Mer nytt i lagstiftningen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Läs på webben | Vidarebefordra | Avregistrera | avfallsverige.se | Prenumerera
Nya förpackningsförordningen sammanfattas
 
Avfall Sverige har nu summerat de centrala delarna av den nya förordningen om producentansvar för förpackningar, med fokus på det kommunala insamlingsansvaret. I ett längre dokument lämnas även kommentarer.
 
Som anställd hos någon av Avfall Sveriges medlemmar
kan du prenumerera på nyhetsbrevet HELT GRATIS. 
Maila till info@avfallsverige.se
En del av sommarens nya lagstiftning
 
Förutom förpackningsförordningen har ett antal andra förordningar och miljöbalken ändrats de senaste dagarna. Flera ändringar kan kopplas till propositionen Ordning och reda på avfallet, till anmälnings- och tillståndsplikt samt engångsplast.

Läs mer
Ge plats för soporna i bioekonomistrategin
 
Regeringen har nyligen inlett arbetet med att ta fram en nationell bioekonomistrategi. Men i utredningsdirektiven saknas en viktig sektor som kan bidra till att säkra Sveriges tillgång till fossilfri energi, skriver Tony Clark, vd för Avfall Sverige i Altinget.

Läs hela debattartikeln
Skolnätverket ses igen
 
Västerås bjuder in till nästa möte i nätverket för skolinformation. Det blir speed dating, besök på Gryta avfallsstation och Återvinnarhuset samt en titt på återinvigda biogasanläggning. Och så förstås utbyte av en massa goda idéer.
När: 7–8 september

Läs mer och anmäl dig
Kontakta Josefin för att gå med i nätverket
Semesterstängt hos Avfall Sverige
 
Avfall Sveriges kansli håller semesterstängt vecka 29–31, det vill säga 18 juli till 5 augusti.
 
Vi önskar alla en riktigt skön sommar!
 
 
Avfall Sverige utbildning och konferens
 
Grundkurs inom energiåtervinning
 
När: 26–28 september
Var: Malmö

Här ges erfarenhetsutbyte och en ökad förståelse om hur du kan minska miljöpåverkan, öka vinsten från er panna och påverka säkerhetskulturen på din arbetsplats. Kursen vänder sig till personal inom drift, underhåll, miljö, arbetsmiljö, bränsle, kvalitet eller administration och kommunikation.

Läs mer och anmäl dig
Personal vid ÅVC
 
När: 28–29 september
Var: Umeå

Här ges en fördjupning i några av de viktigaste frågorna som rör ÅVC, och vad man behöver tänka på som ÅVC-personal i sitt dagliga arbete. Målet är att kursen ska ge kunskaper som bidrar till att ge en säkrare arbetsmiljö samt bättre hantering av avfall och bemötande av besökare på ÅVC.

Läs mer och anmäl dig
Enskilda avlopp – aktuella frågpr
 
När: 28 september
Var: Uppsala

En temadag om framtida utmaningar och möjligheter för insamling, behandling och avsättning av slam från enskilda avlopp. Samverkan avfall/VA och deltömning med enfacksbil är frågor som tas upp.

Läs mer och anmäl dig
Nordic Biogas Conference
 
När: 4–5 oktober
Var: Linköping

Ett tillfället för biogasintresserade från hela världen att samlas för att ta del av den nordiska modellen för biogasproduktion. Bland talarna finns ledande experter från industrin, organisationer och akademin.

Läs mer och anmäl dig
Bli förebyggande-coach
 
När: 5–6 oktober
Var: Järfälla

Kursen är uppbyggd kring flera verktyg, med fokus på en metod för att förebygga avfall i kommunal verksamhet, men metoden är även användbar för andra verksamheter.

Läs mer och anmäl dig
Konsumera hållbart
 
När: 25–26 oktober
Var: Stockholm

Hur får vi våra kommuninvånare att konsumera och leva hållbart? Hur kan vi arbeta för att öka livslängden på produkter? Detta och mycket mer får vi höra mer om vid temadagarna om kommunikation.

Läs mer
Avfallslagstiftning, fördjupning
 
När: 26–27 oktober
Var: Umeå

Kursen ger en djupdykning i relevant lagstiftning och rättspraxis med anknytning till det kommunala avfallsansvaret samt konstruktion av avfallsföreskrifter.

Läs mer och anmäl intresse
Grundkurs avfallsanläggningar
 
När: 8–9 november
Var: Plats meddelas senare

Hår får du en helhetsbild av arbetet och de verksamheter som bedrivs på en modern avfallsanläggning. Erfarenhetsutbyte och utveckling av kontaktnät är viktiga inslag.

Läs mer och anmäl intresse
Grundkurs avfallsplanering
 
När: 23–24 november
Var: Nykvarn

Gör avfallsplanen till ett bättre och mera aktivt verktyg i arbetet för ett hållbart samhälle. Här lär du dig också revidera en kommunal avfallsplan och vi tittar på Naturvårdsverkets förändrade föreskrifter.

Läs mer och anmäl intresse
Grundkurs avfallsekonomi
 
När: 29 november

Här är on line-kursen för avfallsansvariga som vill lära mer om ekonomi, och för ekonomer som vill fördjupa sig i avfallsekonomi. Kursen tar upp redovisningsfrågor med särskild inriktning mot självkostnadsprincipen.

Läs mer och anmäl intresse
Certifiering av biogödsel
 
När: under hösten
Var: Plats meddelas senare

Sedan 1999 kan tillverkare av biogödsel kvalitetscertifiera sin produkt (SPCR 120). Enhetliga krav och oberoende kontroll ska ge slutprodukten hög kvalitet och stor trovärdighet. Denna on line-kurs ger praktisk vägledning i hur man uppnår de krav på kvalitet och kontroll som ställs.

Läs mer och anmäl intresse
Hantering av hushållens farliga avfall vid ÅVC
 
När: under hösten
Var: Plats meddelas senare

Denna grundkurs för ÅVC-personal ger kunskap och motivation för en säker hantering av hushållens farliga avfall. Faktagenomgång varvas med praktiska övningar på en ÅVC.

Läs mer och anmäl intresse
Branschen rekryterar
 
 
Renhållningen Kristianstad: kommunikatör
 
Ansök senast 8 juli Läs mer
 
Tyresö: avfallsstrateg
 
Ansök senast 31 juli  Läs mer
 
Täby kommun: två avfallsplanerare
 
Ansök senast 14 augusti Läs mer
 
Telge Återvinning: Account manager
 
Ansök senast 31 augusti  Läs mer
 
SRV återvinning: Projektledare IT
 
Löpande rekrytering  Läs mer