Nyhetsbrev nr.9 år 2022
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Välkomna till SKR:s nyhetsbrev om medborgardialog!
 
Valtider!
En vecka kvar till valet och många av er är säkert fullt upptagna med att förbereda det sista inför valdagen runt om i landet. 

Vi har släppt två nya avnsitt av vår podcast Demokratiresan där vi lyfter två viktiga ämnen. 

SKR bjuder in till fyra nya Masterclasser i medborgardialog med start i oktober, mer information nedan.

Vi presenterar flera dialogexempel från olika hålli landet, låt dig inspreras.

Vi tar gärna emot tips på nyheter från er, kontakta i första hand: anders.nordh@skr.se 

Om ni vill ta direkt kontakt med oss är våra mailadresser: fnamn.enamn@skr.se  
Lena Langlet, Anders Nordh, Malin Svanberg, Nils Munthe, Anna-Lena Pogulis
 
SKR: Demokratiresan en podcast från SKR
#75 Välfärdsbrott
I detta avsnitt samtalar vi om välfärdsbrott med ett särskilt fokus på företag och föreningars välfärdsbrott mot kommuner och regioner. Johanna Skinnari förklarar vad som kan utgöra välfärdsbrott och omfattningen av dessa utifrån Brottsförebyggande rådets forskning. Christina Kiernan ger SKR:s syn och berättar om kommande insatser.
Medverkande: Johanna Skinnari, utredare och projektledare, Brottsförebyggande rådet, Christina Kiernan, Samordnare mot välfärdsbrott och otillåten påverkan, SKR
Samtalsledare: Anders Nordh, SKR
 
Länk till avnsitt 75

#76 Självstyre och styrning av skolan
I avsnittet samtalar vi om den statliga styrningen av verksamheter som utförs av kommuner och regioner med ett särskilt fokus på styrningen av skolan. Vi samtalar om hur trender i den statliga styrningen, självstyrets roll för att anpassa verksamheter utifrån lokala förutsättningar och det gemensamma ansvaret som staten och kommunerna har för att skapa en bra skola för barn och ungdomar.
Medverkande: Bodil Båvner, handläggare, utbildningssektionen, SKR. BoPer Larsson, senior konsult.
Samtalsledare, Nils Munthe, SKR

Länk till avsnitt 76
 
SKR: E-utbildning medborgardialog
E-utbildningen ger dig som förtroendevald och tjänsteperson grundkunskaper i hur du kan skapa system, struktur och kultur för medborgardialog som en del i styrningen.
Utbildningen har ett uppdaterat innehåll från och med 2021 och består av fem moduler som visar nyttan med medborgardialog samt hur du skapar goda förutsättningar för ett lyckat resultat.
  • Varje modul tar cirka 10 min att genomföra och kan göras oberoende av varandra.
  • En stor del av utbildningen bygger på egen reflektion – ta dig gärna tid att fundera över frågorna i slutet på varje modul.
  • Du kan göra utbildningen individuellt eller i grupp.
 
SKR: Masterclass - medborgardialog
Vi bjuder in till fyra nya Masterclasser med start i oktober, där vi fördjupar oss i ett ämne per tillfälle. 
  • 20 oktober - Medborgardialog i komplexa frågor
  • 24 november - Medborgarbudget
  • 14 december - Involvera unga
  • 11 januari - Medborgarberedning (Citizen Assembly)

Utbildningen riktar sig till förtroendevalda och tjänstepersoner, främst till de som har ett övergripande ansvar för medborgardialog och involvering. Den utgår från att deltagarna har grundläggande kunskap om medborgardialog.

Varje Masterclass omfattar teori och praktiska exempel samt övningar att omsätta i arbete på hemmaplan i den egna organisationen. Vi lyfter goda exempel, varje utbildningstillfälle är separat och berör ett avgränsat område.

