Höj nivån i valdebatten
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Höj nivån i valdebatten 
 
SKR är som medlemsorganisation en röst för de över 40 000 förtroendevalda i regioner och kommuner. Vi får höra många vittnesmål om hur hotet och hatet tar sig uttryck. Den här sommaren tvingades vi uppleva hatet och våldet på nära håll, när vår medarbetare brutalt höggs ned i Visby under Almedalsveckan. Det uppskruvade hatet drabbar den som på olika sätt har ett publikt uppdrag.
Det skriver SKR:s arbetsutskott på Aftonbladet Debatt. 
Höj nivån på debatten - hot är aldrig ok
 
Kompetensförsörjningen är välfärdens största utmaning
 
Efterfrågan på att leverera kvalitativa välfärdstjänster ökar samtidigt som det inte finns tillräckligt med personal med rätt kompetens. Det är dags att sluta föra fram förenklade och kortsiktiga lösningar på komplexa problem och bygga debatten på fakta. Det skriver SKR:s ställföreträdande ordförande Carola Gunnarsson och förhandlingsdelegationens ordförande Joakim Larsson i en debattartikel i Dagens Nyheter.
Välfärdsbehoven ökar samtidigt som färre kan göra jobbet
 
Olika förutsättningar kräver olika insatser i skolan
 
I tre av fem kommuner minskar befolkningen i arbetsför ålder och konkurrensen om arbetskraften kommer vara stor framöver. Att behålla och ta vara på befintlig kompetens är därför en viktig del av lösningen. Det lokala arbetet i kommunen och i skolan är helt avgörande, liksom samarbetet mellan arbetsgivare och fackliga organisationer.
Det skriver Caroline Olsson, avdelningschef SKR, i ett blogginlägg. 
Arbetsgivarbloggen
 
Välfärdens krigs- och beredskapsavtal har uppdaterats
 
Coronapandemi, krig i Europa och en svensk NATO-ansökan har på kort tid förändrat synen på Sveriges försvars- och beredskapsförmåga. 
– Välfärdstjänster som sjukvård, räddningstjänst, skola, dricksvattenförsörjning, äldreomsorg, transporter av mat och människor är bärande delar i Sveriges totalförsvar. Avtalet reglerar arbetstider och arbetsvillkor för alla medarbetare som behöver fortsätta leverera välfärd även i händelse av krig, säger Jeanette Hedberg, förhandlingschef SKR.
Uppdaterat kollektivavtalet för krigs- eller beredskapstillstånd
 
Tillgång till personal avgörande för äldreomsorgen
 
SKR är positiva till många förslag i äldreutredningen. Statliga regleringar av bemanning riskerar dock att bromsa utvecklingen. 
– Vi behöver stärka tillgången till personal inom äldreomsorgen, men vi kan inte lagstifta utifrån ett önsketänkande. Förslag om utökad bemanning som inte bygger på en analys om hur de kan realiseras kommer inte bidra till en bättre situation för de äldre, säger Greger Bengtsson, äldresamordnare på SKR.
SKR:s kommentar på statlig äldreutredning
 
SKR informerar
 
 
Peter Danielsson ny ordförande på SKR
Peter Danielsson är SKR:s nya ordförande sedan 1 augusti.
Han har varit ledamot i styrelsen för SKR sedan 2015 och kommer närmast från Helsingborgs stad där han varit kommunstyrelsens ordförande. 
Peter Danielsson vald till SKR:s ordförande
 
Palle Lundberg ny VD på SKR
SKR:s styrelse har beslutat att anställa Palle Lundberg som ny vd. Palle Lundberg har en omfattande erfarenhet från chefspositioner i flera kommuner och organisationer. Han är sedan 2011 stadsdirektör i Helsingborgs stad. Palle tillträder den 1 oktober. 
Palle Lundberg vald till vd på SKR
 
Kurser och konferenser
 
 
Vem vågar vara politiker?
SKR anordnade ett seminarium under Almedalsveckan om förtroendevaldas utsatta situation och hur hot och hat påverkar demokratin. Se seminariet i efterhand.
SKR:s seminarier Almedalen
 
Diskriminering i arbetslivet (13 september)
Välkommen till en digital kurs om diskrimineringslagen, med fokus på arbetsgivarens ansvar att förhindra och förebygga diskriminering i arbetslivet. Sista anmälningsdag är 6 september.
Jag vill anmäla mig
 
Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv (21-22 september)
SKR erbjuder en kurs i frågor runt rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Kursen syftar till att ge kunskaper om arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet utifrån de olika regelverken som styr detta. Kursen genomförs på en konferensanläggning i centrala Stockholm. 
Jag vill anmäla mig
 
Beräkningar i AB (27 september)
SKR erbjuder en kurs med syfte är att ge en fördjupad kunskap i Allmänna Bestämmelsers beräkningssätt för ersättningar och avdrag. Kursen sker i föreläsningsform på Saturnus konferens i Stockholm. Sista anmälningsdag är 30 augusti. 
Jag vill anmäla mig
 
Välfärdens kompetensförsörjning (8 november)
Välkommen till en konferens om välfärdens kompetensförsörjning den 8 november. Du kommer få med dig inspiration och konkreta exempel på hur vi kan möta kompetensutmaningen i kommuner, regioner och kommunala bolag. Delta på plats i Stockholm eller digitalt på förmiddagen.
Jag vill anmäla mig
 
Lästips!
 
 
Mer innovationsförmåga behövs 
(Adda kompetens)

En innovativ och samverkande offentlig sektor är avgörande för att vi ska kunna adressera samhällsutmaningarna och nå målen i Agenda 2030. Kommuner och regioner behöver stärka sin innovationsförmåga för att möta välfärdens utmaningar.
Fler utbildningsinsatser för välfärdens medarbetare
 
Så blir du lyckligare och mer produktiv på  jobbet 
(Suntarbetsliv)

Är människor som är lyckliga på jobbet också mer produktiva? Svaret är ja, enligt två välrenommerade forskare. Men vad är då viktigast för att bli lycklig på jobbet? 
Så blir du lyckligare på jobbet
 
Info från redaktionen
 
 
Det här nyhetsbrevet för arbetsgivare, HR och personal har cirka 3200 prenumeranter. Vi välkomnar fler! Tipsa gärna dina kollegor via knappen längst ner på sidan.

SKR har fler nyhetsbrev inom olika sakområden som du kanske också vill prenumerera på, inom bland annat vård och hälsa, skola och förskola samt socialtjänstområdet. 
Periodiska utskick, nyhetsbrev från SKR
 
Redaktör
Dena Akaber
dena.akaber@skr.se

Tidigare nyhetsbrev
SKR Arbetsgivarfrågor
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00