Analysbrev från 2030-sekretariatet
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Ser brevet konstigt ut? Klicka här
Analys
Utropa 2023 till effektivitetens år!
 
Årets Almedalen handlar om nästa år. Nästa mandatperiod. Om allt vi ska uppnå då, när det blir bättre ordning på politiken. Inga pandemier. Inget krig. Då sätter vi full fart framåt, för vi har ingen tid att förlora. För klimatet på global nivå. För målen vi enats om för 2030; Fit For 55 i EU och en fossilfri fordonsflotta här hemma.
Effektivitet är nyckeln, i dubbel bemärkelse. Besluten, åtgärderna, incitamenten, förbuden måste vara effektiva för att nå målet – som vi vet att reduktionsplikten, bonus-malus och klimatklivet är. Och vi som samhälle måste bli effektivare – vi ska inte byta det fossila mot samma mängd förnybart och kWh. Elfordonen är effektivare i sig, biodrivmedel kan tillverkas effektivare, det är effektivare att resa tillsammans för både människor och gods, när man reser själv kan mikromobilitet vara effektivt. När svårare tider stundar för hushållsekonomin är ökad effektivitet en del som tydligt gagnar kassan och har fin fördelningsprofil. Om politiken jämfört med den tidigare planen vill gå långsammare fram med Bränslebytet, så blir det också än viktigare att effektivisera mer – och effektiviteringsgurun Amory Lovins kommer till 2030:s Almedalen för att visa hur ett Hypercar-tänk kan ställa om hela sektorn.
Effektivitet ska också prägla oss på 2030-sekretariatet; våra förslag, hur vi arbetar och vad vi erbjuder dig. Kom till oss på 2030-Arenan för ett effektivt utbyte om omställningen!

Mattias Goldmann
2030-sekretariatet
I fokus
Almedalen: 2030-Arenan sätter tonen för kommande mandatperiod
 
2030-målet för transportsektorn ska nås. På Almedalens tisdag-onsdag utformar 2030-Arenan styrmedlen för kommande mandatperiod och inspirerar till de beslut som behöver tas för att nå transportsektorns klimatmål. Kom på någon av programpunkterna eller bänka dig hela 5-6 juli på 2030-Arenan. Du hittar 2030-arenan på Birgers Gränd 4 i Visby
Den 5 juli har du möjlighet att höra legenden Amory Lovins och träffa nyckelpersoner för Sveriges klimatomställning på 2030-minglet.
Utvalda nyheter
2030: Mer hållbar mobilitet!
 
Med sänkt skatt på bensin och diesel måste mer ske på andra områden för att transportsektorns klimatmål ska nås. Ett huvudfokus bör vara att bli effektivare, genom beteende- och mobilitetsskiften för minskat bilberoende, slår 2030-aktörer fast.
Sänkt bonus sinkar skiftet
 
Från 12 juli får endast bilar med utsläpp under 50 g CO2/km och nypris under 700 000 kr klimatbonus, som dessutom sänks för laddhybrider. Gasbilar får fortsatt bonus och företagens begränsning att bonusen får vara max 35 % av prisskillnaden mot närmast jämförbara konventionella bil tas bort. Från 1 januari 2023 får endast fordon med max
30 g CO2/km bonus, som dessutom sänks, allt enligt regeringens beslut. I Tyskland flaggar finansministern för att stimulansen till elbilar och laddhybrider kan tas bort nästa år, medan bilindustrin påminner om att överenskommelsen säger premier till 2025. 2030 är skeptiska till ryckigheten och uppmärksammar Circle K:s undersökning som visar att högt pris är främsta skälet att inte välja elbil. 2030 påminner också om den norska modellen, där Stortinget beslutat att elbilars totala kostnadsfördel gentemot bensin- och dieselbilar ska bestå. När 25% moms införs 1 januari på den del av elbilens kostnad som överstiger 500 000 NKR, ska alltså avgifterna på fossilbilarna höjas i motsvarande mån. Samma gäller när elbilar successivt ska betala mer än dagens 50% av p-avgift och trängselskatt. För skåpbilar höjs delfinansieringen från 30 till 40% av merkostnaden.
Vad avgör mobilitetsval?
 
Skapa mobilitetshubbar kopplade till bostaden, med ett brett utbud av mobilitetstjänster, Planera in service i bostadsområdet, ta fram segmenterade erbjudanden utifrån ålder och inkomst och informera mycket och återkommande. Det är några tidiga insikter från Tyréns sammanställning av hur mobilitetsåtgärder kan bryta bilberoendet. Tier som i Sverige ersatt ca 1,5 miljoner bilresor sedan 2019 och har erfarenhet från över 530 städer i 33 länder lyfter fram vikten av offentlig upphandling av mikromobilitet. Det ger städer ökad kontroll, kan ske utifrån kvalitetskriterier och är hur bl.a. Köpenhamn, Oslo och Trondheim agerar. Parkeringsförbudet som införs 1 september sparkcyklar är, menar också 2030, fel väg framåt.
Begagnade elbilar till Sverige och Ukraina
 
Leveranstider på över ett år för nya elbilar gör att privatimporten ökar. Första halvåret importerades lika många begagnade elbilar som under de tre föregående åren tillsammans. Tesla är vanligast. I Ukraina importeras allt fler billiga begagnade elbilar, eftersom det militära undantagstillståndet och Rysslands bombande av bränsledepåer ger akut bränslebrist och höga priser, rapporterar NRK. 2030 konstaterar att några av dessa elbilar tidigare exporterats till Norge från Sverige, och att stark efterfrågan på nya marknader bidrar till att öka andrahandsvärdet och minska nybilsköparens osäkerhet.
Stoppa utsläppen, inte tekniken!
 
2030:s kritik mot EU-parlamentets inriktning att alla nya bilar från 2035 ska vara elbilar, delas nu av Tyskland som utlovar att nya bilar med förbränningsmotorer kommer säljas i Tyskland efter 2035. Även Frankrike, Tjeckienoch Italien motsätter sig ett totalförbud mot nya förbränningsmotorbilar, med förväntat beslut under sensommaren.
Dyrare förnybart = Mer fossilt
 
Förnybara och klimatbättre HVO100 har de senaste månaderna varit upp till 6 kr/l dyrare än vanlig diesel. Nu är risken stor att åkerier med små marginaler som tidigare bytt till HVO nu byter tillbaks, och att de som fortsatt kör förnybart tappar i konkurrenskraft. 2030 varnar för att politiska incitament som ensidigt fokuserar på billigare fossila drivmedel försvårar omställningen. Naturvårdsverket visar att ända till 2030 väntas biodrivmedlen vara viktigare än elbilarna för att klara klimatmålen; reduktionsplikten minskar i år trafikens klimatpåverkan med 3,7 miljoner ton Co2 medan Sveriges alla 300 000 elbilar och laddhybrider minskar klimatavtrycket med 0,5 miljoner ton. Ny forskning visar att produktionen av biodrivmedel kan öka 2-3 gånger från samma råvara om el tillförs produktionsprocessen, vilket göra Sverige självförsörjande på biodrivmedel till transportsektorn.
I USA föreslår USA:s president Biden att den federala bränsleskatten slopas i tre månader, men en ny studie som Bloomberg citerar visar att bränslebolagen inte sänkt priset med hela beloppet, och höjt priset med mer än detta när skatten återinförts. Därtill menar amerikanska handelskammaren att skatten är för låg för att täcka kostnader för att reparera infrastruktur, och föreslår att den istället höjs.