EU-parlamentet vill skärpa utsläppshandeln
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Läs på webben | Vidarebefordra | Avregistrera | avfallsverige.se | Prenumerera
Regeringen har fattat beslut om förpackningarna
 
Regeringen har vid dagens sammanträde beslutat om ändringar i förordning om producentansvar för förpackningar. Regeringen väntas publicera de slutliga texterna först i början av nästa vecka.
 
Avfall Sverige återkommer med en kommentar när förordningstexterna publicerats.
 
Som anställd hos någon av Avfall Sveriges medlemmar
kan du prenumerera på nyhetsbrevet HELT GRATIS. 
Maila till info@avfallsverige.se
EU-parlamentet vill skärpa utsläppshandeln
 
Energiåtervinning av kommunalt avfall föreslås inkluderas i EU:s handel med utsläppsrätter, EU ETS. Det står klart sedan EU-parlamentet röstat för ett paket med reformer av systemet för utsläppshandel. Avfall Sverige ser det som ett steg i rätt riktning.

Läs mer
Resurseffektiva förslag om schaktmassor
 
Naturvårdsverket har redovisat sin översyn av hanteringen av schaktmassor för anläggningsändamål. Bland annat föreslås att inert och icke-farligt avfall ska få lagras längre tid än tre år innan det återvinns och att lagen om skatt på avfall ska utredas.

Läs mer
Träffa oss i Almedalen
 
Avfall Sverige bjuder in till två seminarier vid årets politikerträff i Almedalen: den 4 juli kring försörjningstrygghet i tider av oro och kris, och 5 juli om den illegala avfallshanteringen där bl.a Botkyrka är särskilt drabbat. Bland många andra deltar Annika Strandhäll, klimat- och miljöminister och Ebba Östlin, KSO Botkyrka kommun.

Läs mer
Han är årets stadsbyggare
 
Thomas Nylund, ordförande för Future Proof Cities och tidigare förbundsdirektör vid Gästrike återvinnare, har prisats av föreningen Sveriges Stadsbyggare. I nomineringen nämns bland annat att han lyft fram kommunalteknikens viktiga roll inom samhällsbyggandet.

Läs mer
Avfallsranking ny rapport i Avfall Web
 
Nu kan du se sin kommuns index och placering i Avfall Sveriges avfallsranking, dels totalt sammanvägt index och dels per område. Resultatet visas i såväl kartor som i stapeldiagram och tabeller.

Läs mer
Prioritera ekodesign under ordförandeskapet
 
Ekodesign kan bli en gamechanger för hållbarhet. När Tjeckien och Sverige leder arbetet inom EU det närmaste året är det en möjlighet att tillsammans skriva historia genom att ta förslaget om en ekodesignförordning vidare, skriver Avfall Sverige i Altinget.

Läs debattartikeln
Välkommen till höstens träff i slamnätverket
 
Fokus för dagen är frågor kopplade till små avlopp i kretslopp och inte minst kommer SLU:s spännande projektet Verktyg för kretslopp från avlopp att lyftas.
När: 27 september
Var: SLU, Uppsala

Läs mer och anmäl dig
Dags att söka utvecklingsbidrag
 
Den 17 augusti är sista ansökningsdag för nästa utlysning i Avfall Sveriges utvecklingssatsning. Denna gång vill vi särskilt lyfta projekt kring beteendeförändringar, men som vanligt är alla ansökningar välkomna.

Läs mer
Lycksele är redo för förpackningarna
 
Ett samarbete med leverantörer har resulterat i en unik lösning för insamling av mat- och restavfall i Lycksele. Nu sprids lösningen till grannkommunerna och samma princip kommer att kunna användas när krav på fastighetsnära insamling av förpackningar kommer.

Läs mer i senaste numret av Avfall och Miljö
EU-medel till hållbar energi
 
Fram till den 30 september kan kommuner och lokala myndigheter söka bidrag från EU City Facility (EUCF) för att finansiera utvecklingen av ett investeringskoncept kring hållbar energi. 48 koncept kommer att få dela på 2,88 miljoner euro.

Läs mer
Skatta inte bort begagnathandeln
 
Ett EU-direktiv syftar till att varor och tjänster som säljs via digitala plattformar ska kunna beskattas. Avfall Sverige instämmer i remissvar från Tradera och Schibstedt om att de regler som föreslås kan påverka cirkulär handel mellan privatpersoner negativt.

Läs hela remissvaret
"Ni fick vår vd att börja gråta"
 
Sysavs pod bjöd den 21 juni in Saga Pilblad Hjerpe, praktikant på Avfall Sverige, för att berätta om det ungdomsseminarium som hon arrrangerat för miljöorganisationer och de politiska ugdomsförbunden. Resultaten från seminariet presenterades vid Avfall Sveriges årsmöte, som visst blev en tårfylld föreställning.

