Förtydliga ansvaret för förtroendevaldas utsatthet
 
Ansvaret för förtroendevaldas trygghet och säkerhet behöver ses över. SKR föreslår i en skrivelse till civilministern att regeringen förtydligar ansvaret i kommunallagen.
− Undersökningar och vittnesmål tyder på en allt hårdare samtalston mot förtroendevalda, vilket är helt oacceptabelt, säger Carola Gunnarsson, ställföreträdande ordförande för SKR.
Kommuners och regioners befogenheter behöver bli tydligare
 
Vd-krönika
 
 
Lärorikt och lyhört i årets Almedalen
 
I år äger Almedalsveckan återigen rum i Visby, efter två pandemiår med diskussioner i digital form. SKR har varit på plats med två intressanta seminarier i egen regi och medverkar därtill i nästan hundra andra samtal och seminarier.
 
Peter Danielsson nominerad till ny ordförande för SKR
 
Peter Danielsson har nominerats av Moderaternas valberedning till ny ordförande för SKR. SKR:s styrelse tar ställning till förslaget vid ett extra sammanträde under juli.
Ny ordförande för SKR nominerad
 
Staten kartlägger samverkan med regioner och kommuner
 
Regeringen uppdrar till en utredning att kartlägga statens samverkan med kommuner och regioner och att se över reglerna för digitala politiska möten. SKR vill se förbättringar på båda områdena.
Bristen på formaliserade samråd kritiserat av Europarådet
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av kriget i Ukraina
SKR följer utvecklingen nära och har fortlöpande kontakt med myndigheter med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. SKR tar även fram information som särskilt rör kommuner och regioner med anledning av situationen och hur den påverkar Sverige.
Information om SKR:s arbete med anledning av kriget i Ukraina
 
Välfärdsbehoven ökar samtidigt som färre kan göra jobbet
Det är dags att sluta föra fram förenklade och kortsiktiga lösningar på komplexa problem. I en debattartikel i Dagens Nyheter uppmanar SKR till att bygga debatten om kompetensutmaningen på fakta. Det skriver Carola Gunnarsson, SKR:s ställföreträdande ordförande, och Joakim Larsson, ordförande i SKR:s förhandlingsdelegationen.
Tiotusentals fler anställda i välfärden är inte realistiskt
 
Glöm inte kommunerna och regionerna när civila försvaret rustas
Om regeringen menar allvar med att stärka Sveriges totalförsvar måste den ge kommuner och regioner rätt stöd och förutsättningar att lyckas. Det riskerar annars att bli som i den haltande kedjan i rättssystemet. Det skriver Carola Gunnarsson, ställföreträdande ordförande för SKR, i en debattartikel i Dagens Samhälle. 
Ett välfungerande civilt försvar behöver kommuner och regioner
 
Regeringens lagförslag om brottsförebyggande arbete ett slag i luften
Ett förebyggande arbete är avgörande för att Sverige ska komma till rätta med dagens omfattande brottslighet. Alla delar av samhället måste hjälpas åt. Men kommunerna behöver rätt verktyg, inte lagstiftning och fler statliga pekpinnar. Det skriver Carola Gunnarsson, ställföreträdande ordförande för SKR, i en debattartikel i Sydsvenskan. 
Sveriges 290 kommuner har helt olika förutsättningar
 
Titta på SKR:s Almedalsseminarier
Under årets Almedalsvecka anordnade SKR två seminarier, om uppbyggnaden av det civila försvaret och om problematiken med hot och hat mot förtroendevalda. Inspelningen av seminarierna "Hur ska Sverige stärka det civila försvaret?" och "Vem vågar vara politiker?" finns nu tillgängliga att titta på i efterhand.
Ta del av SKR:s seminarier från Almedalsveckan
 
Bloggar från SKR
 
 
Anvisningstal, personaltäthet och styrränta påverkar ekonomin
Ersättning för skyddsbehövande från Ukraina, nya äldreomsorgslagen och höjning av styrräntan. Där har ni ingredienserna till mitt sista blogginlägg innan sommarsemestern tar vid. Det skriver Annika Wallenskog, SKR:s chefsekonom. 
Ekonomibloggen
 
Nytt från omvärlden
 
 
Ansvar för boende till skyddsökande från 1 juli
Migrationsverket har tagit fram en fördelningsnyckel utifrån det nya regelverket om mottagande av personer som har flytt från Ukraina. Sedan 1 juli anvisar Migrationsverket kommuner som ska ordna boende för personer som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. 
Information om fördelningsnyckel och ersättning till kommuner
 
Fortsatt ökning av bekräftade covid-19-fall 
Folkhälsomyndigheten rapporterar att antalet fall av covid-19 i Sverige ökar sedan några veckor tillbaka. Ökningen av smittade förväntas fortsätta vilket gör att myndigheten även beräknar att belastningen på vården kan öka under sommaren.  
Smittspridningen av covid-19 ökar
 
Kommunen får ansvaret för att samla in förpackningsavfall
Regeringen har beslutat om nya regler för förpackningsavfall. Från 2024 får kommunerna ansvaret för att samla in förpackningsavfall från hushållen och fastighetsnära insamling ska införas senast 1 januari 2027. Från 2026 ska kommunerna samla in förpackningsavfall även på större torg, parker och vissa andra platser utomhus. Kostnadsansvaret ska fortsatt ligga hos förpackningsproducenterna.
Beslut om sortering av förpackningsavfall
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Marie Lindström

Nästa nummer kommer 23 augusti.
Trevlig sommar!
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00