under sommaren har Renova flera gånger drabbats av explosioner i energiåtervinningen. Orsaken är tryckbehållare för lustgas.
– Det här är tryckkärl som inte får utsättas för högre temperatur än 50 grader, vi har 1 000 grader i pannan, säger Jonas Axner, produktionschef på Sävenäs.

Läs mer
Biogasens experter samlas i Linköping
 
Nordic Biogas Conference är ett tillfället för biogasintresserade från hela världen att möta ledande experter från industrin, organisationer och akademin. 
När: 4–5 oktober

Läs mer och anmäl dig
Gör avfallsplanen till cirkulärt verktyg
 
Avfall Sverige bjuder in till ett webbinarium för dig som vill arbeta strategiskt för att bidra till den cirkulära ekonomin. Lär dig juridiken, hitta synergierna och inspireras av goda exempel.
När: 30 september

Läs mer och anmäl dig
Samling för ÅVC-nördar
 
Välkommen till första träffen för ÅVC-nätverket, med mingel och studiebesök. Nätverket riktar sig till arbetsledare och andra ansvariga för verksamheten. Vi ses torsdagen den 24 november på Elite Hotel Savoy i Malmö. Kontakta Camilla Nilsson på kansliet för att bli medlem i nätverket och boka en plats senast den 7 oktober!

Maila Camilla
Säker insamling av fönster
 
Återvinningscentralen i Gnosjö är först ut att testa unik teknik för att separera glas från fönsterbågen. Windowbuster kallas den. Besökarna kan själva lägga in sina fönster, trycka på en knapp och strax därefter plocka ut en tom fönsterram till återvinning, medan glaset samlas i containern nedanför.

Läs artikeln i senaste Avfall och Miljö
Ja tack till snabbare minskning av HFC
 
Avfall Sverige välkomnar en tydlig reglering av användningen av fluorerade växthusgaser, bland annat en minskning av HFC med 99 procent till 2048. I förlängningen har det positiva effekter på avfallshanteringen och för säkerställandet av en god hälsa för människors hälsa och miljön.

Läs hela remissvaret
Jag tack till mindre freon
 
Avfall Sverige välkomnar en tydlig reglering av användningen av ozonnedbrytande ämnen och en fortsatt utfasning och substitution av ozonnedbrytande ämnen (ODS). Bland annat föreslår EU-kommissionen att utsläpp av ODS i möjligaste mån ska undvikas vid rivning och renovering.

Läs hela remissvaret
Inte lätt att rösta med soppåpen
 
"En fråga som blivit akut de senaste åren är illegal avfallshantering", säger Tony Clark, vd Avfall Sverige, i intervjun för Avfallet – en riktigt sopig podd, som produceras av Sysavs miljöpedagoger. Vilket parti som bäst företräder avfallsfrågorna får vi dock inte svar på. Lyssna på podden
 
 
Avfall Sverige utbildning och konferens
 
Kommunalt ansvar för förpackningsinsamling
 
När: 13 september

Under detta webbinarium går vi igenom det beslutade regelverket om kommunalt insamlingsansvar för förpackningsavfall samt Avfall Sveriges kommentarer till det. Miljödepartementet deltar för att förklara och besvara frågor.

Läs mer och anmäl dig
Grundkurs inom energiåtervinning
 
När: 26–28 september
Var: Malmö

Här ges erfarenhetsutbyte och en ökad förståelse om hur du kan minska miljöpåverkan, öka vinsten från er panna och påverka säkerhetskulturen på din arbetsplats. Kursen vänder sig till personal inom drift, underhåll, miljö, arbetsmiljö, bränsle, kvalitet eller administration och kommunikation.

Läs mer och anmäl dig
Personal vid ÅVC
 
När: 28–29 september
Var: Umeå

Här ges en fördjupning i några av de viktigaste frågorna som rör ÅVC, och vad man behöver tänka på som ÅVC-personal i sitt dagliga arbete. Målet är att kursen ska ge kunskaper som bidrar till att ge en säkrare arbetsmiljö samt bättre hantering av avfall och bemötande av besökare på ÅVC.

