Det här är ett nytt nyhetsbrev från Kompetenscenter välfärdsteknik som regelbundet kommer att utges under projekttiden 2020-2022.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Ny samlingsplats om välfärdsteknik 
 
Nu finns Kompetenscenter välfärdstekniks webbsidor samlade på skr.se/valfardsteknik. Syftet med webbplatsen är att underlätta för kommunerna i arbetet med att verksamhetsutveckla äldreomsorgen genom digitalisering. På skr.se/valfardsteknik finns stödmaterial, mallar och goda exempel som bidrar till att komma igång med arbetet och förstå nyttan med välfärdsteknik. 
skr.se/valfardsteknik
 
Välfärdsteknikdagen 2022 - utmaningar och vägen framåt mot en digital äldreomsorg
 
Kompetenscenters treåriga projekt avslutas den sista december i år. Därför arrangeraras en digital konferens den 1 december med inspirerande föreläsare som delar med sig av sina erfarenheter från projektet. Det kommer även att lyftas frågeställningar om vad som händer framöver. Hur ser utmaningarna ut för kommunerna, särskilt för vården och omsorgen? Vad krävs för vägen framåt mot en digital vård och omsorg?
Anmälan Välfärdsteknikdagen 1 december 2022
 
Informationssäkerhet för kommuner
 
Alla verksamheter är beroende av information för att kunna utföra sina uppdrag. Säker hantering av information är inget nytt inom äldreomsorgen men blir allt viktigare ju mer vi använder digitala lösningar. Därför har Kompetenscenter tagit fram en guide som sammanfattar processen för tillräckligt god informationssäkerhet. Under varje avsnitt finns även länkar till myndigheter och andra organisationer som tagit fram material i sammanhanget.

Kompetenscenter har även publicerat flera inspelade seminarier varav ett inspirationsseminarium där fyra modellkommuner berättar om sitt arbete med informationssäkerhet. Där kan du ta del av och visa materialet för ledningsgruppen, verksamheten eller kollegorna. Bland informationen ger vi exempel på hur du kan lyfta behovet av organisation, ansvar, roller och resurser till den kommunövergripande nivån.
Guide för tillräckligt god informationssäkerhet (PDF)Pdf, 453 kB.
Informationssäkerhet | Välfärdsteknik | SKR
 
Podd om e-Hälsokommunen Uppsala
 
Uppsala är en kommun som på ett metodiskt sätt byggt ut sin infrastruktur och gjort satsningar för att stärka brukares och medarbetares digitala kompetens. En kommun som ser tillgång till modern teknik som en fråga om demokrati och delaktighet – en självklarhet för alla. Texten är ett utdrag ur juryns motivering då Uppsala kommun utsetts till Sveriges e-Hälsokommun 2022. I det här avsnittet i Podden om välfärdsteknik får du höra mer om Uppsalas arbete och förändringsresa. 
Podden om välfärdsteknik avsnitt 20 om Uppsala e-Hälsokommun 2022
 
Elisabeth Bergström, ny projektledare, SKR
Jag brinner för att öka kunskap och delaktighet kopplat till välfärdsteknik inom äldreomsorgen. För att inkludera äldre i digitaliseringen behöver vi öka kunskapen om välfärdsteknik och samhällsviktiga tjänster. Därför driver jag frågan om digital inkludering på Kompetenscenter, där syftet är att samla stödmaterial för kommunerna.
Digital inkludering för seniorer
 
 
Nyheter från modellkommunerna
 
 
67 procent av Eskilstunas medborgare föredrar tekniska lösningar
En undersökning gjord på uppdrag av vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun visar att 67 procent (av personerna i undersökningen) helst vill få stöd av hjälpmedel och teknik som gör att de klarar sig själva, framför hjälp av andra personer. Resultatet av undersökningen används bland annat i satsningen Framtidens vård och omsorg 2035.
Fördjupad analys av medborgarenkät
 
Studie om välfärdsteknik och demens
Högskolan i Borås genomför en studie för att öka medvetenheten om välfärdsteknik för äldre personer med demens. Studien har ett särskilt fokus på arbetsterapeuter och förhoppningen är att fler kan introduceras till välfärdsteknik i ett tidigt stadium, redan när de får sin demensdiagnos. Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad bidrar med erfarenheter från olika satsningar kring digital teknik för äldre.
Studie om välfärdsteknik och demens
 
Lärande exempel
 
I SKR:s exempelbank finns tips om goda arbetssätt, projekt och utvecklingsarbeten i kommuner och regioner. Låt dig inspireras!
Hammarö hjälper sina invånare att komma igång med digitala tjänster
För att alla invånare ska kunna delta i det digitala livet behöver personer som inte förstår eller använder teknik, hjälp i vardagen. Hammarö kommuns lösning på utanförskapet blev en digital fixare som hjälper de äldre i behov av tekniskt stöd.
Lärande exempel digital fixare i Hammarö kommun
 
Gemensamma sakfrågor sammanförde kommuner från norr till söder
Nya former av samarbeten har skapats tack vare modellkommunernas medverkan i Kompetenscenter välfärdsteknik. Istället för att traditionsenligt samarbeta utifrån geografisk närhet så har sakfrågor och digitala arbetssätt gett nya möjligheter för kommuners utvecklingsarbete inom äldreomsorgen.
Lärande exempel nya former av samarbeten från norr till söder
 
Nyheter från myndigheter och andra organisationer
 
 
DIGG uppdaterar Vägledning i nyttorealisering
Nu har Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, uppdaterat Vägledningen i nyttorealisering. Syftet är att offentliga organisationer ska få en ökad förmåga att leda värdeskapande och behovsdrivet förändringsarbete genom tydligare rollfördelning, vilket i sin tur leder till bättre resultat.
Vägledning i nyttorealisering
 
