Nyheter, tips och information från Nacka vatten och avfall
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

Välkommen till Nacka vatten och avfalls nyhetsbrev för flerbostadshus och samfälligheter!
 

Här informerar vi om sådant som är aktuellt just nu gällande avfallshanteringen. Det kan till exempel röra nya tjänster och abonnemang men också information om taxan. Här ger vi även tips och råd kring matavfallsinsamling, hur ni kan minska på avfallsmängderna samt hur ni kan nå ut till era boende med information.
 
Tyck till om den mobila kretsloppscentralen
 
Den mobila kretsloppscentralen åker runt i Nacka enligt en turlista och samlar in bland annat grovavfall, elavfall, farligt avfall och återbruk.Nytt för i år är vår Mobil KLC Maxi. Här kan du även fynda prylar, leksaker och böcker gratis i vår fyndhörna.

Vi utvärderar denna service årligen och vill gärna höra vad du tycker! Kanske har du tips på en ny plats där vi kan stanna? Eller synpunkter kring  bemötande eller information?

Hjälp oss utveckla den mobila kretsloppscentralen genom att fylla i den här enkäten.
 
Hjälp oss inspirera andra! 
 
Har du ett välorganiserat miljörum, en byteshylla eller något annat gott exempel på välfungerande avfallshantering eller avfallsminimering som du vill dela med dig av?

Hör av dig till oss så kan vi skriva om det i nyhetsbrevet. Goda exempel är värda att lyfta och kan inspirera andra till bra förändringar.

Skriv till oss på avfall@nvoa.se
 
Påverka avfallsavgiften - minska avfallet #7
 
Du kan påverka avfallsavgiften genom att minska avfallsmängderna, öka källsorteringen, sortera ut matavfallet och minska matsvinnet. Med minskad mängd avfall i kärlen kan antalet kärl och tömningar minskas.

Här är några tips:
  • "Anställ" en miljövärd. Har du en miljöintresserad och driven person i området som kan tänka sig att hjälpa till att hålla ordning och informera andra boende om sortering och avfallsminimering? En bra lön kan vara rabatt på hyran/avgiften.
  • Se till ha återkommande information om avfallshanteringen i fastigheten och informera nyinflyttade om vad som gäller.
  • Tipsa om vår digitala sorteringsguide. Den ger svar på hur olika avfall ska sorteras, tips och råd om sortering och spännande information om olika avfall, hur de återvinns och vad som händer sedan.
Fler tips kommer i nästa nummer!
 
Beställ tryckta A3-affischer via hemsidan!
Beställ affischer och foldrar
 
På vår hemsida för flerbostadshus och samfälligheter kan du beställa affischer att sätta upp i avfallsutrymmet. Här kan du även beställa matavfallsfoldrar att dela ut till de boende. Materialet beställs avgiftsfritt. 

Du hittar materialet här.
 
 
Nyhetsbrevet
 
Har du frågor eller känner du någon som vill prenumerera på nyhetsbrevet, skicka ett mail till avfall@nvoa.se

Anmälan till nyhetsbrevet kan även göras via denna länk.