September 2022
 
Nyhetsbrev
I mitten av sommaren såg vi en positiv börsutveckling, där flera bolag redovisade starka kvartalsrapporter, men omvärldsutmaningarna vi sett under året kvarstår. Förutom geopolitiskt även fortsatt vad gäller att balansera såväl penning- som finanspolitik. Finansmarknaderna skyr osäkerhet och fram till dess att samhälle och näringsliv finner ett nytt normalläge måste vi räkna med att det även  fortsatt kommer att svänga på aktie- och räntemarknaderna.

På Spiltan Fonder är vi realistiska framtidsoptimister, men med det sagt tar vi självklart intryck av vår omvärld. Vi följer omvärldshändelserna noga och ser kontinuerligt över de bolag vi har investerat i så att vi känner oss långsiktigt trygga med innehaven i våra fonder. Ett bra sätt att slippa fundera över börsens svängningar i ett långsiktigt sparande är att månadsspara.

Vi tror fortsatt på långsiktighet och att fokusera på det vi kan påverka - det vill säga bolagsanalys och bolagsurval. Över tid har det gett en god värdeutveckling. I respektive fonds månadsrapport kan du läsa mer om hur våra förvaltare agerar utifrån rådande omständigheter.

I denna utgåva av nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om att Spiltan Enkel fått högsta betyg hos Morningstar samt om Spiltan Globalfond Investmentbolag - ett unikt fondkoncept med ett aktivt urval av bolag, varefter fonden förvaltas passivt vilket möjliggör en låg avgift.

Avslutningsvis vill vi som alltid påminna om vikten av att löpande se över sin sparportfölj så att fördelningen mellan aktie- och räntefonder stämmer överens med sparhorisont och riskvillighet, då den valda risknivån över tid avgör möjlig avkastning.


Om du har frågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till oss.


Med vänliga häsningar
Spiltan Fonder
 
Spiltan Enkel får högsta betyg hos Morningstar
 
Jörgen Wärmlöv och Nicklas Segerdahl
Spiltan Enkel har nyligen fyllt tre år, vilket innebär att Morningstar har betygsatt fonden baserat på treårshistorik och satt det högsta betyget fem stjärnor.

”Det är naturligtvis ett glädjande kvitto på att vi har gett våra kunder en konkurrenskraftig avkastning. Det är extra roligt att fonden utgörs av våra övriga fonder, varför detta är ett bra betyg på hela vår förvaltning”, säger Jörgen Wärmlöv och Nicklas Segerdahl, förvaltare av fonden.

Läs mer
 
Spiltan Fonder deltar i Stockholm Impact Week
 
Som avslutning på Stockholm Impact Week arrangerar Reach for Change en halvdag den 14 september under namnet ”Partnering for change”. Syftet med dagen är att diskutera åtgärder och innovationer som krävs för att skapa ett hållbart och rättvist samhälle 2030. Inbjudna gäster och talare är bland annat entreprenörer, företagsledare och investerare från hela världen.
 
Pär Andersson, aktieförvaltningsansvarig på Spiltan Fonder, medverkar i en paneldebatt som ägnas åt ämnet Påverkansinvesteringar. 

Det är möjligt att delta på evenemanget gratis på Epicenter i Stockholm. Vissa delar av dagen sänds även digitalt. Läs mer och anmäl dig här.
 
Investerar med världens bästa investerare
 
2016 startades Spiltan Globalfond Investmentbolag – fonden som tar rygg på världens bästa investerare för att hitta de bästa bolagen.

Spiltan Globalfond Investmentbolag är ett unikt fondkoncept med ett aktivt urval av bolag, varefter fonden förvaltas passivt vilket gör att avgiften är låg. Vi pratar med ansvarig förvaltare Jörgen Wärmlöv, som förvaltat fonden sedan start.

Läs artikeln
 
Spiltan Fonder på Sverigeturné
 
Nu efter sommaren drar sparträffarna igång igen. Spiltan Fonder kommer som vanligt att resa till flera orter under hösten och presentera våra fonder.

Hittills har vi bokat bland annat Uppsala, Sundsvall, Växjö och Umeå. Fler orter och datum hittar du i vårt kalendarium på vår hemsida. Vi publicerar löpande orter och datum i takt med att de bokas.

Till kalendariet
 
Vill du lära dig mer om Spiltan Aktiefond Investmentbolag?
 
Hör fondförvaltare Erik Brändström berätta om Spiltan Aktiefond Investmentbolag; hur tankarna gick när fonden startades och hur investmentbolag skapar mervärde över tid.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag placerar i huvudsak i svenska investmentbolag samt bolag med investmentbolagskaraktär, inklusive konglomerat.

Fonden är ett bra alternativ till en traditionell indexfond. Förvaltningen är passiv vilket möjliggör en mycket låg avgift.
 
Håll dig uppdaterad om våra fonder genom våra månadsrapporter

I respektive fonds månadsrapport kan du läsa mer om hur våra förvaltare agerar utifrån rådande omständigheter. Du hittar alltid de senaste månads- samt hel- och halvårsrapporterna för respektive fond på vår hemsida under Rapporter.

Här hittar du de senaste månadsrapporterna
 
 
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning
och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas från Spiltan Fonder, Tel: 08-545 813 40 eller hämtas under: www.spiltanfonder.se.