Läs mer och anmäl dig
Enskilda avlopp – aktuella frågpr
 
När: 28 september
Var: Uppsala

En temadag om framtida utmaningar och möjligheter för insamling, behandling och avsättning av slam från enskilda avlopp. Samverkan avfall/VA och deltömning med enfacksbil är frågor som tas upp.

Läs mer och anmäl dig
Avfallsplanen som cirkulärt verktyg
 
När: 30 september

Ett webbinarium för dig som vill arbeta strategiskt för att bidra till den cirkulära ekonomin. Vi informerar om de juridiska möjligheterna, visar på synergier och samarbeten och inspirerande exempel från de kommuner som kommit längst.

Läs mer och anmäl dig
Nordic Biogas Conference
 
När: 4–5 oktober
Var: Linköping

Ett tillfället för biogasintresserade från hela världen att samlas för att ta del av den nordiska modellen för biogasproduktion. Bland talarna finns ledande experter från industrin, organisationer och akademin.

Läs mer och anmäl dig
Bli förebyggande-coach
 
När: 5–6 oktober
Var: Järfälla

Kursen är uppbyggd kring flera verktyg, med fokus på en metod för att förebygga avfall i kommunal verksamhet, men metoden är även användbar för andra verksamheter.

Läs mer och anmäl dig
Konsumera hållbart
 
När: 25–26 oktober
Var: Stockholm

Hur får vi våra kommuninvånare att konsumera och leva hållbart? Hur kan vi arbeta för att öka livslängden på produkter? Detta och mycket merdiskuterar vi vid temadagarna om kommunikation.

Läs mer och anmäl dig
Avfallslagstiftning, fördjupning
 
När: 26–27 oktober
Var: Umeå

Kursen ger en djupdykning i relevant lagstiftning och rättspraxis med anknytning till det kommunala avfallsansvaret samt konstruktion av avfallsföreskrifter.

Läs mer och anmäl dig
Grundkurs avfallsanläggningar
 
När: 8–9 november
Var: Plats meddelas senare

Hår får du en helhetsbild av arbetet och de verksamheter som bedrivs på en modern avfallsanläggning. Erfarenhetsutbyte och utveckling av kontaktnät är viktiga inslag.

Läs mer och anmäl intresse
Grundkurs avfallsplanering
 
När: 23–24 november
Var: Nykvarn

Gör avfallsplanen till ett bättre och mera aktivt verktyg i arbetet för ett hållbart samhälle. Här lär du dig också revidera en kommunal avfallsplan och vi tittar på Naturvårdsverkets förändrade föreskrifter.

Läs mer och anmäl intresse
Grundkurs avfallsekonomi
 
När: 29 november

Här är on line-kursen för avfallsansvariga som vill lära mer om ekonomi, och för ekonomer som vill fördjupa sig i avfallsekonomi. Kursen tar upp redovisningsfrågor med särskild inriktning mot självkostnadsprincipen.

Läs mer och anmäl intresse
Certifiering av biogödsel
 
När: under hösten
Var: Plats meddelas senare

Sedan 1999 kan tillverkare av biogödsel kvalitetscertifiera sin produkt (SPCR 120). Enhetliga krav och oberoende kontroll ska ge slutprodukten hög kvalitet och stor trovärdighet. Denna on line-kurs ger praktisk vägledning i hur man uppnår de krav på kvalitet och kontroll som ställs.

Läs mer och anmäl intresse
Hantering av hushållens farliga avfall vid ÅVC
 
När: under hösten
Var: Plats meddelas senare

Denna grundkurs för ÅVC-personal ger kunskap och motivation för en säker hantering av hushållens farliga avfall. Faktagenomgång varvas med praktiska övningar på en ÅVC.

Läs mer och anmäl intresse
Branschen rekryterar
 
 
SRV återvinning: transportledare
 
Ansök senast 17 september Läs mer
 
SRV Återvinning: anläggningstekniker
 
Ansök senast 23 september Läs mer
 
SRV Återvinning: anläggningsingenjör
 
Ansök senast 23 september Läs mer
 
SRV Återvinning: sektionschef
 
Ansök seast den 23 september Läs mer
 
Tranås kommun: avfallsstrateg till VA- och avfallsavdelningen
 
Löpande rekrytering Läs mer