Inera startar användarforum för nyttokalkyler
Under hösten startar Inera ett användarforum om nyttokalkyler för regioner och kommuner. Syftet med forumet är att utbyta erfarenheter och lärande exempel samt att hitta standarder för att tillsammans utveckla kalkylmodellen. Inera ordnar även tre digitala träffar. Vid första tillfället, 12 september, delar Region Östergötland med sig av erfarenheter från ett projekt med läkemedelsautomater.
Ineras användarforum och anmälan till digitala träffar
 
Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg invigt
Personer som får insatser från äldreomsorgen behöver få mer inflytande över sin egen vardag och stöd av personal med adekvat kompetens och erfarenhet. Dessutom behöver de stora skillnaderna i kvalitet över landet minska så att alla kan få en omsorg av god kvalitet. Därför startar Socialstyrelsen ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg på regeringens uppdrag.
Socialstyrelsens kompetenscentrum för äldreomsorg
 
Tillgång till personal avgörande för äldreomsorgen
SKR är positiva till många av förslagen i äldreutredningen som presenterades i juni. Statliga regleringar av bemanning riskerar dock att bromsa utvecklingen.
– Vi behöver stärka tillgången till personal, men vi kan inte lagstifta utifrån önsketänkande. Förslag om utökad bemanning som inte bygger på en analys om hur de kan realiseras kommer inte bidra till en bättre situation för de äldre, säger Greger Bengtsson, äldresamordnare på SKR.
Staten bör satsa på utbildning, utvecklade arbetssätt och samverkan
 
Anmäl aktiviteter till Innovationsveckan
Har din organisation eller verksamhet hittat nya arbetssätt eller smarta lösningar för en mer innovativ offentlig sektor? Då tycker vi att ni ska dela med er på Innovationsveckan. Konferensen pågår både digitalt och lokalt runt om i landet mellan 3 och 7 oktober. Registrera aktiviteter och bli en del av det gemensamma programmet.
Mer information och länk för att anmäla aktivitet, Innovationsveckan
 
Sökes – medicinteknik som främjar Nära vård
Har du tips på medicintekniska produkter som främjar omställningen till Nära vård, till exempel produkter som möjliggör diagnosticering, behandling och uppföljning utanför vårdinrättning eller produkter som kan användas för monitorering eller programmering av produkter på distans? I så fall kan du lämna ditt tips till TLV.
Medicinteknik som främjar Nära vård
 
Evenemang
 
 
14 sep kl 9.00 – 12.00
Digital inkludering i socialtjänsten
I ett alltmer digitalt samhälle blir frågan om digitalt utanförskap central. Hur kan vi gå mot ett mer digitalt samhälle för alla? Och vad innebär det att arbeta med digital inkludering i socialtjänsten? Under ett halvdags seminarium lyfter vi exempel från kommuner, myndighetsperspektivet och hur Danmark arbetar på området.
Sista anmälningsdag 13 september
 
29 sep kl 13.00 – 15.00
Erfarenhetsutbyte om välfärdsteknik – tema samverkan
Kompetenscenter bjuder in till en andra workshop i en serie som denna gång tar upp samverkan. Ta del av goda exempel från andra kommuner och dela med dig av egna erfarenheter.
Sista anmälningsdag 27 september
 
6 okt kl 13.00 – 14.30
Förändringsledning välfärdsteknik (repris) - motivation
Då förra seminariet blev populärt och många inte kunde delta, ordnar vi nu en repris av seminariet. Det här tillfället innehåller fördjupning till webbutbildningen "Förändringsledning - hur gör man". Under seminariet djupdyker vi i hur det går att skapa motivation i förändringsarbetet.
 
11 okt kl 13.00 – 14.30
Erfarenhetsutbyte om digital inkludering för seniorer
En workshop som riktar sig till dig som arbetar på mötesplatser för seniorer och som vill få inspiration till digitala aktiviteter. Du får även ta del av andras goda exempel och dela med dig av egna erfarenheter.
Sista anmälningsdag 7 oktober
 
Save the date
11 okt kl 10.00 – 12.00
Förändringsledning i små kommuner
Är din kommun medlem i Småkom – De små kommunernas samverkan? Vill du lära dig mer om förändringsledning och välfärdsteknik? Då ska du anmäla dig till ett seminarium om utmaningar och framgångsfaktorer för små kommuner. Seminariet handlar om införandet av nya arbetssätt inom digitalisering av äldreomsorgen. Mer information och anmälningslänk kommer i nästa nyhetsbrev.
Är din kommun medlem i Småkom?
 
27 okt kl. 13.30-14.30
Socialförvaltningens projektkontor för digitalisering - digitalt studiebesök i Luleå
I Luleå kommun finns det ett stort fokus på att förenkla vardagen för medarbetare och medborgare med hjälp av välfärdsteknik. Under studiebesöket berättar de medverkande om arbetet med utveckling och digitalisering.
Sista anmälningsdag 25 oktober 
 
Kompetenscenter välfärdsteknik
- trygghet och självständighet livet ut!
 
 
Hej!
Du har fått det här nyhetsbrevet, eftersom du valt att prenumerera eller deltagit i något av Kompetenscenters webbseminarier. Via nedanstående länk kommer du till tidigare nummer och kan bli direktprenumerant.
 
Redaktör 
 
Gabriella Flodén
08-452 79 86
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se 
08-452 70 00