Fler väntar på åtgärder i vården men väntetiderna kortas
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
 
Fler väntar på åtgärder i vården men väntetiderna kortas
 
Fler patienter väntade på operation och behandling första halvåret 2022 jämfört med 2021. Samtidigt minskar medianväntetiderna för de som väntar och de flesta åtgärderna sker inom 30 dagar.

− Det är för många som väntar på operation och behandling. Även om mediantiden totalt sett minskat för de som väntar är det oroande att se att de patienter som nu väntat länge ökat, en grupp som växt under pandemin, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på SKR.
Fler väntar på åtgärder i vården men väntetiderna kortas
 
Utbetalning av medel till regionerna
 
Regeringen har gett Kammarkollegiet i uppdrag att betala ut omkring 700 miljoner kronor till regionerna. Medlen ska betalas ut i enlighet med överenskommelsen om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022, senast den 31 augusti 2022.
Utbetalning av medel till regionerna
 
Till minne av Ing-Marie Wieselgren
 
Ing-Marie Wieselgren var SKR:s samordnare för arbetet för psykisk hälsa och var en av de i Sverige med mest kunskap och längst erfarenhet inom områden psykisk hälsa, psykiatri och social omsorg. Hon var en nyckelperson i arbetet för att kraftsamla samhällets insatser för bättre psykisk hälsa.
Minnesurna Ing-Marie Wieselgren
Ing-Marie Wieselgren avliden efter knivdåd
Höj nivån på debatten - hot är aldrig ok
 
Nu får det vara nog. Ingen ska, på grund av sitt politiska engagemang, utsättas för regelrätta hot riktade mot sin person eller familj. SKR har under lång tid arbetat för att stärka förtroendevaldas trygghet och säkerhet. Inte minst sker det genom att vi tillsammans med regeringen ger stöd till kommuner och regioner. Men mer behöver göras - där alla aktörer tar sin del av ansvaret.
Höj nivån på debatten - hot är aldrig ok
 
Lisbeth Löpare-Johansson hedersdoktor vid LTU
 
Luleå Tekniska universitet har utsett Lisbeth Löpare-Johansson, nationell samordnare för nära vård vid SKR, till filosofie hedersdoktor med motiveringen att hon ”under många år arbetat för en mer personcentrerad, tillgänglig och jämlik vård och för införandet av nya arbetssätt inom vård och omsorg."
Lisbeth Löpare-Johansson hedersdoktor vid LTU
 
Seminarieserien "Glo och sno"
 
Arbetar du med frågor som rör kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa? Missa inte mötesplatsen "Glo och Sno" som är till för dig som arbetar med utveckling och förbättring och som vill dela med dig och lära av andra.

Den 29 september är temat hur din region/verksamhet kan använda resultat från Graviditetsenkäten.

Den 19 oktober är temat vården för kvinnor som utsatts för könsstympning.
Seminarieserien "Glo och sno"
 
Sex fakta om vården
 
Inom vissa områden är svensk hälso- och sjukvård världsledande. Inom andra områden behöver vi bli bättre. Här är sex fakta om vården inför valen. Det skriver Emma Spak, SKR.
Sex fakta om vården, Vårdbloggen
 
 
Tillgång till personal avgörande för äldreomsorgen
 
SKR är positiva till många förslag i äldreutredningen som syftar till att stärka vården och omsorgen för äldre. Statliga regleringar av bemanning riskerar dock att bromsa utvecklingen.
Tillgång till personal avgörande för äldreomsorgen
 
Nytt avsnitt i Nära Vård-podden
"Vi måste organisera oss efter personens behov!” I region Uppsala har man startat upp piloter på 17 vårdcentraler med fokus på att möta äldre personer med komplexa behov. Pia Leierdahl, projektledare, Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Region Uppsala, berättar om hur det är att införa projekt med fokus på breddinförande och uppföljning. 
Nytt avsnitt i Nära Vård-podden
 
Evenemang och kurser
 
 
13 september
Samtal om livsfrågor i grundskolan
Den 13 september arrangerar Kraftsamling för psykisk hälsas delarena ”Meningsskapande i vår tid” ett seminarium för att synliggöra hur den existentiella hälsan ingår som en naturlig del av den psykiska hälsan. Seminariet sprider kunskap och inspirerar till samtal om livsfrågor i grundskolan.
Samtal om livsfrågor i grundskolan
 
