SKR:s nyhetsbrev om Regional utveckling
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Vilka jobb behövs i framtiden - viktigt när gymnasieskolan förändras
 
Regionernas kunskaper om kompetensbehoven ska utnyttjas när planeringsunderlag för gymnasieskolan utformas. Och arbetsmarknadens behov ska i högre grad vägas in. Skolverket har fått regeringens uppdrag att ta fram regionala planeringsunderlag för dimensionering av gymnasial utbildning. Hur ska arbetet gå till och hur ska underlaget användas? Det vill SKR diskutera med Skolverket i kommande dialog kring uppdraget där deltar Anders Gunnarsson, med ansvarar för regionalt  kompetensförsörjningsarbete på SKR. 
Kontakta: Anders.Gunnarsson@skr.se

Utbildningsdepartementet - regionala planeringsunderlag
 
 
 
 
Regionala idrottsfrågor i fokus
 
SKR har startat ett nätverk där regionerna delar erfarenheter kring idrottsfrågor. Vid första mötet diskuteras bland annat kommunal samverkan i Region Jönköpings län och det nya idrottspolitiska programmet i Region Kronoberg. Intresserad och vill veta mer? Nils-Olof Zethrin är sammankallande i nätverket.
Kontakta: nils-olof.zethrin@skr.se
 
 
Översyn av kultursamverkansmodellen
 
Mats Svegfors har utsetts till särskild utredare och ska genomföra översyn av kultursamverkansmodellen. Syftet med översynen är att modellen ska utvecklas så att den i ökad grad kan bidra till kultur i hela landet och till att de nationella kulturpolitiska målen uppfylls. I översynen ska regionernas frihet och ansvar beaktas. Louise Andersson är expert i utredningen.
Kontakt: Louise.Andersson@skr.se
Utredningsdirektiv
 
 
Fördjupning 
 
 
Självstyrelse värd att värna?  
Går det att förena självstyre för kommuner och regioner med likvärdighetsprincipen? Finns det en konflikt mellan centrum och periferi?  Vilka är konsekvenser av Finlands reformering? Det är några av frågorna som åtta samhällsforskare diskuterar kring självstyrelsens utmaningar och potential i SKRs nya skrift. 
Ladda ner skriften: Självstyrelse  – värd att värna?

Snabbtänkt – reflektioner efter valet 2022
Snabb forskning finns det? Ja 10 dagar efter valet kommer närmare 100 forskare att bidra med reflektioner över årets val och valrörelse. Håll utkik!
Snabbtänkt med analyser, resultat och reflektioner

Klyftan mellan stad och land  vad menar vi egentligen?
"Om man låser in ett gäng landsbygdsforskare i ett rum och vägrar släppa ut dom innan dom kommit överens om vad 'landsbygd' är, så är risken att dom aldrig mer ser dagens ljus" Missa inte Josefina Syssners krönika som säger att landsbygden är helt värdelöst som analytiskt begrepp, i Dagens Arena.
Josefina Syssner är forskare inom lokal och regional utveckling vid Linköpings universitet.
Josefina Syssners krönika
 
 
Tipset
 

 
Att utveckla ett nytt ansvarsområde
Region Halland har fått ett förtydigat uppdrag av regeringen att ta fram en regional fysisk plan. Regionen växer kraftigt och det ställs stora krav på samordning för att klara målsättningarna för till exempel bostadsförsörjning och utbyggnad av kollektivtrafik. Följ regionens arbete kring samverkan och samplanering!
Regional fysisk planering i Region Halland
 
 
Mötesplatser
 
 
Människan, mötet och närmiljön 
Hur gör vi kloka vägval i en föränderlig tid? Hur skapar vi hållbar utveckling för att uppnå det folkhälsopolitiska målet om att alla ska ges samma möjlighet till god och jämlik hälsa?
När 20-21 september 2022
Var Conventum, Örebro 
Hur Mötesplats social hållbarhet
 
Innovationsveckan 2022
Innovationsveckan är unik: Den är lokal och nationell samtidigt! Veckan fokuserar på att dela smarta lösningar mellan olika delar av offentlig sektor. 
När  3-7 oktober 2022
Var  Webb-seminarium
Hur  Innovationsveckan 2022
 
Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2022
Arbetsmarknaden framöver - hur ska den se ut? Vad händer med kommuner och regioners framtida roll? Fokus för dessa dagar är förändringarna av arbetsmarknadspolitiken och dess följder.
När 25-26 oktober 2022
Var  Uppsala konsert och kongress
Hur  Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2022
 
Besöksnäringskonferens
Boka 30 november då blir det besöksnäringskonferens, mer info kommer.
 
Redaktör
Lisbet Mellgren
Sektionen för Lokal och regional utveckling
Lisbet.mellgren@skr.se
08-452 78 22

Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
Regional utveckling är ett nyhetsbrev från SKR för dig som vill veta vad som är på gång inom regional utveckling. Utkommer ca 10 gånger per år. Frågor och funderingar? Kontakta gärna mig
/Lisbet