Unik kartläggning av socialtjänstens insatser
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Unik kartläggning av socialtjänstens insatser 
 
Vilka insatser ger socialtjänsten idag och på vilket sätt? Det har SKR kartlagt i samarbete med SKR:s socialchefsnätverk. Kartläggningen är den första i sitt slag och visar att antalet insatser varierar mellan kommuner och att insatser utan biståndsbeslut efterfrågas. Till hösten kommer ett stödmaterial för kommuner att arbeta vidare med resultaten.
Kartläggning viktigt steg mot en mer kunskapsbaserad socialtjänst
 
Vård hemma – stöd för bättre samverkan
 
Allt fler får vård och omsorg i hemmet. Det kräver bra samarbete mellan kommunens omsorg, hemsjukvård och regionens specialiserade vård. SKR får många frågor om vad respektive huvudman får göra. SKR:s nya skrift beskriver möjligheter för kommuner och regioner att skapa en bra samverkan.
Ny skrift om specialiserad vård i hemmet
 
Funktionshinder i tiden 2022
 
27–28 oktober är det dags för SKR och Socialstyrelsens återkommande konferens för dig som jobbar inom funktionshinderområdet. Konferensen hålls på hotell Clarion i Stockholm och bjuder på ett fullspäckat program med föreläsningar, seminarier och workshops. Delar av konferensen webbsänds.
Program och valbara seminarier
 
Ny brukarundersökning – dags för anmälan
 
Hittills har 186 kommuner anmält sig till minst en av brukarundersökningarna för IFO, funktionshinderområdet och placerade barn och unga. I år testar SKR en ny undersökning med fokus på kontakten med myndighetsutövningen för personer med funktionsnedsättning. Undersökningarna genomförs 1 september–31 oktober.
Sista anmälningsdag 10 augusti
 
Lyssna i sommar
 
Du har väl inte missat SKR:s poddar? Perfekt för hängmattan, stranden eller promenaden. Här hittar du poddar om väldfärdsteknik, nära vård, demokrati, Sveriges viktigaste jobb och jakten på den perfekta digitaliseringen.
Poddar från SKR 
 
Mer från SKR 
 
 
Träffa SKR på Socialchefsdagarna
Ska du till Socialchefsdagarna i Göteborg 28–30 september? SKR finns på plats tillsammans med Addas Inköpscentral och Inera. SKR medverkar även i en rad seminarier med fokus på kunskapsstyrning, systematisk uppföljning, Yrkesresan, nära vård, våld i nära relation, avtalssamverkan och förebyggande arbete.
SKR på Socialchefsdagarna
 
Mycket återstår för en hållbar bostadsförsörjning
Utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning har lagt fram ett bra ramverk, men mycket återstår att göra, bland annat vad gäller statens åtaganden. Det behövs bättre verktyg för kommunerna samt åtgärder som förbättrar förutsättningarna för resurssvaga hushåll.
Förslagen räcker inte för att underlätta kommunernas arbete
 
Socialtjänsten behöver långsiktighet och ändringar i lagstiftningen
I debatten om dödligt våld och skjutningar har statliga röster hörts om att kommunsektorns överskott 2021 borde ha kunnat användas till det förebyggande arbetet. Vi som dagligen arbetar med kommunal ekonomi vet bättre. Det skriver SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog.
Ekonomibloggen
 
Lärande exempel 
 
 
I SKR:s exempelbank finns tips om goda arbetssätt, projekt och utvecklingsarbeten i kommuner och regioner. Här listar vi några från socialtjänsten. Låt dig inspireras!
Systematisk uppföljning av insatser för våldsutövare
Sedan 2018 har Relationsvåldscentrum Väst i Stockholm systematiskt följt upp arbetet med våldsutövare på individnivå. Uppföljningen har lett till bättre kunskap om målgruppen, förändrade arbetssätt och satsningar för att nå ut till fler.
Lärande exempel från Stockholms stad
 
