SKR:s nyhetsbrev om Regional utveckling
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Utred den regionala utvecklingspolitiken
 
SKR välkomnar Riksrevisionens rekommendation om att utreda den regionala utvecklingspolitiken. Fokusera på hur det regionala utvecklingsansvaret ytterligare kan utvecklas för att stämma överens med de utmaningar som regioner står inför. Regeringen bör också säkerställa tydliga syften, krav och förväntningar på statliga myndigheters samverkan med varandra och med regioner. 
Kontakta: Helena.Gidlof@skr.se
Riksrevisionens granskning av statens insatser inom den regionala utvecklingspolitiken
 
 
 
 
Besöksnäring på agendan
 
Vad är en attraktiv plats och vad får dig att välja en plats att besöka eller att etablera ditt företag på? Besöksnäringens roll för platsutveckling diskuteras på SKRs konferens där Palle Lundberg, SKRs nya VD medverkar.  Vilken roll spelar besöksnäringen för att skapa attraktiva samhällen? Hur kan vi jobba med mål och intressekonflikter? Välkommen till Stockholm den 30 november.  Samarrangemang med Tillväxtverket. 
Anmälan Besöksnäring på agendan
 
 
 - Bilden av regional nivå behöver bli synligare
 
Universitetslektor Jörgen Johansson vill öka förståelse för politik och förvaltning på regional nivå. - Den statliga regionala förvaltningen och regionerna har inte bara ansvar för en betydelsefull del av svensk välfärdspolitik – utan är också en betydelsefull samarbetsarena för intressen och nivåer i det politiska systemet för samhällsutveckling. Dessa tankar utvecklar han tillsammans med Agneta Blom och Magnus Persson i Regionboken - Sverige på regional nivå som utkommer i januari 2023.
 
 
Fördjupning 
 
 
Valet 2022 - snabbtänkt  
Forskare som tänker fritt, rätt och snabbt och på samma gång kort - går det? Finns det? Ja, bedöm själv och läs analyser och reflektioner över valrörelsen 2022. 
Forskare som tänker snabbt om valet

Årets exportregion
Regeringen delar ut priset Årets Exportregion till Norrbotten för deras framgångsrika arbete mellan exportfrämjande aktörer. Nu finns de tre nominerades filmer att se.  
Filmer om exportsamverkan

Avveckling av gamla 2G-, 3G- och kopparnät
Arbetet med att avveckla gammal infrastruktur för mobil- och kopparnät har redan påbörjats. SKR har tagit fram information som stöd för hur kommuner behöver agera för att säkra upp sin verksamhet.
Frågor och svar om avvecklingen av gamla mobilnät
 
 
Tipset
 

 
Sverigebilden i EU
Hur lyfts bilden av Sverige och vilka frågor är i fokus när Sverige är ordförande i EUs ministerråd våren 2023? Säkerhet, stoppa organiserad brottslighet, klimatomställning och konkurrenskraft är några ledord i arbetet - i december konkretiseras de politiska prioriteringarna. Ordförandeskapet innebär att Sverige leder ett stort antal möten i Bryssel, Luxemburg och Sverige.
Sveriges ordförandeskap i EU
 
 
Mötesplatser
 
 
Otillåten påverkan?
Allt fler upplever utsätts för otillåten påverkan, det gäller både tjänstepersoner och förtroendevalda. Vid webbinariet kommer vi att prata om vad vi menar med otillåten påverkan, på vilket sätt otillåten påverkan kan ske och vad förövarna har för syfte.
När 15 november 2022, kl 10.00-11.00
Var Webbseminarium
Hur Anmälan - att förebygga hot och hat
 
Lär om första ansökningsomgången i URBACT
Under European week kommer URBACT (stadsutvecklingsprogram) att lyftas i åtminstone sex olika sessioner. Den kanske allra viktigaste är informationssessionen om första utlysningen till Action planning network i URBACT IV. 
När 11 oktober 2022, kl 16.00-17.00
Var  Webbseminarium
Hur  European week of Regions and Cities 2022
 
Statistik i en ny tid
Att hitta eller samla in relevanta data är en utmaning och en annan är att kunna producera statistik som håller måttet. En tredje är att presentera och distribuera statistiken på sätt så att den når fler, både allmänhet och beslutsfattare. Arrangör SCB.
När  9 november 2022
Var  Kulturhuset, Sergels torg 3, Stockholm eller digitalt
Hur  Statistikforum 2022
 
Redaktör
Lisbet Mellgren
Sektionen för Lokal och regional utveckling
Lisbet.mellgren@skr.se
08-452 78 22

Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
Regional utveckling är ett nyhetsbrev från SKR för dig som vill veta vad som är på gång inom regional utveckling. Utkommer ca 10 gånger per år. Frågor och funderingar? Kontakta gärna mig
/Lisbet