Demokratipraktik
 
Livslångt lärande och demokrati har alltid varit tätt sammanbundna. Människor behöver kompetens för att kunna agera i ett demokratiskt system. På gymnasiet läste jag allmän språkkunskap, och självklart gick vi igenom grekiskans demos (folk) och kratos (styre). Sammansatt blir det folkstyre. Demokrati är alltså ett sätt att ordna samhället som bygger på att folk kan påverka på något sätt. I detta månadsbrev går vi igenom olika aspekter av demokrati, och denna diskussion fortsätter på Mimer-konferensen i november. Det jag tar med mig från texterna nedan är att demokrati inte är något vi har, det är något vi gör.
 
Cecilia Bjursell
Centrumledare Encell
 
   
 
   
 
   
Hur har Sverige blivit den demokrati det är i dag? Anders Dybelius, universitetslektor i historia, tar med oss på en resa genom Sveriges demokratiska historia. Från domarringar och ting, via statskupper och indelningsverk, till avskaffandet av tvåkammarriksdagen och införandet av allmän rösträtt. Visste du förresten att vi faktiskt inte fick fullständig rösträtt förrän 1989? Eller att prästerna i början valdes demokratiskt av folket? Och att många av de departement vi har kvar än i dag instiftades på 1600-talet?
 
   
I nära tre decennier har Föreningen för folkbildningsforskning gett ut en årsbok. För år 2022 sker det i form av en antologi med titeln Demokratin som bildningsväg. Boken är både ett bidrag till det offentliga samtalet om bildning, demokrati och det civila samhället och en hyllning till folkbildaren och nestorn Gösta Vestlund som avled i början av hösten 2020 vid 107 års ålder.
 
   
Foto: LiU/JU
 
   
Ludvig Beckman, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, skriver:
En förvirrande situation har uppstått där föreställningen om det suveräna folket underblåser kritiken mot demokratins organisering. Hur kan vi förstå demokratins löfte om att makten utgår från folket?
The Global Bildung Day,on the September Equinox of 2022, is a worldwide gathering of bildung advocates, experts, teachers, students; all united to support the quality of life, human and nonhuman, through universal education for daily life for all ages.
 
   
Snart är det val. Finns det något recept för att vinna egentligen? Historikern Anders Dybelius går igenom valrörelserna från 1866 fram till i dag på forskarbloggen Vertikals.
 
   
Tips på konferenser:
 
Folkbildnings- och demokratiseminarium, 19 september, Göteborg och online
Varje år anordnas ett folkbildnings- och demokratiseminarium som ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Västra Götalands bildningsförbund och Föreningen för folkbildningsforskning. Årets upplaga går av stapeln den 19 september, och temat är medie- och litteraturfrågor; Litteraturen, läsandet samt mediernas, bibliotekens och folkbildningens roll i demokratin.
 
Folkbildningens forskningsdag, 27 september, online
Dagen arrangeras av Föreningen för folkbildningsforskning. I år tar vi oss an frågan om bildning i tider av kris. Vi utforskar gruppen och grupptänkandets betydelse, civilsamhällets roll och vad handlingskraft och resiliens kan vara.
 
Nationell konferens om folkbildningsforskning, 8-9 november, Jönköping
Mimers forskarkonferens 2022 kommer att genomföras den 8–9 november i Jönköping och i samarbete med Encell. Temat för årets konferens är livslångt lärande och folkbildning.

Ytterligare konferenser finns här.