Barnrättsbaserad individ- och familjeomsorg
Individ- och familjeomsorgen i Arvika har påbörjat ett utvecklingsarbete för att stärka barnrättsperspektivet. Arbetet har bland annat lett till löpande kompetensutveckling, informationsmaterial till barn och föräldrar, samt fler initierade hälsoundersökningar för placerade barn och unga.
Lärande exempel från Arvika
 
Kurser och konferenser 
 
 
26 aug
Den demografiska utmaningen – vilka lösningar har vi?
Antalet äldre ökar i betydligt snabbare takt än den arbetsföra delen av befolkningen. Hur ska socialtjänsten lösa behovet av kompetens och få en hållbar ekonomi? SKR bjuder in forskare, experter och kommuner för en heldag med fokus på analys och inspiration.
Sista anmälningsdag 25 augusti
 
31 augusti
Avgifter i äldreomsorgen
Hur beräknar andra kommuner avgifter i äldreomsorgen, och hur kan man tänka kring avgiftsmodeller och automatiserade processer? SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog medverkar med en spaning om avgifternas betydelse för den kommunala ekonomin.
Sista anmälningsdag 30 augusti
 
1 september
Uttrycker du dig begripligt?
I socialtjänstens myndighetsutövning är det lätt att fastna i byråkratiskt språk. SKR bjuder in till en föreläsning och workshop där du får konkreta tips hur du kan förbättra ditt skrivande så att det blir begripligt och tryggare för den det berör.
Sista anmälningsdag 31 augusti
 
6 september
Tema jämställställd socialtjänst: Individbaserad uppföljning
Hur kan individbaserad systematisk uppföljning bidra till en mer jämlik och jämställd socialtjänst? Seminariet tar avstamp i förslaget till ny socialtjänstlag och ger konkreta exempel hur uppföljning kan användas som verktyg i praktiken.
Sista anmälningsdag 5 september
 
8 september (start)
Individbaserad uppföljning och IBIC
Lär dig arbeta praktiskt med individbaserad systematisk uppföljning kopplat till IBIC inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet. Utbildningen hålls under fyra digitala workshops och en avslutande fysisk träff, och du får stöd att genomföra en egen avgränsad uppföljning.
Sista anmälningsdag 25 augusti
 
14 september
Digital inkludering
I ett alltmer digitalt samhälle blir det digitala utanförskapet en central fråga. Vad innebär det att arbeta med digital inkludering i socialtjänsten? Seminariet lyfter myndighetsperspektivet, exempel från kommuner och hur vårt grannland Danmark arbetar på området.
Sista anmälningsdag 13 september
 
14 september
Vård- och insatsprogram och hedersrelaterat våld
SKR ger en utbildning om vård- och insatsprogram för psykisk hälsa med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Lär dig använda vård- och insatsprogrammen och SKR:s nya stödmaterial.
Seminariet är kostnadsfritt
 
21 september
LVU-vården på SiS ungdomshem
SKR och SiS bjuder in till en temadag om LVU-vården på särskilda ungdomshem. Bland annat lyfts SiS uppdrag, exempel på verksamheter, behandling och särskilda vårdbehov samt hur SiS, kommuner och regioner kan samverka med fokus på placerade ungas behov.
Sista anmälningsdag 20 september
 
21–22 september
Excel som verktyg för individbaserad uppföljning
Lär dig använda Excel som verktyg för individbaserad systematisk uppföljning. Utbildningen ges vid två digitala workshops och varvar genomgångar med praktiska övningar. För dig som hellre går utbildningen på plats hålls ett nytt kurstillfälle i november.
Sista anmälningsdag 12 september
 
22 september
Hemtjänst utan behovsprövning
Sedan 2018 är det möjligt för kommuner att erbjuda hemtjänstinsatser till äldre utan behovsprövning. Vad säger lagen, vad gäller för dokumentation och uppföljning och hur ska man tänka kring hemtjänst och RUT-tjänster? Under dagen hör du även erfarenheter från Karlshamn, Eskilstuna och Linköpings kommun.
Sista anmälningsdag 21 september
 
