Uppdaterad sökning på www.rskdatabasen.se, aktuella utbildningar hösten 2022
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
UPPDATERAD SÖKNING PÅ WWW.RSKDATABASEN.SE

Vi har nu uppdaterat sökrutan och sökresultaten på www.rskdatabasen.se och visar nu resultaten på ett tydligare sätt som ger användaren ett tydligare sökresultat och större möjlighet att hitta rätt artikel.


De ändringar som gjorts är att det som visas under sökrutan ger mycket säkrare träff och tydligt visar vilka olika kategorier artiklarna ligger under. Som vanligt, med fritextsökning, ger mer text bättre resultat. Ändringarna förenklar för dem som använder www.rskdatabasen.se för att hitta artiklar.
 
KOMMANDE UTBILDNINGAR

Vi kommer att ha utbildningstillfällen, över Teams, under hösten. Det första utbildningstillfället är den 21 september, nästa är den 19 oktober och det sista utbildningstillfället för hösten är den 16 november.

Utbildningarna är grundläggande administration i administrationsverktyget "VVSin" och ger grundläggande kunskap i hur man ansöker om, och administrerar, sina RSK-nummer.

Vi kommer också att ha en grundlägggande ETIM-utbildning den 23 november som kommer att ge insikt i hur ETIM fungerar och används. Anmälan till utbildnngarna görs digitalt här: www.vvsinfo.se/rsk-databasen/aktuella-utbildningar/