Masterclasserna genomförs digitalt via Zoom
Kostnad: 2 500 kronor exklusive moms per deltagare för varje tillfälle – Rabatterat paketpris per deltagare för alla fyra tillfällen är 8 000 kronor exklusive moms.

Läs mer på SKR:s hemsida
 
Borås: Nu tar ungas röster plats i klimatfrågan
Den 1 september kommer ungas röster ta plats i klimatfrågan i Borås. Då anordnar nämligen de två unga kommunutvecklarna Isak Ulvestig och Vera Rieck workshopen ”Ta plats för klimatet” på Navet Science Center.
Som åhörare kommer man kunna ta del av en paneldebatt med representanter från riksdagspartiernas ungdomsförbund och gruppdiskussioner. Unga i Borås bjuds in till evenemanget och Borås Stads Klimatråd kommer att delta.
– Vi vill att workshopen tänder en gnista av klimatentusiasm hos både unga och vuxna, säger Vera Rieck.
 
 
Borås: Boråsförslaget
Tänker du ibland att det finns saker som borde förändras i Borås? Har du gått och burit på en idé som skulle förbättra ett område, en verksamhet eller något annat i vår stad? Genom att lämna ett Boråsförslag kan du påverka det som du tycker är viktigt.
 
Här lämnar du ditt förslag, du kan se vilka Boråsförslag som kommit in från andra och du kan rösta på dem. Alla som bor, verkar och möts i Borås eller på annat sätt är engagerade i stadens frågor är välkomna att lämna Boråsförslag. Det finns inga åldersgränser, alla kan komma med förslag och alla kan rösta på andras förslag.
 
Du lämnar en röst per förslag och du kan rösta på flera olika förslag. Boråsförslagen finns publicerade i 90 dagar och de som fått minst 100 röster kommer att tas upp och behandlas av politikerna i den nämnd som ansvarar för frågan.
 
Läs mer på Borås hemsida
 
Region Uppsala: Översyn av busstrafiken i Bålsta
Region Uppsala och Håbo kommun utreder hur ett nytt busslinjenät i Bålsta tätort kan se ut där gång-och cykelåtgärder inkluderas och tillsammans bildar en helhet som främjar hållbart resande.

Under början av 2022 har en tidig dialog genomförts. Under hösten 2022 kommer ett förslag skickas ut på remiss och då sker även den andra medborgardialogen.
 
Lund: Medborgarbudget
Under våren 2022 har det funnits möjlighet att lämna förslag, och sedan att rösta på de förslagen som vi bedömt går att genomföra. Nu är vinnarna utsedda!
 
Läs mer på Lunds hemsida
 
Västervik: Medborgarbudget
Västerviks kommun vill ta vara på idéer från kommunens lokalsamhällen. Det görs via ett test av att använda medborgarbudget. Metoden testas under året i bygderna Ukna, Edsbruk och Helgenäs.

Syftet är att öka lokalt engagemang. Testet ger möjlighet för dig som boende i mindre tätorter att påverka din närmiljö och din bygds utveckling.
 
SKR: Erbjudande - Medborgardialog i fokus - digital föreläsning inom medborgardialog
Grunden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. Utöver de teman som erbjuds kan anpassning göras efter lokala behov. I vilket sammanhang föredragen genomförs avgörs lokalt.
 
Läs mer på SKR:s hemsida

Gör din intresseanmälan här

Frågor: anna-Lena.pogulis@skr.se
 
Östersund: Digitaliseringsprojektet Digiresan
Digiresan är namnet på Östersunds kommuns nya, stora digitaliseringsprojekt. Du har nu möjlighet att kliva ombord på vår resa och påverka hur projektpengarna ska användas. Hjälp oss att besvara den stora frågan – Hur kan vi göra din vardag enklare med hjälp av digitalisering?

Läs mer på Östersunds hemsida
 
Redaktör
Anders Nordh
fornamn.efternamn@skr.se
08-452 74 35
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se