Kinafonder i toppen och fastighetsfonder i botten under juni månad
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Fondkommentar juni: Rekordsvagt första halvår. Men är botten nu nådd?
 

Första sommarmånaden är nu över och i och med det byter vi även halvår. Trots härligt sommarväder så har det varit en kall månad på börsen där breda stockholmsindex tappade nästan 12 procent. Summerar vi första halvåret så ger samma index en negativ avkastning på 29,2 procent.

Under månaden har både Riksbanken och amerikanska centralbanken FED höjt räntan med 0,5 procent respektive 0,75 procent. Reporäntan ligger nu på 0,75 procent. FED använder sig inte av en fast ränta utan ett ränteintervall och den ligger nu på 1,5 - 1,75 procent.’

Den amerikanska börsen har även den tappat under månaden men inte lika kraftigt. Under juni föll indexet S&P 500 med 3,9 procent räknat i SEK och 8,3 procent räknat i USD. Sammanfattat för första halvåret sjönk indexet med 9,5 procent räknat i SEK och 20 procent räknat i USD, vilket är det sämsta första halvåret för indexet sedan 1970.

För att få en helhetsbild av det globala läget kan vi titta på indexet MSCI World som under månaden tappade 4,3 procent räknat i SEK och 8,7 procent räknat i USD. Siffrorna för första halvåret landar på minus 10 procent räknat i SEK och minus 20,5 procent räknat i USD. Den stora skillnaden på halvårsavkastningen visar tydligt hur svag den svenska kronan blivit under perioden där den tappat cirka 10 procent mot dollarn. Det är ett relativt vanligt scenario vid oroliga tider på grund av att många investerare ser den amerikanska dollarn som en så kallad ”safe haven” och därför allokerar om sina placeringar från andra valutor till just dollar. Detta är också en av anledningarna till att svenska börsen drabbats hårdare än många andra. Svenska börsen har varit gynnsam länge och lockat stora flöden från utländska investerare, som nu flyttat sina placeringar till USA och dollar.

Läs hela fondkommentaren
 
Kinafonder i toppen och fastighetsfonder i botten under juni månad
 

Det har varit ännu en månad där världens börser visat röda siffror och de flesta fonder har haft negativ avkastning. Men det är stora skillnader mellan de bästa och sämsta fonderna. Avkastningen mellan vinnarna och förlorarna landar på hela 50 procentenheter. Tittar vi på månadens bästa kontra sämsta fonder hittar vi nästan uteslutande kinafonder i toppen och fastighetsfonder i botten. Det är inte ofta topplistorna så tydligt visar uteslutande en kategori av fonder vilket tyder på att något utöver det vanliga har hänt med dessa sektorer/regioner.

Läs mer
 
Aktiva Fondportföljer
Utveckling för våra Aktiva Fondportföljer senaste månaden:

Aktiv Defensiv: -2,58 %
Defensiv mixindex: -1,31 %

Aktiv Balanserad: -2,25 %
Balanserad mixindex: -2,16 %

Aktiv Offensiv: -2,34 %
MSCI World: -4,33 %

Aktiv Tillväxt: -2,07 %
MSCI EM: -2,20 %


(Siffror per 31/6, 30 dagar bakåt, innan avgifter)
 
 
 
Bästa/Sämsta fond
Månadens bästa fond
Templeton China A(acc)USD +25,81%
 
Månadens sämsta fond
Carnegie Fastighetsfond Norden A -24,88%
 

Avkastning per 2022-07-01, 30 dagar bakåt
Se våra topplistor här
 
Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Fondandelars värde kan såväl öka som minska och som investerare kan man förlora det investerade kapitalet. Värdet av fondandelarna kan öka och minska till följd av förändringar i växelkursen för den valuta fonden är noterad i.