27–28 september
Grundkurs i LVU
SKR ger en två dagars utbildning om den praktiska tillämpningen av lagstiftningen kring omhändertagande av barn och unga. Utbildningen lyfter praktiska exempel och rättsfall. Kursmaterialet som skickas ut innan start kan även användas som verktyg i arbetet på hemmaplan.
Sista anmälningsdag 19 september
 
14 oktober
Offentlighet och sekretess i socialtjänsten
Vad utgör en allmän handling och hur regleras sekretessen inom socialtjänsten? SKR:s halvdagskurs lyfter vanliga situationer i socialtjänsten, vem sekretessen gäller mot, samt möjligheter och skyldigheter att lämna ut sekretessbelagda uppgifter.
Sista anmälningsdag 7 oktober
 
17 oktober
Från skyddat boende till eget hem – bättre stöd för våldsutsatta
En flytt är många gånger avgörande för att utsatta kvinnor och barn ska kunna lämna en våldsam man. Hur får vi hela flyttkedjan att fungera – från akut skyddat boende, till en egen ny stadigvarande bostad? SKR bjuder in forskare, kommuner och allmännytta.
Sista anmälningsdag 16 oktober
 
18 oktober
Placerade barn och unga – ersättningar och villkor
Vilka ersättningar och villkor gäller vid vårdnadsförflyttningar och placeringar av barn och unga? Lär dig mer om avtal, placerade barn och socialförsäkringsförmåner, familjehemsföräldrars sjukpenninggrundande inkomst och skatteregler för uppdragstagare.
Sista anmälningsdag 17 oktober
 
10 november
Uppföljningsbara mål i socialtjänsten
Lär dig formulera meningsfulla konkreta mål som möjliggör systematisk uppföljning på individ-, grupp, och verksamhetsnivå. Utbildningen varvar teori och praktiska övningar. För dig som hellre går utbildningen digitalt finns ett nytt tillfälle senare i november.
Sista anmälningsdag 29 september
 
Nytt från omvärlden 
 
 
Nytt beslut om omsorgstaxa – förbehållsbeloppet höjs igen
Den 22 juni beslutade riksdagen om ökade pensioner. I samma beslut ingick en ytterligare höjning av förbehållsbeloppet i taxan för omsorgsinsatser enligt socialtjänstlagen. Förbehållsbeloppet höjs med 100 kronor/månad för ensamstående och 50 kronor var för sammanboende, och gäller från augusti 2022. SKR har till socialdepartementet fört fram kritik mot den korta förberedelsetiden.
Riksdagsbeslut, extra vårändringsbudget 2022
 
Nya bestämmelser om fast omsorgskontakt i hemtjänsten
Socialstyrelsen har tagit fram information om de nya bestämmelserna om fast omsorgskontakt i hemtjänsten. Bestämmelserna gäller från 1 juli 2022.
Meddelandeblad om fast hemtjänstkontakt
 
Äldreomsorgslyftet – har du koll på redovisningen?
Då Äldreomsorgslyftet numera är en del av Sveriges återhämtningsplan och finansieras av medel från EU sker återrapportering på annat sätt. Därför är det viktigt att kommuner som använt Äldreomsorgslyftet vet hur redovisningen går till.
Inrapportering Äldreomsorgslyftet
 
Nya föreskrifter om våld i nära relation
Den 31 maj beslutade Socialstyrelsen om nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer. Författningen träder i kraft den 1 november 2022, och då upphör de gamla föreskrifterna att gälla.
Socialstyrelsens meddelandeblad om förändringarna
 
Skydda barn och unga från hedersrelaterad brottslighet
Nu finns en ny vägledning om hedersrelaterat brottslighet riktad till socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård och polis. Vägledningen har tagits fram av flera myndigheter i syfte att förhindra att barn och unga förs utomlands för barnäktenskap eller könsstympning.
Ny vägledning om hedersrelaterad brottslighet
 
Redaktör 
 
Sofia Karlsson 
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se 
08-452 70 00