Läs vår Halvårsrapport för 2022
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Juli 2022
 
Halvårsrapport 2022
Utmanade start på 2022 – men framtidstron är intakt!
Under inledningen av 2022 öppnade stora delar av världen upp efter Covid-19, men den lättnaden ersattes tyvärr snabbt av Rysslands invasion av Ukraina samt en global inflations- och räntefrossa. Så här långt har året varit fyllt av utmaningar, förutom geopolitiskt även fortsatt vad gäller att balansera såväl penning- som finanspolitik. Att finansmarknaderna skyr osäkerhet är väl känt och det syns tyvärr även tydligt på hur aktie- och räntemarknaderna har utvecklats så här långt i år. Även om våra fonder över lag klarat sig relativt bra jämfört med marknaden så är det svårt att vara tillfreds. Men när såväl samhälle som näringsliv återigen finner ett nytt normaltillstånd finns goda förutsättningar för en positiv utveckling. Fram till dess måste vi tyvärr räkna med att det kommer att vara fortsatt stökigt på de finansiella marknaderna.

På Spiltan Fonder är vi realistiska framtidsoptimister, men med det sagt tar vi självklart intryck av vår omvärld. Vi följer omvärldshändelserna noga och ser kontinuerligt över de bolag vi har investerat i så att vi känner oss långsiktigt trygga med innehaven i samtliga våra fonder. Vi har sedan starten 2002 valt att - och kommer fortsatt att - fokusera på det vi kan påverka själva; det vill säga att välja rätt bolag att investera i. Det har över tid visat sig vara en framgångsrik strategi.

Som fondsparare är det på samma sätt lika viktigt att fokusera på det du själv kan påverka; att välja fonder utifrån din egen sparhorisont och riskvillighet, då den valda risknivån över tid avgör möjlig avkastning. Givet att du har gjort ett välgrundat och medvetet val av fond att spara i är det centralt att helt enkelt våga lita på det beslut du har tagit. Det kallar vi på Spiltan Fonder att ha ekonomiskt självförtroende.
Play movie
Erik Brändström, Investeringsansvarig på Spiltan Fonder,
kommenterar första halvåret 2022.
Aktie- och räntefonder eller Enkel
Vi erbjuder fonder i olika riskklasser och såväl aktie- som räntefonder. Tänk på att du kan kombinera våra fonder för att bygga din egen fondportfölj utifrån vilken risk du vill ta i ditt sparande. Ett enkelt alternativ som sköter sig själv är vår fond Spiltan Enkel, ett färdigt paket med fonder för ditt långsiktiga sparande. Två kom ihåg; det är bra att åtminstone halvårsvis se över sitt sparande för att se till att risknivån är rätt och ett månadssparande är alltid rätt att komma igång med.

Framgångsrik och prisbelönad fondförvaltning sedan 2002
I denna halvårsrapport och på vår hemsida kan du ta del av fondernas utveckling, du kan även läsa mer om vår investeringsfilosofi, investeringsprocess och hur ansvarsfulla investeringar är en integrerad del av vår förvaltning.

Avslutningsvis vill vi välkomna alla nya andelsägare och skicka ett stort tack till er alla som redan sparar med oss. Ingen kan garantera något för framtiden, däremot kan vi garantera att vi gör allt för att samtliga våra fonder ska ge en långsiktigt god avkastning. Tack för förtroendet att vi får förvalta ditt kapital. Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss på telefon: 08-545 813 40 eller e-post: fonder@spiltanfonder.se.

Med vänliga hälsningar,
Spiltan Fonder
 
Halvårsrapport 2022
 
Nedan hittar du fondrapporterna för första halvåret 2022 för respektive fond. I den fullständiga rapporten kan du även läsa om vår investeringsfilosofi, hur vi investerar ansvarsfullt och hur det fungerar när man är kund hos Spiltan Fonder.
Aktivt förvaltade aktiefonder:

Spiltan Aktiefond Stabil:
En defensiv Sverigefond

Spiltan Småbolagsfond:
En fokuserad småbolagsfond

Spiltan Aktiefond Småland:
Sparande med Gnosjöanda

Passivt förvaltade aktiefonder:

Spiltan Aktiefond Investmentbolag:
Smartare än index

Spiltan Globalfond Investmentbolag:
En smart globalfond
Aktivt förvaltade räntefonder:

Spiltan Högräntefond:
En flexibel företagsobligationsfond

Spiltan Räntefond Sverige:
En kort företagsobliagtionsfond

Fond-i-fond:

Spiltan Enkel:
Lösningen för ditt långsiktiga sparande
 
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas från Spiltan Fonder, Tel: 08-545 813 40 eller hämtas under: www.spiltanfonder.se.