Lyssna på poden
 
"Sverige är en modell för miljöpolitik"
 
"Vi är väldigt stolta över det vi har byggt och lärt oss om vikten av att korrekt separera sopor – – –. Sammantaget går det bra, men vi har fortfarande mycket kvar att göra", säger Caroline Steinwig, rådgivare på Avfall Sverige till brasilianska Finanças.

Läs artikeln
 
 
Avfall Sverige utbildning och konferens
 
Grundkurs inom energiåtervinning
 
När: 26–28 september
Var: Malmö

Här ges erfarenhetsutbyte och en ökad förståelse om hur du kan minska miljöpåverkan, öka vinsten från er panna och påverka säkerhetskulturen på din arbetsplats. Kursen vänder sig till personal inom drift, underhåll, miljö, arbetsmiljö, bränsle, kvalitet eller administration och kommunikation.

Läs mer och anmäl dig
Personal vid ÅVC
 
När: 28–29 september
Var: Umeå

Här ges en fördjupning i några av de viktigaste frågorna som rör ÅVC, och vad man behöver tänka på som ÅVC-personal i sitt dagliga arbete. Målet är att kursen ska ge kunskaper som bidrar till att ge en säkrare arbetsmiljö samt bättre hantering av avfall och bemötande av besökare på ÅVC.

Läs mer och anmäl dig
Enskilda avlopp – aktuella frågpr
 
När: 28 september
Var: Uppsala

En temadag om framtida utmaningar och möjligheter för insamling, behandling och avsättning av slam från enskilda avlopp. Samverkan avfall/VA och deltömning med enfacksbil är frågor som tas upp.

Läs mer och anmäl dig
Nordic Biogas Conference
 
När: 4–5 oktober
Var: Linköping

Ett tillfället för biogasintresserade från hela världen att samlas för att ta del av den nordiska modellen för biogasproduktion. Bland talarna finns ledande experter från industrin, organisationer och akademin.

Läs mer och anmäl dig
Bli förebyggande-coach
 
När: 5–6 oktober
Var: Järfälla

Kursen är uppbyggd kring flera verktyg, med fokus på en metod för att förebygga avfall i kommunal verksamhet, men metoden är även användbar för andra verksamheter.

Läs mer och anmäl dig
Konsumera hållbart
 
När: 25–26 oktober
Var: Stockholm

Hur får vi våra kommuninvånare att konsumera och leva hållbart? Hur kan vi arbeta för att öka livslängden på produkter? Detta och mycket mer får vi höra mer om vid temadagarna om kommunikation.

Läs mer
Avfallslagstiftning, fördjupning
 
När: 26–27 oktober
Var: Umeå

Kursen ger en djupdykning i relevant lagstiftning och rättspraxis med anknytning till det kommunala avfallsansvaret samt konstruktion av avfallsföreskrifter.

Läs mer och anmäl intresse
Grundkurs avfallsanläggningar
 
När: 8–9 november
Var: Plats meddelas senare

Hår får du en helhetsbild av arbetet och de verksamheter som bedrivs på en modern avfallsanläggning. Erfarenhetsutbyte och utveckling av kontaktnät är viktiga inslag.

Läs mer och anmäl intresse
Grundkurs avfallsplanering
 
När: 23–24 november
Var: Nykvarn

Gör avfallsplanen till ett bättre och mera aktivt verktyg i arbetet för ett hållbart samhälle. Här lär du dig också revidera en kommunal avfallsplan och vi tittar på Naturvårdsverkets förändrade föreskrifter.

Läs mer och anmäl intresse
Grundkurs avfallsekonomi
 
När: 29 november

Här är on line-kursen för avfallsansvariga som vill lära mer om ekonomi, och för ekonomer som vill fördjupa sig i avfallsekonomi. Kursen tar upp redovisningsfrågor med särskild inriktning mot självkostnadsprincipen.

Läs mer och anmäl intresse
Certifiering av biogödsel
 
När: under hösten
Var: Plats meddelas senare

Sedan 1999 kan tillverkare av biogödsel kvalitetscertifiera sin produkt (SPCR 120). Enhetliga krav och oberoende kontroll ska ge slutprodukten hög kvalitet och stor trovärdighet. Denna on line-kurs ger praktisk vägledning i hur man uppnår de krav på kvalitet och kontroll som ställs.

Läs mer och anmäl intresse
Hantering av hushållens farliga avfall vid ÅVC
 
När: under hösten
Var: Plats meddelas senare

Denna grundkurs för ÅVC-personal ger kunskap och motivation för en säker hantering av hushållens farliga avfall. Faktagenomgång varvas med praktiska övningar på en ÅVC.

Läs mer och anmäl intresse
Branschen rekryterar
 
 
Renhållningen Kristianstad: kommunikatör
 
Ansök senast 8 juli Läs mer
 
Täby kommun: två avfallsplanerare
 
Ansök senast 14 augusti  Läs mer