Analysbrev från 2030-sekretariatet
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Ser brevet konstigt ut? Klicka här
Analys
Vi formtoppar efter valet
 
I grunden är detta en positiv valrörelse. Alla partier försöker på olika sätt göra det enklare för vanligt folk i hela landet att klara sin vardag, trots en orolig omvärld, stigande inflation och prisstegringar på mycket av det vi tar för självklart. Att många av förslagen inte rimmar särskilt väl med den akuta klimatsituationen vi befinner oss i, är naturligtvis en besvikelse, men går samtidigt att ta med viss ro.

Till den 11 september är det utspelens tid. Fetast möjliga trycksvärta, flest retweets och en upprörd debatt ingår i framgångskriterierna. Efter valet är läget ett annat. Då ska en regeringsöverenskommelse mejslas ut och hamras fram, förmodligen med viss möda, kanske under ganska lång tid och möjligen med flera statsministervändor innan vi har ett resultat. Sist tog det 134 dagar. Också landets 290 kommuner, våra landsting och regioner ska formeras och få sina nya majoritetsöverenskommelser; väl så viktigt eftersom vi vet att den svenska omställningen i många delar börjat i ledande kommuner.

För allt detta formtoppar vi på 2030-sekretariatet. Vår rapport Gör inte om, gör rätt är konkretiserandet av det 2030-mål för transportsektorn som sju av åtta riksdagspartier arbetat fram och står bakom. Alla vinner, inte bara de som har råd med en ny Tesla, har cykelavstånd till jobbet eller är digital nomads. Vi kompletterar rapporten med analys och inspiration från världens genom tiderna största klimatöverenskommelse, Bidens i USA, samt ett klimatreportage från landet med världens tuffaste klimatmål, Finland.

Våra indikatorer visar att 2030-målet kan nås om vi rappar på, internationella experter som energigurun Amory Lovins slår fast att det kan få global betydelse för klimatarbetet och kanske viktigast – många vägar och spår leder till målet. Vill en politisk majoritet göra mindre med gungorna, kan vi göra mer med karusellerna. Det enda som inte går är att sänka ambitionerna på ett område utan att höja någon annanstans.

Flera miljöorganisationer har granskat partierna inför valet. I podden Klimat for Dummies intervjuar vi samtliga om deras klimatpolitik. De åtta podcastavsnitten går att lyssna på från månadsskiftet, med efterföljande analys åt Supermiljöbloggen. Tillsammans avgör vi valet – den 11 september och de efterföljande dagarna, veckorna, månaderna och åren.

Mattias Goldmann
2030-sekretariatet
I fokus
Helhetsgrepp på transportmålet
 
Vilka pusselbitar behövs för att vi ska nå 2030-målet? Vilka sektorer behöver samverka och vilka insatser ger störst utväxling? Med åtta år kvar till måluppfyllelse, och trots konkreta styrmedel och initiativ som driver utvecklingen framåt, saknas en heltäckande handlingsplan. I samarbete med PROFU, Chalmers energiteknik och Energifosk tar 2030-sekretariatet ett helhetsgrepp på transportomställningen. I Almedalen samlades experter för att ge sina viktigaste pusselbitar för måluppfyllelse. Se hela seminariet här.
Utvalda nyheter
Utblick x4: Thailand, USA Finland, Frankrike
 
Finland har världens tuffaste klimatmål, hur ledande kommuner arbetar med transporterna granskar 2030 i en särskild rapport. Franska Grenoble är Europas Gröna Huvudstad 2022 vars arbete sammanställs av 2030 med inspirerande exempel för Sverige. 2030 ska 50% av alla fordon som säljs och tillverkas i Thailand vara eldrivna. År 2035 100%. Nu utformas styrmedlen för att nå målen på ett sätt som skiljer sig rejält från den svenska politiken, läs Glodmanns analys här. Samt, USA har beslutat om den största satsningen på grön mobilitet någonsin.
Nya indikatorer
 
2030 uppdaterar ständigt indikatorerna för 2030-måluppfyllelse, senast avseende kollektivtrafiken.
Tyskland: Succé för rabatterad kollektivtrafik
 
Priset på €9 i månaden 1 juni–31 augusti för all lokal och regional kollektivtrafik fick var tredje tysk att köpa biljett och kollektivtrafiken att nästan helt återhämta sig efter pandemin. Ungefär 25% av biljettinnehavarna hade inte eller nästan inte åkt kollektivt tidigare, 66%, uppgav 9-eurobiljetten som skäl, 60% använde biljetten för lokala resor på hemorten, knappt 10% gjorde resor som på över 100 km.
EU: Förnybart flygbränsle-krav
 
2025 ska 2% av allt flygbränsle vara förnybart, enligt EU-parlamentets beslut, 35% år 2040 och 85% år 2050. Bränslet får inte innehålla palmolja, palmfetter, soja eller sojaderivat. Det är en skärpning jämfört med kommissionens förslag, trialogförhandlas i höst och beslutas under svenska ordförandeskapet.
Laddning: Stockholm och vita fläckar
 
Stockholm parkering upphandlar under fyra år laddplatser för alla sina 10 000 p-platser, i Sveriges största laddupphandling. Statliga stödet för att täcka de ”vita fläckarna” för publika snabbladdare längs större vägar förlängs, med resterande 26 miljoner kr som kan finanseria hela investeringskostnaden för snabbladdare. Energimyndigheten har fått ansökningar för att bygga 414 ladd- och vätgastankstationer för tung trafik, på totalt 5,4 mdr kr mot utlysta 1,5. Ansökningarna kommer från samtliga län, beslut om vilka som får vad tas i närtid.
Oslo: Dieselbussar ut, el in
 
2023 får Oslo 320 nya elbussar, och de sista dieselbussarna fasas ut, fem år tidigare än planerat. Oslo siktar på att bli världens första utsläppsfria storstad senast 2030.