Läs här om ändrade öppettider på ÅVC Eslöv, ÅVC Hörby och ÅVC Höör och mycket mer...
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Innehåll i detta nummer
 

Nya öppettider ÅVC på Eslöv, Hörby och Höör
Sök tömningsdag på vår hemsida genom att skriva adress
Faktura via Kivra
MERAB-regionens plockanalys 2022 - Matavfall och textil i restavfallet
Insamling av returpapper
Låt oss hjälpa er med ert grovavfall!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Sök tömningsschema på adress
Nu kan du söka på nästa tömningsdag direkt på MERABs hemsida www.merab.se
Så här gör du
 
1. Skriv in adress och gatunummer i fältet!
2. Vänta så dyker en lista med förslag upp. Du behöver inte skriva in orten. 
Klicka på Ladda ner PDF!
3. Hämtningschema för kommande datum för avfallstömning laddas ner som PDF.
 
Faktura via Kivra
Utskick av våra fakturor kommer i fortsättningen att även göras via Kivra. Vi som ett miljöföretag vill minska våra pappersutskick ytterligare.
 
Har du redan e-faktura eller faktura via e-post idag, påverkas du inte av denna förändring.

Kivra är en digital brevlåda som ersätter pappersdokument. Som användare får du smidigt dina försändelser från oss samt andra företag och myndigheter som är anslutna till tjänsten in i ditt arkiv, där de sedan lagras.
 
Om du vill börja använda Kivra, besök deras hemsida www.kivra.se eller ladda ner deras app för att skapa ett konto. När det är dags för fakturautskick kommer du att få dina fakturor till Kivra istället för per post.
 
Vill du inte få dina fakturor från oss till din Kivra ska du själv avanmäla det via Kivras app eller på deras hemsida.
 
MERAB-regionens plockanalys 2022
Matavfall och textil i restavfallet
Från plockanalysen framkom att det var mycket matavfall som slängdes i restavfallet som istället kunde bli biogas. Vi såg en tendens från plockanalyserna att hushållen sorterar förpackningar med matavfall i restavfallet. Matavvfall skall sorteras ut och bli sedan till både biogas och till gödningsmedel.
 

Från plockanalysen såg vi också att alldeles för mycket textil slängdes i restavfallet. Textilier, även trasiga ska lämnas på återvinningscentralen i behållarna för textiler.Vad händer med textilerna:

• En del kommer att sorteras ut för återanvändning, d v s säljas vidare som secondhand
• En del kommer att rivas isär och bli till stoppning eller kompositmaterial inom industrin⁠.
Textilavfallet ersätter då annan råvara vilket är bra och eftersträvansvärt ur miljösynpunkt.

Dessutom är materialåtervinning en bättre lösning än förbränning för nästan alla fibrer och oavsett återvinningsmetod även om miljöbesparingen kan variera beroende på material och på vilket material som det återvunna materialet ersätter.
 
Tänk på att lämna era gamla prylar och möbler till Emmaus som samlar in detta i återbrukscontainrarna på Återvinningscentralerna i Eslöv, Höör och Hörby.

Prylarna och möblerna säljs eller går som materialstöd till krigsdrabbade länder. I återbrukscontainern kan man lägga alla typer av prylar som kan användas igen.


Tack för att du bidrar till återanvändning!
 
 
Insamling av returpapper
 
Från och med 1 januari 2022 ansvarar kommunerna för insamling av returpapper utifrån ett beslut av regeringen.

I Eslöv, Höör och Hörby kommun gäller följande:
Insamling framöver sker som tidigare fastighetsnära i 4-fackskärl eller hela kärl i flerfamiljshus och på Återvinningscentralerna i Eslöv, Löberöd, Marieholm, Stehag, Hörby och Höör.

Det betyder att tidningar inte längre kan lämnas vid ÅVS, återvinningsstationerna, där förpackningar samlas in.
 
 
Låt oss hjälpa er med ert grovavfall!
 
Har du inte själv möjlighet att lämna ditt grovavfall vid någon av våra återvinningscentraler? Inga problem! Du kan beställa hämtning av till exempel, möbler, kyl/ frys med mera av oss på MERAB.