Augusti 2022
 
 
Domar
 
 
EU-domstolen - om reserverade kontrakt till icke-vinstdrivande organisationer
Målet rörde spansk nationell lagstiftning som innebar att kontrakt om sociala tjänster till enskilda reserverades till organisationer utan vinstsyfte. Reserverade kontrakt till icke-vinstdrivande organisationer
 
 
Högsta förvaltningsdomstolen - mer om skadeprövningen i mål om överprövning
En leverantör som fått sitt anbud förkastat för att det inte uppfyllde ett obligatoriskt krav anses inte ha lidit skada trots att andra krav var bristfälligt utformade.
Förtydligande från Högsta förvaltningsdomstolen
 
Kammarrätten: det var rätt att utesluta anbudsgivaren eftersom denne gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i yrkesutövningen
En inköpscentral upphandlade trygghetslarm och uteslöt ett bolag från att delta i upphandlingarna med motiveringen att bolaget hade gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i yrkesutövningen i tidigare ramavtal.
Kammarrätten - uteslutning av leverantör
Övrigt
 
 
Nya regler om överprövningar trädde i kraft den 1 juli.
Anledningen till ändringarna är att effektivisera överprövningarna.
Andra lagändringar på gång
 
Kommande kurser och seminarier
 
 
Under hösten kommer vi bland annat att erbjuda:
  • Översiktskurs i offentlig upphandling, digital utbildning, heldag, den 13 september.
     
  • Säkerhetsskyddad upphandling, digitalt seminarium den 21 september, kl 9 - 10.
     
  • Överprövning och andra rättsmedel inom offentlig upphandling, digitalt seminarium den 8 november, kl 9 – 11,
     
  • Grundkurs i upphandlingsrätt, tre dagar på Högberga gård, den 6 – 8 december.
Det ges även möjlighet att beställa uppdragsutbildningar.
Kommande kurser och seminarier
 
Redaktör
Helena Henriksson
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se