14 september
Nya föreskrifter om våld i nära relation
Vad innebär Socialstyrelsens nya förskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer för socialtjänsten och hälso- och sjukvården? Den 14 september bjuder SKR in till ett kostnadsfritt seminarium på temat.
Nya föreskrifter om våld i nära relation
 
14 september
Utbildning om vård- och insatsprogram psykisk hälsa och hedersrelaterat våld
Syftet med utbildningen är att tillsammans stärka lokala yrkesutövare med evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap i mötet med den som behöver stöd. Deltagarna lär sig använda www.vardochinsats.se och delta i fördjupande samtal och får stöd för fortsatt spridning.
Utbildning om vård- och insatsprogram psykisk hälsa och hedersrelaterat våld
 
15 september
Ledarskapsprogram Nära vård
SKR erbjuder dig som är chef, ledare eller förtroendevald ett ledarskapsprogram i Nära vård. Fyll på med kunskaper i att leda storskalig förändring där vi äger de komplexa frågorna tillsammans. Utbildningen sker under fyra tillfällen.
Ledarskapsprogram Nära vård
 
16 september
Levnadsvanor: utvärdering av riktade hälsosamtal
Under ett seminarium presenteras en ny rapport från nationellt programområde (NPO) levnadsvanor som visar att riktade hälsosamtal har haft positiva effekter. Riktade hälsosamtal har genomförts sedan mitten av 1980-talet.
Levnadsvanor: utvärdering av riktade hälsosamtal
 
19 september
Erfarenhetsutbyte om omhändertagande vid NP-problematik
SKR arrangerar ett seminarium med syfte att dela erfarenheter för att förbättra omhändertaganden vid NP-problematik. Målgruppen är personal inom offentligt drivna verksamheter i regioner och kommuner eller aktörer med ett helhetsuppdrag för regionen relaterat till neuropsykiatrisk problematik.
Erfarenhetsutbyte för förbättrat omhändertagande
 
20–21 september
Mötesplats social hållbarhet – nationell konferens
SKR och Folkhälsomyndigheten bjuder in till två inspirerande dagar där vi tar tillvara på det bästa med att ses fysiskt. Vi varvar interaktiva ”knytkalas” med aktuell forskning och seminarier. För dig som har en strategisk roll inom hållbar utveckling, sociala frågor eller samhällsbyggnad.
Mötesplats social hållbarhet - nationell konferens
 
4 oktober
Nära vård - Systemdesign och användardrivet utvecklingsarbete
Välkommen till Hälsolabbs fjärde seminarium om utvecklingsarbete för Nära vård. En ny rapport presenteras som beskriver erfarenheter och lärdomar från utvecklingsarbete för Nära vård i fyra piloter med fokus på användarcentrering och systemdesign.
Nära Vård - Systemdesign och användardrivet utvecklingsarbete
 
 
6 oktober
Introduktionsutbildning: Riskorienterat arbetssätt för att förebygga och förkorta sjukskrivningar
SKR:s utbildning ger deltagarna möjlighet att genomföra ett självtest för att kartlägga nuläget i sin organisation och se vilka verktyg och metoder som kan vara en förstärkning.
Introduktionsutbildning: Riskorienterat arbetssätt
 
18 - 19 oktober
Stärk strategiska kompetenser genom tvärsektoriell samverkan
Stärk dina strategiska färdigheter för att inspirera och involvera många olika aktörer i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för jämlik hälsa. Kursen baseras på lokala och regionala erfarenheter, pedagogik och organisationsteorier.
Stärk strategiska kompetenser genom tvärsektoriell samverkan
 
27-28 oktober
Funktionshinder i tiden 2022
SKR:s och Socialstyrelsens återkommande konferens om aktuella funktionshinderfrågor hålls i år på hotell Clarion Skanstull i Stockholm. Under de två dagarna blandas föreläsningar, workshops och seminarier.
Funktionshinder i tiden 2022
9 november
Nära vårds framtidsdag
Varmt välkommen till en dag där vi delar erfarenheter och lär av varandras görande i omställningen till morgondagens Nära vård. Fokus ligger på vilken framtid vi vill skapa och hur vi tar oss dit.
Nära vård – en framtidsdag
 
12 december
Nya tag med barnrättsarbetet inom hälso-och sjukvården samt tandvården
Konferensen lyfter fram goda exempel på hur hälso- och sjukvården samt tandvården kan arbeta barnrättsbaserat på en mängd olika sätt.
Nya tag med barnrättsarbetet
 
 
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00