Bygg välfärdens kompetensåtgärder på verkligheten
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Bygg välfärdens kompetensåtgärder på verkligheten
 
Som lösning på bemanningsproblemen utlovas tiotusentals nya anställda i välfärden. Problemet är bara att den här ekvationen inte går ihop, utfästelserna är inte realistiska. Det finns inte tiotusentals personer att rekrytera och det råder stenhård konkurrens om arbetskraften. Det är också ett tufft ekonomiskt läge i kommuner och regioner med prisökningar och ökad inflation. Det skriver Jeanette Hedberg, förhandlingschef på SKR. 
Arbetsgivarbloggen
 
Beredskapsbrandmännen är en bärande del i svensk beredskap
 
Tisdag den 6 september är det Brandman på jobbet-dagen. Syftet med dagen är att uppmärksamma det viktiga yrket och stärka intresset för att arbeta i räddningstjänsten. Det behövs eftersom bristen på beredskapsbrandmän är utbredd i hela landet. Arbetsgivare i kommuner behöver i högre utsträckning möjliggöra för sina anställda att även ta en anställning som beredskapsbrandmän. Det skriver Jeanette Hedberg, förhandlingschef SKR.
Arbetsgivarbloggen
 
Fakta väntetider första halvåret 2022
 
Fler patienter väntade på operation och behandling första halvåret 2022 jämfört med 2021. Samtidigt minskar medianväntetiderna för de som väntar och de flesta åtgärderna sker inom 30 dagar. 
− Det är för många som väntar på operation och behandling. Även om mediantiden totalt sett minskat för de som väntar är det oroande att se att de patienter som nu väntat länge ökat, en grupp som växt under pandemin, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på SKR.
Fler väntar på åtgärder i vården men väntetiderna kortas
 
Inför valet 2022 - fakta per län
 
Det finns fler registrerade partier, men färre kandidater och kommunerna har färre ledamöter i fullmäktige. Inför valet har SKR sammanställt fakta för respektive län, fakta om fullmäktiges sammansättning utifrån kön, ålder, antal och eventuella förändringar av storleken på fullmäktige inför kommande mandatperiod samt antal kandidater och partier som ställer upp i valet 2022.
Fakta om förtroendevalda 2018 och inför valet 2022
 
En modern socialtjänstlag nyckel för att minska våldet
 
En 15-årig pojke anhålls för att ha skjutit ihjäl en människa i ett köpcentrum i Malmö och ett litet barn och en förälder skottskadas på en lekplats i Eskilstuna. Unga människor faller offer för våldet eller utövar själva våld. Familjer, framtidsdrömmar, bostadsområden och hela samhället påverkas. Behovet av fler poliser och att stärka rättsväsendet har diskuterats under en längre tid. Men de räcker inte, vi måste också arbetar förebyggande. Det skriver Staffan Isling, Vd på SKR.
Vd:s krönika
 
SKR informerar
 
 
Anmäl er till Innovationsveckan
Har din verksamhet hittat nya arbetssätt eller smarta lösningar för en mer innovativ offentlig sektor? Då tycker vi att ni ska dela med er. 3-7 oktober är det dags för Innovationsveckan, som äger rum över hela landet. Registrera aktiviteter och bli en del av det gemensamma programmet.
Innovationsveckan 2022
 
Så ska undersköterskor få en skyddad yrkestitel
Nästa år blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Socialstyrelsen kommer pröva och utfärda bevis för rätten att använda yrkestiteln. Socialstyrelsen har tagit fram föreskrifter och allmänna råd för att tydliggöra vilka krav som gäller för att få ett bevis. Remisstiden går ut den 14 oktober.
Undersköterska blir en skyddad yrkestitel
 
Kurser och konferenser
 
 
Semesterförläggning (20 september)
Välkommen till ett seminarium om semesterförläggning och semesterhantering för arbetsgivaren. Seminariets syfte är att ge grundläggande kunskaper för att skapa en semesterplanering som både möter verksamhetens behov av bemanning och arbetstagares behov av semester. Sista anmälningsdag är 13 september. 
Jag vill anmäla mig
 
Grundkurs i lönepolitik (29 september)
SKR erbjuder en grundkurs i lönepolitik. Kursens fokus är genomgång av avtalen, strategiskt lönepolitiskt arbete och den lokala lönebildningen.
Sista anmälningsdag är 22 september. 
Jag vill anmäla mig
 
Temaseminarium lönebildning - modeller för genomförande av löneöversyn (12 oktober, på plats)
Seminariets huvudfokus är gemensamma diskussioner och erfarenhetsutbyte kring förutsättningar, utmaningar och framgångsfaktorer i arbetet med löneavtalets olika förhandlingsmodeller: dialogmodell / traditionell förhandling / lokal förhandlingsordning.
Jag vill anmäla mig
 
Lästips!
 
 
Inkluderande arbetsplats
- så kan du bidra

Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen. Hbtqi-personer känner ändå ofta en stress på arbetsplatsen. Hur kan chefer och kollegor bidra till att alla känner sig accepterade på jobbet? 
Hbtqi: så skapar ni en inkluderande arbetsplats
 
Bästa tipsen för samverkan
Vad är skillnaden mellan dialog och diskussion – och hur påverkar det när nya beslut ska genomföras? Det var en av de saker diskuterades under ett seminarium i regi av SKR, där ett antal kommuner och regioner delade mig sig av sina bästa tips för samverkan.
Kommuner och regioner - bästa tipsen för samverkan
 
Redaktör
Dena Akaber
dena.akaber@skr.se

Tidigare nyhetsbrev
SKR Arbetsgivarfrågor
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00